Afdelingslæge til Sundhedsstyrelsens Enhed for Forebyggelse og Ulighed

Dette job er udløbet

Brænder du for rusmiddelbehandling? Og har du interesse for forebyggelse og udsatte borgeres sundhed? Så tilbyder vi en spændende stilling med stort ansvar, tæt samarbejde med dygtige og engagerede kolleger og gode udviklingsmuligheder.

Om Enhed for Forebyggelse og Ulighed
I Forebyggelse og Ulighed beskæftiger vi os med folkesundhed og forebyggelse. Vi arbejder med emnerne: mental sundhed, tobak, alkohol, narkotika, fysisk aktivitet, overvægt, ernæring, graviditet og børnesundhed samt miljømedicin. På tværs af alle områder arbejder vi med at skabe mere lighed i sundhed. Enheden har en sammensat opgaveportefølje herunder en del samarbejde med eksterne leverandører og samarbejdspartnere.

Vi er cirka 32 medarbejdere og 3 ledere i enheden. I det daglige arbejder vi tæt sammen med andre enheder i Sundhedsstyrelsen, Sundhedsministeriet, regioner, kommuner, civilsamfundet, patientforeninger og faglige organisationer mv.

Din hverdag hos os
Du vil skulle varetage en varieret pallette af arbejdsopgaver, men med særlig prioritering af opgaver vedr. udsatte borgeres sundhed. Opgaverne har primært afsæt i rusmiddel-behandlingen, herunder både stof- og alkoholbehandling. Opgaverne består i at udvikle, evaluere og vejlede i behandlingen. Dertil vil dine primære arbejdsopgaver omhandle udsatte borgeres særlige sundhedsudfordringer, ligesom der også vil være opgaver i forhold til skadereduktion.

Du vil skulle bidrage til løsningen af et bredt spektrum af problemstillinger inden for udsatte borgere og misbrugsområdet. Derfor vil du have kontakt til mange forskellige aktører.

Konkret skal du arbejde med:

 • rådgivning om lægelig rusmiddel og skadesreducerende indsatser
 • udarbejdelse af vejledninger og evalueringer for rusmiddelbehandling
 • projektledelse og deltagelse i projekter med fokus på udsatte borgeres sundhed og på at fremme kvaliteten i forebyggelsesindsatsen
 • rådgivning af departementet, kommuner, regioner, fagpersoner og borgere, som er i behandling
 • udarbejdelse af notater, publikationer mv.
 • kontakt med aktører og interessenter på området
 • løbende bidrage med rådgivning og projektarbejde til enhedens andre opgaver.

Opgaverne vil skulle løses i tæt samspil med enhedens ledelse, enhedens øvrige medarbejdere, Sundhedsstyrelsens øvrige faglige og administrative enheder samt departementet.

Din uddannelse og erfaring
Vi ser gerne, at du er uddannet speciallæge i samfundsmedicin eller andet relevant speciale. Det vil være en fordel, hvis du har bred erfaring med socialmedicinske arbejdsopgaver, herunder f.eks. bred erfaring fra rusmiddelbehandlingen samt klinisk som administrativ erfaring indenfor udsatte-området.

Derudover lægger vi vægt på, at du:

 • har lyst til og erfaring med at arbejde med alkohol- og stofbehandling
 • har interesse for og indsigt i udsatte borgeres særlige udfordringer i forhold til sundhed
 • har interesse for – og gerne erfaring med – forebyggelse
 • har erfaring med at arbejde i politisk styrede organisationer
 • er i stand til at løse opgaver selvstændigt og på et højt fagligt niveau
 • har kendskab til relevante aktører på området
 • har erfaring med projektledelse, tværfaglige projekter, faglig formidling m.v.

Vi tilbyder
Et spændende job med afvekslende og udfordrende opgaver, selvstændigt ansvar og stor mulighed for at præge den nationale indsats på området. Du vil arbejde sammen med dygtige kolleger i et dynamisk, tværfagligt samarbejdsmiljø med blandt andet kolleger med sundheds- og samfundsfaglige uddannelsesbaggrunde, kontorfunktionærer m.fl.

Vores arbejdsklima er energisk, positivt, anerkendende, uformelt og præget af stort fagligt engagement og gensidig respekt.

Vi tilbyder desuden fleksibel arbejdstid og gode muligheder for efter- og videreuddannelse.

Om ansættelsen
Du vil blive ansat som afdelingslæge i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Yngre Læger (YL). Ansættelse som afdelingslæge forudsætter speciallægeanerkendelse.

Kontakt os gerne
Få mere at vide om stillingen ved at ringe til sektionsleder Maja Bæksgaard Jørgensen på tlf.: 3044 4313 eller enhedschef Niels Sandø tlf. 7222 7529.

Er du interesseret?
Klik på “søg stillingen” og send os din ansøgning med CV og eksamensbevis. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 2.

 

Sundhedsstyrelsen har røgfri arbejdstid.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap, etnisk baggrund.