Afdelingslæger til Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst i København

Ansøgningsfrist: 02/10/2020 Styrelsen for Patientsikkerhed

Vil du være en del af en stor sundhedsfaglig enhed og arbejde med spændende rådgivningsopgaver med stor variation? Kan du lide at bruge din lægefaglighed i et samfundsmedicinsk perspektiv og være med til at sikre patientsikkerhed, høj faglighed og kvalitet i opgaveløsningen, så skal du søge job hos os!

Om kontoret
Tilsyn og Rådgivning Øst er en stor sundhedsfaglig enhed med mere end 90 medarbejdere, herunder ca. 30 læger samt sygeplejersker, terapeuter, tandlæger, folkesundhedsvidenskabskandidater og andre akademikere samt administrativt personale. Vi er en velfungerende uddannelsesafdeling for speciallægeuddannelsen i samfundsmedicin.

Vi yder sundhedsfaglig rådgivning til andre myndigheder og sundhedspersoner vedrørende retslægelige ligsyn, trafikmedicin, anmeldelsespligtige smitsomme sygdomme, beredskabsopgaver og miljøforurening. Derudover fører vi tilsyn med behandlingssteder og autoriserede sundhedspersoner.

Aktuelt har enheden omfattende opgaver med smitteopsporing og rådgivning til både sundhedsfaglige, til kommuner og de øvrige myndigheder på området (Sundhedsstyrelsen, Sundhedsministeriet mv.).

Dit arbejde
Din konkrete opgaveportefølje vil om muligt blive tilrettelagt med baggrund i dine kompetencer og ønsker samt enhedens behov. Som afdelingslæge hos os vil du typisk have opgaver i relation til både rådgivning og tilsyn. Der er aktuelt meget brug for at opgaverne omkring Covid-19 smitteopsporing, rådgivning og beredskab løses, hvorfor du i de første måneder vil have mange opgaver med dette indhold.

Arbejdet kan derefter i stigende omfang omfatte udvalgte opgaver inden for følgende områder:

 • Tilsyn med organisationer, herunder udgående tilsyn på behandlingssteder
 • Tilsyn med sundhedspersoner, herunder samtaler
 • Rådgivning af andre myndigheder og sundhedspersoner i sundhedsfaglige og sundhedsjuridiske spørgsmål
 • Varetagelse af henvendelser vedr. tilfælde af alvorlige smitsomme sygdomme, miljøforurening, trafikmedicin samt beredskabshændelser
 • Retslægelige ligsyn
 • Bidrag til lovforberedende arbejde, høringer, folketingsspørgsmål m.m.
 • Beredskabsvagt såfremt det har interesse

Din uddannelse og erfaring
Du er speciallæge i samfundsmedicin, men andre specialer vil også komme i betragtning. Vi er interesserede i ansøgere med en blandet klinisk og organisatorisk erfaring, men andre profiler kan også være relevante.

Dine personlige kvalifikationer
Derudover vil det være en fordel, hvis du

 • Har erfaring fra arbejde med kvalitet og patientsikkerhed
 • Har interesse for og erfaring med organisatoriske og administrative lægelige opgaver
 • Har interesse for eller erfaring med sundhedsjuridiske problemstillinger
 • Er god til at samarbejde
 • Er kompetent inden for præcis kommunikation, både skriftligt og mundtligt.

Vi tilbyder
Et arbejde med afvekslende og forskelligartede samfundsnyttige opgaver. Du bliver en del af et aktivt tværfagligt miljø, hvor du sammen med dygtige og engagerede kolleger i et godt kollegialt miljø får mulighed for at anvende og udvikle dine lægefaglige kompetencer i et samfundsmedicinsk felt. Enheden er præget af et godt og tæt samarbejde mellem kolleger inden for og på tværs af faggrupper, og der er derfor altid mulighed for sparring om opgaver og beslutninger.

Uanset din baggrund vil mange af vores opgaver formentlig være nye for dig. Vi sørger derfor for god oplæring, herunder bred introduktion og en struktureret tilsynsuddannelse, hvor du er tilknyttet en tutor.

Om ansættelsen
Du bliver ansat efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Yngre Læger.

Ansættelse som afdelingslæge forudsætter speciallæge anerkendelse.

Der opslås 1 fast afdelingslægestilling og 1-2 midlertidige stillinger, som udløber med udgangen af 2021.

Kontakt os gerne
Få mere at vide om stillingen ved at ringe til sektionsleder, overlæge Eva Benfeldt, tlf. 2347 7468.

Er du interesseret?
Klik på “søg stillingen” og send os din ansøgning med CV og eksamensbevis. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 41. Du kan læse mere om os på www.stps.dk.

Generelt om styrelsen
I Styrelsen for Patientsikkerhed arbejder vi for, at det er trygt at være patient. Vores ambition er at skabe værdi i udviklingen af et sikkert og lærende sundhedsvæsen. Styrelsen for Patientsikkerhed fører det overordnede tilsyn med sundhedsforholdene og den sundhedsfaglige virksomhed på sundhedsområdet. Styrelsen bistår desuden sundheds- og ældreministeren med den centrale forvaltning af forhold vedrørende patienters sikkerhed og forhold vedrørende læring i sundhedsvæsenet.

Vi fører tilsyn med behandlingssteder og sundhedspersoner, og vi autoriserer sundhedspersoner. Vi administrerer desuden rapporteringssystemet om utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet, ligesom vi administrerer EU-reglerne om sygesikring ved behandling i udlandet.

På det grundlag bidrager vi til, at sundhedsvæsenet lærer af fejl og forebygger gentagelser.

Vi er mere end 300 medarbejdere og har tilknyttet sagkyndige konsulenter. Styrelsen dækker hele landet og har enheder i København, Kolding, Randers og på Færøerne.

Styrelsen for Patientsikkerhed har røgfri arbejdstid.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap, etnisk baggrund.