Afdelingslæge til skulder/albue Ortopædkirurgisk Afdeling, Regionshospitalet Randers En stilling som afdelingslæge ved Ortopædkirurgisk Afdeling er ledig til besættelse pr. 1. november 2021 eller efter aftale. Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge. Stillingen er velegnet til en nyuddannet speciallæge.

Dette job er udløbet

Om stillingen
Stillingen ønskes besat med en speciallæge, der ønsker en bred efteruddannelse indenfor skulder/albue-kirurgi.
Dagkirurgisk vil der ske oplæring inden for primært skopiske procedurer. Der vil sideløbende være mulighed for oplæring i skulderalloplastikoperationer.
Speciallægen vil udover elektive procedurer også blive yderligere oplært i skulder/albue-traumatologiske procedurer.
Afdelingen har traumemodtagelse med tilstedeværelsesvagt af ortopædkirurgisk bagvagt og for/mellemvagt –  stillingen indgår i bagvagten, der er 12-skiftet.

Vi ønsker en kollega med høj faglig ekspertise og lyst til uddannelse af yngre læger, sygeplejersker og andet personale. Du skal have lyst til både at være kirurgisk ekspert og en god kollega – vi sætter pris på en uformel omgangstone og er afhængige af at alle bidrager til fællesskabet, så afdelingen kan være en god arbejdsplads for alle ansatte.

Vi forventer derudover
– at du deltager i forskning og udvikling
– at du deltager i kvalitetssikring og arbejde med patientsikkerhed
– at du deltager i undervisning af lægestuderende
– at du gerne vil supervisere og uddanne yngre læger på daglig basis

Vi tilbyder
– en rigtig god afdeling med en dynamisk lægestab
– en flad ledelsesstruktur med mulighed for at få indflydelse
– gode muligheder for forskning med støtte fra hospitalets Forskningsstøtteenhed
– mulighed for yderligere oplæring indenfor fagområderne

Om Ortopædkirurgisk Afdeling
Ortopædkirurgisk Afdeling består af en lægestab på 32 læger, heraf 16 speciallæger. 1 overlæge er uddannelsesansvarlig overlæge og afdelingen har 3 kliniske lektorer ved Aarhus Universitet. Vi har KBU-læger, introlæger og HU-læger i uddannelse.
Afdelingen varetager hovedfunktion indenfor fagområderne håndkirurgi, traumatologi og  hofte/knæalloplastikkirurgi samt regionsfunktion indenfor fodkirurgi og skulder/albuekirurgi.
Afdelingen omfatter ambulatorium, sengeafdeling, korttidsafsnit og sårklinik. Operationer foregår på OP, dagkirurgisk og i ambulatoriet. Afdelingen har det lægefaglige ansvar for Skadestuen.
Afdelingen har fælles afdelingsledelse i overafdelingen Ortopædkirurgi, Operation og Intensiv og har dermed 2 ledende overlæger for hhv. ortopædkirurgi og anæstesi samt 1 oversygeplejerske.

Afdelingen er præmieret som bedste uddannelsesafdeling med “Den Gyldne YODA”.

Se nærmere om Regionshospitalet Randers og afdelingen på www.regionshospitaletranders.dk/afdelinger/ortopaedkirurgi
 
Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Regionshospitalet Randers, Ortopædkirurgisk, Operation og Intensiv.
 
Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

Ledende overlæge Michael Tjørnild, tlf 2074 3410 eller mictjo@rm.dk
Overlæge (skulder/albue) Carsten Moss, tlf 2992 4822 carstjns@rm.dk
Overlæge (skulder/albue) Søren Deutch, tlf 2128 0438 soerdeut@rm.dk

Din ansøgning
Ansøgningen skal være os i hænde elektronisk senest søndag den 8. august 2021, med dokumentation for uddannelse, specialuddannelse, tidligere beskæftigelse m.v. samt udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt 19.8.2021.

Søg stillingen via “Søg job”-knappen

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.