Afdelingslæge ved Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Vi søger en speciallæge i Klinisk Genetik, der vil være med til at tegne fremtidens kliniske genetik i Region Midt. Du vil som kollega i speciallægegruppen få stor indflydelse på, hvordan vi udvikler vores fag både i laboratoriet og i klinikken.

Dette job er udløbet

Stillingen er til besættelse pr. 1. maj 2020 eller efter aftale.

Vi arbejder i teams, der tager sig af både udredning/rådgivning, samt de genetiske analyser inden for teamets område. Teams er baseret på de højt specialiserede funktioner iht. specialeplanen. Vi har i alt 8 teams: Onko, Prænatal, Neurogenetik, Nyre/DSD, Hud, Lever/galde/hæmofili, Hjerte og MR/sjældne.

Hver speciallæge er med i 2 -3 teams, så man har mulighed for at blive rigtig dygtig inden for et område, uden at man samtidig risikerer at blive for ”smal” i sine kompetencer. Opdelingen i teams giver også nye og bedre muligheder for målrettet uddannelse af vores uddannelseslæger.

Afdelingen deltager i den prægraduate undervisning i faget klinisk genetik, herunder afholdelse af eksamen ved Aarhus Universitet, og det forventes, at man deltager i denne undervisning.

Vi søger en speciallæge i Klinisk Genetik, der er specialist inden for vores teamområder, men som også har lyst til at arbejde i et eller to af de andre teams (afhængig af kompleksitet og volumen).

Vi håber på at få ansøgninger fra speciallæger som

 • er fagligt dygtige speciallæger i Klinisk Genetik
 • har en særlig interesse og kompetencer inden for et eller flere af afdelingens hSF-områder
 • har lyst og interesse i at arbejde i teams og multidisciplinært
 • er engagerede, professionelle og visionære
 • er empatiske og gode til at kommunikere
 • er forskningsaktive.

Om vores afdeling

 • vi er en højt specialiseret universitetsafdeling, der varetager alle regionsfunktioner og 11 højt specialiserede funktioner iflg. Sundhedsstyrelsens specialeplan, herunder genetisk udredning/rådgivning og alle former for præ- og postnatale molekylærgenetiske og cytogenetiske analyser
 • vi har et meget tæt samarbejde med Center for sjældne sygdomme (CSS) og har læger, der arbejder både i CSS og KGA
 • vi indgår i aktivt netværkssamarbejde med mange kliniske afdelinger og indgår sammen med disse i ERN samarbejdet (European Reference Network)
 • vi er ca. 55 medarbejdere, herunder 5 overlæger, 4 afdelingslæger (inkl. den opslåede stilling), 7-8 uddannelseslæger, 6 molekylærbiologer, 4 sygeplejersker/genetiske vejledere, 16 bioanalytikere, 9 sekretærer og 2 stamtræstegnere
 • afdelingen har stor forskningsaktivitet. Vi har to professorer, 4 kliniske lektorer, flere postdocs og PhD-studerende. Vi tilbyder alle vores læger 2 forskningsdage pr. måned
 • vi har stort fokus på uddannelse, både præ- og postgraduat
 • vi understøtter multidisciplinært samarbejde med mange forskellige afdelinger
 • vi har travlt, men har et godt arbejdsmiljø
 • vi efterlever AUH’s værdier: Dialog, dygtighed og dristighed.

Stillingen er vagtfri.

Ønsker du flere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte ledende overlæge Anders Bojesen på 7845 5000 eller på andboj@rm.dk, du kan også kontakte  eller ledende bioanalytiker Marianne Pedersen på  7845 5501 eller på  marianne.pedersen@aarhus.rm.dk

Procedure for bedømmelse og besættelse af afdelingslægestillingen følger proceduren for ansættelse af afdelingslæger på AUH. Det er en forudsætning for ansættelsen, at der kan dokumenteres kompetencer indenfor de 7 lægeroller. Den faglige bedømmelse sker på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer indenfor hvert af de syv lægelige kompetenceområder.

Skema kan hentes her og bedes udfyldt og vedhæftet ansøgningen.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 17. marts 2020.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.