Afdelingslæge ved Team C ved Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital Ved Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital, opslås en afdelingslægestilling i team C. Stillingen kan besættes efter aftale.

Dette job er udløbet

Kræftafdelingen varetager den ikke-kirurgisk onkologiske behandling i Region Midtjylland i samarbejde med onkologiske afdeling i Herning. Herudover har afdelingen en række landsdels- og landsfunktioner. Enhed for lindrende behandling hører administrativt til under onkologisk afdeling.

Team C varetager behandling af patienter med lungekræft, malignt mesotheliom, malignt melanom, ukendt primær kræft og har herudover en central funktion i behandling af patienter, vejledt af genomisk profil.

Det forventes at du i et vist omfang kan varetage alle teamets behandlinger.
Ansøger vil primært få ansvarsområder inden for behandling af patienter med lungekræft; såvel strålebehandling som medicinsk behandling.  Der kan i et begrænset omfang påregnes tjeneste på strålesatellitafsnittet i Herning. Der er en forventning om deltagelse i udvikling og forskning inden for hovedfokusområdet.

Ansøgere til stillingen skal være speciallæge i klinisk onkologi og kunne varetage alle funktioner inden for specialet på specialistniveau. Det forudsættes, at ansøgeren på tiltrædelsestidspunktet har erhvervet den relevante speciallæge autorisation. For udenlandske ansøgere forudsættes arbejds- og opholdstilladelse.

I bedømmelse af ansøgeren vil vedvarende faglig udvikling, selvstændig forskning, gode samarbejdsevner, teoretisk videreuddannelse og undervisningserfaring blive tillagt særlig betydning.

Afdelingen deltager i videreuddannelse af læger indenfor specialet Klinisk Onkologi og i undervisningen af medicinske studenter.

I et vist omfang kan der være knyttet vagtfunktion til stillingen. I så fald vil det være ét holdsdrift med dagtjeneste efterfulgt af rådighedstjeneste fra bolig eller deltagelse i vagtarbejde i dagtiden i weekender /sh dage.

Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de syv lægeroller. Skema udfyldes som en del af ansøgningsprocessen.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende autorisation og en tilfredsstillende børneattest.

Afdelingsbeskrivelse samt yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til teamledende overlæge Azza Khalil på 9116 7266 eller ved opslag på afdelingens hjemmeside.

Søg job via “søg job” – knappen

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.