Afdelingslæge ved Plastik- og Brystkirurgi, Aarhus Universitetshospital Ønsker du at arbejde på en afdeling, der giver mulighed for at deltage aktivt i et godt og konstruktivt forskningsmiljø, så er du måske vores nye afdelingslæge.

Dette job er udløbet

Vi søger en afdelingslæge ved Plastik- og Brystkirurgi med funktion i Brystklinikken fra den 1. januar 2020 eller efter aftale.

Til stillingen knyttes ét af to fellowships i brystkirurgi i Region Midt. Det andet tilknyttes en tilsvarende stilling ved Kirurgisk Afdeling, Viborg. Under den to-årige periode i fellowship vil der være rotation mellem de to afdelinger.  Fellowship i brystkirurgi giver kompetencer, der er kvalificerende til fagområdecertificering i mammakirurgi i henhold til Dansk Brystkirurgisk Selskabs bestemmelser.

Du skal have opnået speciallægeuddannelse i kirurgi eller plastikkirurgi og du skal 

  • have praktisk erfaring med undervisning af studerende og YL
  • have gode samarbejdsevner
  • have visioner og kunne fastholde langsigtede mål
  • være loyal

Se mere i stillings- og funktionsbeskrivelsen.

Mere om afdelingen
Afdelingen udfører årligt ca. 350 primære operationer for brystkræft. Hertil kommer omkring 100 operationer med umiddelbar brystrekonstruktion. Der er ca. 10.000 årlige ambulante ydelser i Brystklinikken.

Afdelingen er en del af Aarhus Universitetshospital (AUH) og har en stor undervisningsopgave. Afdelingen tager del i hoved-uddannelse af speciallæger i kirurgi og plastikkirurgi.

Afdelingen prioriterer forskning, og der pågår en række kliniske studier i brystkirurgi, ligesom der har været tradition for klinisk-epidemiologiske studier med udgangspunkt i DBCG-databasen. Det forventes, at funktion i afdelingsstillingen ledsages af deltagelse i videnskabelig aktivitet.

Hvem er vi
Det mammakirurgiske fagområde varetages ved AUH af Plastik- og Brystkirurgi i et integreret samarbejde. Specialeansvaret ligger hos professoren i brystkirurgi. Udover samarbejdet med plastikkirurgi er der, som led i det multidiciplinære team-samarbejde, en tæt relation til billeddiagnostik, patologi, onkologi og nuklearmedicin.

Den brystkirurgiske funktion i Region Midt varetages af AUH og Regionshospitalet Viborg, og der er etableret et tæt samarbejde mellem hospitalerne, der bl.a. medfører fælles ugentlige MDT-konferencer med henblik på specielt den tungere onkoplastiske kirurgi og brystrekonstruktion.

Ved den brystkirurgiske enhed ved AUH vil der med denne stilling være fire overlæger heraf en, som varetager funktionsledelse, en professor og to afdelingslæger. Der er ikke vagtforpligtelse knyttet til stillingen som afdelingslæge.

Yderligere oplysninger
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation. Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de syv lægeroller. Skema kan hentes her.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte overlæge Lone Fischer på 2370 8137 eller professor Peer Christiansen på 2370 8191.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.