Afdelingslæge til udvidelse af håndkirurgisk sektor på Ortopædkirurgisk Afdeling, Regionshospitalet Randers Afdelingslæge til udvidelse af håndkirurgisk sektor på Ortopædkirurgisk Afdeling, Regionshospitalet Randers

Dette job er udløbet

En stilling som afdelingslæge i håndkirurgisk sektor ved Ortopædkirurgisk Afdeling er ledig til besættelse pr. 1. juni 2023 eller efter aftale. Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge.

Stillingen ønskes besat med en speciallæge med ønske om at specialisere sig inden for skopisk og åben håndkirurgi.

Ansøger skal have lyst og evne til både at udføre kirurgisk behandling af høj kvalitet og samtidig deltage i den fortsatte udvikling af håndkirurgien på afdelingen i tværfagligt samarbejde.

Vi ønsker en kollega med faglig stolthed og lyst til uddannelse af yngre læger, sygeplejersker og andet personale. Du skal have lyst til både at være kirurgisk ekspert og en god kollega – vi sætter pris på en uformel omgangstone og er afhængige af at alle bidrager til fællesskabet, så afdelingen kan være en god arbejdsplads for alle ansatte.

Vi forventer derudover

– at du deltager i forskning og udvikling

– at du deltager i kvalitetssikring og arbejde med patientsikkerhed

– at du deltager i undervisning af lægestuderende

– at du gerne vil supervisere og uddanne yngre læger på daglig basis

Vi tilbyder

– grundig håndkirurgisk oplæring, herunder WALANT teknik

– velfungerende dagkirurgisk operationsgang

– velfungerende klinik inklusiv LA-operationsfaciliteter

– en rigtig god afdeling med en dynamisk lægestab

– en flad ledelsesstruktur med mulighed for at få indflydelse

– gode muligheder for forskning med støtte fra hospitalets Forskningsstøtteenhed

Sygehuset har traumemodtagelse med ortopædkirurgisk bagvagt i døgndækkende tilstedeværelse som traumeleder. Stillingen indgår i 12-skiftet bagvagt.

Om Ortopædkirurgisk Afdeling
Ortopædkirurgisk Afdeling består af en lægestab på 33 læger, heraf 17 speciallæger. 1 overlæge er uddannelsesansvarlig overlæge og afdelingen har 2 kliniske lektorer ved Aarhus Universitet. Vi har KBU-læger, introlæger og HU-læger i uddannelse.

Håndsektoren består aktuelt af 2 overlæger og en afdelingslæge.

Afdelingen varetager hovedfunktion indenfor fagområderne håndkirurgi, traumatologi og hofte/knæalloplastikkirurgi samt regionsfunktion indenfor fod/ankelkirurgi og skulder/albuekirurgi. Idrætskirurgi foregår i samarbejde med Viborg.

Afdelingen omfatter ambulatorium, sengeafdeling og sårklinik. Operationer foregår på OP, dagkirurgisk og i ambulatoriet. Afdelingen har det lægefaglige ansvar for Skadestuen.

Afdelingen har fælles afdelingsledelse i overafdelingen Ortopædkirurgi, Operation og Intensiv og har dermed 2 cheflæger for hhv. ortopædkirurgi og anæstesi samt 1 chefsygeplejerske.

Se nærmere om Regionshospitalet Randers og afdelingen

på www.regionshospitaletranders.dk/afdelinger/ortopadkirurgi

 
Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Regionshospitalet Randers, Ortopædkirurgisk Afdeling.
 
Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

Funktionsansvarlig overlæge Jens Tvedegaard-Christensen, 2826 0616 eller jenstved@rm.dk

Cheflæge, ekstern lektor, PhD Michael Tjørnild, 2074 3410 eller mictjo@rm.dk

Din ansøgning
Ansøgningen skal være os i hænde elektronisk senest 20.04.2023 med dokumentation for uddannelse, specialuddannelse, tidligere beskæftigelse m.v.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 17.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.