Afdelingslæge ved Klinisk Mikrobiologi, Aarhus Universitetshospital En stilling som afdelingslæge ved Region Midtjylland med tjeneste ved Klinisk Mikrobiologi, Aarhus Universitetshospital er ledig til besættelse pr. 1. januar 2023 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Om stillingen:

  • Afdelingslægen skal sammen med afdelingens øvrige speciallæger indgå i afdelingens daglige drift
  • Afdelingslægen vil skulle varetage bred mikrobiologisk diagnostik og rådgivning
  • Specifikke ansvarsområder vil kunne tildeles efter ansøgers kompetencer og interesser
  • Ansøger skal have lyst og evne til at udvikle og vedligeholde tildelte ansvarsområders laboratorieundersøgelser og den kliniske rådgivning knyttet hertil.

Krav til ansøger:

  • Ansøger skal være speciallæge i klinisk mikrobiologi
  • Det forventes at ansøger kan fremme og stimulere den faglige og videnskabelige udvikling i afdelingen, hvorfor ansøgere med formaliseret forskeruddannelse og dokumenteret videnskabelig aktivitet vil blive foretrukket
  • Ansøgere vil blive bedømt inden for hver af de 7 lægeroller

Klinisk Mikrobiologi har som universitetsafdeling en stor uddannelsesforpligtelse for yngre læger i introduktions- og hoveduddannelse til klinisk mikrobiologi. Ansøger skal have interesse for og evner til at indgå i undervisningen af yngre læger under speciallægeuddannelse.

Ansøger forventes at have gode samarbejdsevner og at kunne bidrage til et godt arbejdsmiljø i afdelingen.

Klinisk Mikrobiologi varetager den kliniske mikrobiologi for hele Region Midtjylland.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomsten for afdelingslæger indgået mellem Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger. Stillingen er vagtfri.

Yderligere oplysninger samt funktionsbeskrivelse for stillingen vil kunne indhentes hos cheflæge, dr.med., ph.d. Svend Ellermann-Eriksen på 784 55600 / 3092 2401.
Sammen med ansøgningen skal der endvidere fremsendes et udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer. Skemaet kan hentes her. Eventuelle referencepersoner bedes anført i ansøgningen.

Ansøgning, CV, skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer, samt andre relevante bilag indeholdende oplysninger om uddannelse, undervisningserfaring, videnskabelig indsats m.v. indsendes elektronisk via nedenstående link.

Ansøgning indsendes senest søndag den 21. august 2022.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 36 eller 37, 2022.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.