AFDELINGSLÆGE VED RØNTGEN OG SKANNING, AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL En stilling som afdelingslæge til afsnit 7, Røntgen og Skanning, Aarhus Universitetshospital (AUH) er ledig til besættelse pr. 01.02.2022 eller efter aftale. Afsnittet har gastro-, onko- og akut/medicinsk radiologi som hovedområder.

Dette job er udløbet

Som afdelingslæge hos os vil du få primær funktion i afsnit 7. Vi betjener hovedsageligt de kliniske afdelinger i område SYD af AUH samt primærsektoren i Aarhus Kommune. Afsnit 7 betjener også den medicinske og akutte funktion tilknyttet Akutmodtagelsen på AUH. Der er opgaver på både hoved-, regions- og højt specialiseret funktionsniveau, det sidste indenfor gastro- og onkoradiologi.

Vi har ultralyd, CT, MR, gennemlysning og konventionel røntgen. Derudover har vi et tæt samarbejde med PET-centret til beskrivelse af diagnostiske CT-skanninger. Vi er en stor speciallægegruppe, som arbejder tæt sammen i en travl hverdag. Vi lægger vægt på et godt kollegialt sammenhold samt plads til faglig sparring og et godt arbejdsmiljø.
Vi prioriterer, at der er mulighed for subspecialisering i det daglige arbejde og i forhold til relevant kursusdeltagelse og evt. certificering. For at optimere både den faglige udvikling og det sociale miljø har vi en mentorordning, hvor afdelingslægerne bliver tilknyttet en overlæge med samme interesseområde. Du har således også i forbindelse med evt. ansættelsessamtale mulighed for at byde ind på, hvad der interesserer dig.

Som afdelingslæge skal du ud over evt. subspecialiseringsområder varetage basisopgaver i afsnittet, så kompetencer til vagt opnås og vedligeholdes. I vagten er der et forpligtende samarbejde på tværs af afdelingen, hvilket vi har oplevet som en stor styrke i en travl vagt med mange forskellige opgaver. Du har således altid kolleger at sparre med.
Der er vagtforpligtigelse i 7-skiftet vagt med tilstedeværelsesvagt og efterfølgende rådighedsvagt fra bolig. Der er mulighed for hjemmearbejdsstation.

Om Røntgen og Skanning
Røntgen og Skanning AUH er nu samlet på én matrikel og således en af landets største og mest specialiserede afdelinger samlet i samme hus.
Vi er nu 380 ansatte, heraf 78 speciallæger, fordelt på 8 afsnit med 4 afsnitsledelser. På afdelingen findes alle radiologiske modaliteter. Vi udførte i 2018 ca. 440.000 undersøgelser, heraf mange højt specialiserede, inkl. MDT-konferencer og second opinion af undersøgelser fra andre hospitaler – regionale og udenregionale. Afdelingen er universitetsafdeling for Region Midtjylland og dækker alle højt specialiserede funktioner i Specialeplan 2017. Vi er i tæt samarbejde med de øvrige radiologiske afdelinger i regionen.

Vores ledetråde er:

  • Vi har den højeste faglighed
  • Vi møder hele mennesket
  • Vi skaber resultater gennem samarbejde

Har du brug for flere oplysninger så kontakt afsnitsledende overlæge Mona Rosenkilde, tlf. 21 42 71 60, mail mona.rose@rm.dk  eller ledende overlæge Vibeke Fink-Jensen, tlf. 24 75 11 79, mail vibfin@rm.dk

Ansøgningen skal udfærdiges i henhold til Sundhedsstyrelsens beskrivelse af de 7 lægeroller og skal indeholde motiveret ansøgning – gerne med interesseområder – speciallægeautorisation, curriculum vitae samt publikationsliste.

Stillings- og funktionsbeskrivelse her.

Den faglige bedømmelse sker på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer indenfor hvert af de syv lægelige kompetenceområder.
Skema til bedømmelse kan findes på følgende link: Bedømmelsesskema
Skemaet bedes udfyldt og vedhæftet ansøgningen, gerne som Word fil.

Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til den mellem Danske Regioner og Foreningen af Yngre læger indgåede overenskomst for afdelingslæger. Ansættelse er betinget af tilfredsstillende børneattest og autorisation.

Hvis ovenstående har din interesse, så glæder vi os til din ansøgning – gerne med dokumenteret interesse for interventionsområdet.

Ansættelsessamtaler foregår i uge 49, formentlig tirsdag den 07.12.21

Søg stillingen via “Søg job”-knappen

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.