Afdelingslæge ved Kirurgi, Regionshospitalet Horsens To stillinger som afdelingslæge ved et af Danmarks største Herniecentre er ledig til besættelse henholdsvis pr. 1. marts 2020 og pr. 1. april 2020 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Du er speciallæge i kirurgi og behersker såvel åben som laparoskopisk kirurgi, og hvis du gerne vil medvirke til fortsat udvikling af herniekirurgien på et stort forskningsorienteret center, kan vi tilbyde dig en stilling som afdelingslæge.

Som afdelingslæge bliver du medlem af en stab, der varetager alle typer af herniekirurgi, gående fra små åbne indgreb over laparoskopiske ingvinal- og ventralhernier, til egentlige bugvægs-rekonstruktioner inklusiv diverse former for komponent separation.

Vi ønsker en ansøger, der vil deltage i videreudvikling og forskning indenfor hernieområdet.

Du er et positivt og fleksibelt menneske med gode samarbejds- og kommunikationsevner. Du har undervisningserfaring og interesse for yngre lægers uddannelse samt tværfagligt samarbejde. Vi har et højt fagligt niveau i afdelingen, og prioriterer uddannelse højt.

Afdelingen har i mange år specialiseret sig i herniekirurgi, og varetager behandlingen af komplicerede hernier for hele Region Midtjylland. Vi har fået tildelt regionsfunktionen vedr. behandlingen af gigant- og parastomihernier i henhold til Specialeplanen for Kirurgi.

Akut kirurgi er en betydelig del af Kirurgis aktivitet og der ønskes en afdelingslæge, der er interesseret heri. Afdelingslægen skal blandt andet arbejde med den akutte kirurgi med tæt kontakt og samarbejde til Akutafdelingen.

Afdelingen varetager akut (~4000 ptt/år) og elektiv udredning og behandling af alle sygdomme inden for det gastroenterologiske område, fraset rektum-og mamma-kirurgi. Vores specielle indsatsområder er den mini-invasive, laparoskopiske kirurgi, hvor især colon-, galde- og herniekirurgien er i fokus. Afdelingen har i en årrække arbejdet med laparoskopisk stenfjernelse i koledokus og er primus motor i udrulningen af denne behandling i Danmark.

Kirurgi består af to afsnit med i alt 35 senge, et ambulatorium samt en stomiklinik. På hospitalets Dagkirurgiske og Endoskopiske Center udføres en betydelig mængde ambulante kirurgiske operationer (~1500/år) og skopier (~14.000/år).

I forbindelse med udvidelsen af Regionshospitalet Horsens er der bygget et nyt hus, hvis faciliteter bl.a. omfatter opbygning af en Perioperativ Enhed, en helt ny operationsgang og nye kirurgiske sengeafsnit.

Regionshospitalet er kontakthospital for Horsens, Hedensted, Odder og Skanderborg Kommuner svarende til en befolkning på ca. 220.000. Optageområdet for endoskopier inkluderer også Aarhus Kommune.
 
Regionshospitalet Horsens – en attraktiv arbejdsplads:
Regionshospitalet Horsens har en størrelse og kultur, hvor der er kort vej fra tanke til handling. Samtidig er helheden i fokus, og der er et tæt og tværfagligt samarbejde på tværs af hospitalets afdelinger. Afdelingerne hjælper hinanden til at nå deres mål og løfter i flok.

Regionshospitalet Horsens er et innovativt akuthospital, der satser meget på at være med i front med IT, patientflow og patientsikkerhed til gavn for patienter og medarbejdere.
  
Ansættelsesvilkår:
Afdelingslægen indgår i 9-skiftet bagvagt med vagtforpligtelse på tjenestested.

Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Yngre Læger.

Se funktionsbeskrivelse. 
 
Ansøgning
En forudsætning for ansættelse ved Regionshospitalet Horsens er, en tilfredsstillende autorisation, samt at der gives tilladelse til indhentelse af børneattest og denne også er tilfredsstillende.

Ansøgning fremsendes elektronisk via nedenstående link.
Der er ansøgningsfrist den 5. januar 2020, og der forventes derefter at blive afholdt ansættelsessamtaler i uge 4, 2020.
 
Yderligere oplysninger:
Henvendelse til ledende overlæge Jørn Selling Rasmussen på telefon +45 7842 6207

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.