Afdelingslæge til Stroke og Rehabilitering i Neurologi, Aarhus Universitetshospital En stilling ved Region Midtjylland med tjeneste ved Neurologi, Aarhus Universitetshospital er ledig til besættelse 1/2 2023 eller efter nærmere aftale. Stillingen som afdelingslæge i Stroke og Rehabilitering ønskes besat med en speciallæge i neurologi, der har primær interesse og evner inden for kerneområdet Stroke og/eller neurorehabilitering.

Dette job er udløbet

Vi kan tilbyde

Neurologi tilbyder et engageret og professionelt tværfagligt team, som støtter hinanden i dialogbaseret samarbejde og udvikling. Sammen med de øvrige deltagere i teamet understøtter du undervisning og forskning på højt internationalt niveau.

Dine kolleger og sparringspartnere i de andre kerneområder på Neurologi er alle engagerede og arbejder inden for deres felt ligeledes for at lave gode patientforløb, udvikling og forskning af høj kvalitet.

Afdelingen deltager i uddannelse af læger ved Aarhus Universitet og speciallæger i neurologi i Videreuddannelsesregion Nord.

 

Forventninger til dig

  • Der tilbydes en stilling tilknyttet kerneområdet Stroke, men det forventes at du har interesse for det samlede neurologiske område
  • Du skal kunne dokumentere opdaterede kompetencer mht. selvstændig varetagelse af trombolyse
  • Det forventes at du har et ønske om – og kompetencer til at yde et aktivt bidrag til arbejdet med at udvikle en universitetsafdeling – både internt på hospitalet i samarbejde med andre afdelinger, og i forbindelse med udviklingen af neurologien på tværs af Region Midt/Nord. Evner i forhold til forskning, kvalitetsarbejde og udvikling vil blive prioriteret.
  • Det forventes herudover, at du har interesse for og lyst til at bidrage til fortsat faglig og organisatorisk udvikling af afdelingens tilbud til patienter sammen med de tilhørende teams
  • For ansøgere til afdelingslægestillingen skal der være en interesse for kerneområdet Stroke. Du skal have lyst og evner til at lære at varetage neurovaskulær bagvagtsfunktion inkl. trombektomi-behandling mhp. senere selvstændigt at kunne varetage denne funktion som en integreret del af afdelingslægestillingen. Det forventes at afdelingslæger har aktivitet inden for min. 2 kerneområder eller kliniske funktioner, hvoraf Stroke er den ene

Den læge som ansættes vil indgå i afdelingens neurovaskulære bagvagtslag med max. 30 min. tilkald. Det drejer sig om tilstedeværelsesvagt med efterfølgende rådighedsvagt fra bolig alle ugens dage. Vagtlaget er 7-skiftet.

 

Der henvises i øvrigt til nærmere beskrivelse i funktionsbeskrivelsen.

Find stillings- og funktionsbeskrivelsen her.

 

Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst indgået mellem Danske Regioner og FAS.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Trine Tandrup, tlf. nr. 78 45 42 40.

 

Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer kan hentes elektronisk på Region Midtjyllands hjemmeside:

Skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer

Skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer (de 7 lægeroller) sendes med ansøgning i Emply.

 

Ansøgningsfrist d. 7. dec. 2022

Samtaler afholdes d. 21. dec. 2022.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg job via “søg job”-knappen.