Afdelingslæge ved Hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital En stilling som afdelingslæge ved Region Midtjylland med tjeneste ved Hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital i Skejby er ledig til besættelse snarest muligt efter aftale.

Dette job er udløbet

Stillingen ønskes besat med en speciallæge i kardiologi.

Arbejdsområdet dækker hele afdelingen men stillingen har hovedvægt på invasiv diagnostik og behandling af iskæmisk hjertesygdom. På sigt kan der være mulighed for subspecialisering indenfor området.

Erfaring indenfor diagnostik og behandling af iskæmisk hjertesygdom forudsættes.

Afdelingslægen kan forvente at skulle dække et begrænset antal stuegangsfunktioner i weekender. Afdelingslægen kan desuden forvente at skulle deltage i visse administrative og ledelsesmæssige funktioner efter nærmere aftale.

Det forventes yderligere, at afdelingslægen deltager i uddannelsen af yngre læger og andre faggrupper samt deltager aktivt i afdelingens forskning, kvalitetssikring og udvikling.

Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Skema udfyldes som en del af ansøgningsprocessen.

Ansøgeren bedømmes ud fra følgende kriterier:

Den medicinske ekspert
Arbejdsområdet dækker hele afdelingen og ansøgeren skal derfor kunne varetage
undersøgelse og behandling af såvel indlagte som ambulante hjertemedicinske
patienter.

Kommunikator
Ansøgeren skal have kommunikative kompetencer, som kan sikre en optimal
patientbehandling – også af afdelingens patienter med anden etnisk baggrund end
dansk.
Ansøgeren skal have evne til at formidle viden til afdelingens personale.

Samarbejder
Ansøgeren skal kunne samarbejde tværfagligt og tværorganisatorisk – såvel i som uden for organisationen.
Ansøgeren skal medvirke til at skabe en kultur, der stimulerer til samarbejde.
Ansøgeren skal medvirke ved udvikling af samarbejdsrelationer med andre
afdelinger i og uden for Region Midtjylland.

Leder/administrator
Ansøgeren skal have lederevner, som sikrer medarbejdernes engagement og involvering i afdelingens kliniske arbejde, forskning og udvikling.
Ansøgeren skal aktivt deltage i afdelingens målrettede kvalitetsudviklings-/sikringsprocesser.
Ansøgeren skal være aktiv i udvikling af afdelingens funktionelle partnerskab, som skal sikre en dialog baseret på samarbejde og ledelse.

Sundhedsfremmer
Ansøgeren skal deltage aktivt i afdelingens tiltag såvel internt som eksternt vedrørende forebyggelse af hjertekarsygdomme

Akademiker
Ansøgeren skal selvstændigt initiere forsknings- og udviklingsprojekter inden for afdelingens prioriterede forskningsområder.
Ansøgeren skal kunne varetage vejledning af yngre læger og medicinstuderende i relation til klinisk og eksperimentel forskning.
Ansøgeren skal i det daglige arbejde og på eget initiativ undervise afdelingens yngre læger og studerende i kliniske problemstillinger.

Professionel
Ansøgeren skal optræde professionelt.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende autorisation og en tilfredsstillende børneattest.

Er du interesseret, hører vi gerne fra dig. Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til cheflæge Christian Gerdes på 4013 4962 eller på chr.gerdes@rm.dk. 

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.