Afdelingslæge til ortopædkirurgi, Regionshospitalet Gødstrup Vi søger en speciallæge med funktion inden for et af følgende fagområder: fod-ankel kirurgi, hoftealloplastik, knæalloplastik eller håndkirurgi.

Dette job er udløbet

Efter ibrugtagning af det nye regionshospital i Gødstrup er de fysiske rammer optimeret til at udvikle og forbedre afdelingens ortopædkirurgiske forløb. Til det vil vi gerne have dig med på holdet.

Afdelingen er i 2014 udnævnt til Universitetsklinik ved Aarhus Universitet for hånd, hofte og knækirurgi, og vi forventer at faglig evidens, tværfaglighed og smidig tilrettelæggelse af arbejdsgange og patientforløb er en helt naturlig ledetråd – også i dit arbejde.

Herudover forventer vi at

 • du er dedikeret til faget og har interesse indenfor et af de nævnte fagområder.
 • du har en åben og søgende tilgang til, hvad der rører sig indenfor faget og har en innovativ tilgang til udviklingen af arbejdsgange på hospitalet og til samarbejdet på tværs af fag og sektorer.
 • at du vil være med til at udvide og forbedre afdelingens og fagområdets behandlingsområder

Til gengæld garanterer vi et stærkt engageret hold af læger, sygeplejersker, terapeuter og sekretærer.  Vi har en betydelig klinisk forskningsaktivitet, og deltager i undervisning af medicinstuderende fra Aarhus Universitet.

Sammen har vi erfaringer i at omsætte resultater fra intensiv forskning i patientforløb og outcome til en ændret klinisk praksis. Vi har erfaringer med teamdannelse i patientbehandling og pleje, og vi kender værdien af, at patient og pårørende er ordentlig informeret og forberedt på hurtig udskrivelse.

Det er vigtigt for os, at løsningerne, vi vælger, udnytter de muligheder, der ligger i faglig evidens og teknologisk udvikling. Det samme forventer vi af dig.

Du bliver en del af afdelingens lægestab, med fokus på gode og effektive udrednings og behandlingsforløb samtidig med at vi arbejder på at opdatere og forøge behandlingsspektret.

Du bliver en del af en organisation, der arbejder på at allerede nu tager stilling til morgendagen i DNV-Gødstrup og bringer de gode løsninger i spil allerede i dag, hvor det er muligt.

Fakta

Faglig og organisatorisk profil:
Afdelingen varetager en væsentlig del af Regionshospitalet Gødstrups akutberedskab. Herunder

 • Traumemodtagelse aften og nat samt weekend
 • Akutoperation af traumatologiske skader og infektioner
 • Opfølgning og behandling af ortopædkirurgiske skader

Afdelingen varetager ligeledes udredning og behandling af øvrige lidelse i bevægeapparatet indenfor følgende fagområder:

 • Hofte/knæ.
 • Håndkirurgi (regionsfunktion)
 • Idrætstraumatologi.
 • Fod/ankel
 • Sår/Infektion

Operationerne foregår dels på det stationære afsnit tilknyttet opvågningen og sengeafdelingen (ortopædkirurgisk sengeafsnit og afsnit for ældresygdomme) og dels via FOOB (forberedelse/ observation og opvågning)

Afdelingen har et stærkt forskningsmiljø med selvstændigt forskningsafsnit og har status som Universitetsklinik i hånd-, hofte og knækirurgi ved Aarhus Universitet.

Lægelige specialer:
Afdelingen har regionsfunktion for:

 • Håndkirurgi.

Derudover:

 • Stor hofte- og knæalloplastikproduktion med fokus på fast-track forløb og ca. 1000 hofte-knæalloplastik operationer.
 • Generel traumatologi med level2 traumemodtagelse.
 • Selvstændigt forskningsafsnit med formel tilknytningsaftale til Aarhus Universitet som universitetsklinik.  Her foregår forskning i ortopædkirurgiske patientforløbmed fokus på både forløb og outcome i en bredere forstand. Forskningsafsnittet råder over stor ekspertise i klinisk implantatforskning med RSA faciliteter,
 • Et tværfagligt studieafsnit startet i 2004som landets første med undervisning af sygeplejestuderende, ergo-fys studerende og medicinstuderende.
 • Et professorat plus tre kliniske lektorater tilknyttet Aarhus Universitet og afdelingen deltager i undervisning af medicinstuderende.
 • Sårambulatorium.

Vagt: 
Stillingen indebærer traumevagt med formaliseret vagtfunktion i bagvagtfunktionen på Regionshospitalet Gødstrup.

Personprofil:
Vi forventer, at du

 • Er speciallæge i ortopædi.
 • Har interesse inden for fod-ankel kirurgi, hoftealloplastik, knæalloplastik eller håndkirurgi.
 • Har interesse for udvikling af tværfagligt samarbejde
 • Er fagligt inspirerende og initiativrig
 • Besidder gode samarbejdsevner
 • Er serviceminded overfor både patienter og afdelingens samarbejdspartnere.

Lægelige kvalifikationer:
De faglige kvalifikationer skal i øvrigt matche den opgavebeskrivelse, der fremgår af stillings- og funktionsbeskrivelsen.

Den faglige bedømmelse vil ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for hvert af de 7 kompetenceområder.

Praktiske oplysninger:
Du kan få yderligere information om:

Lyder det som noget for dig, er du velkommen til at kontakte Professor, cheflæge Torben Bæk Hansen på nedennævnte tlf.

Ansættelse er betinget af en tilfredsstillende børneattest.

Du kan søge jobbet online ved at klikke på ”Søg job”. Vedhæft din ansøgning og dit CV. 

Ansøgningsfrist: 9. oktober 2023

Tiltrædelse: 1. december 2023 eller efter nærmere aftale

Ansættelsessamtale: Inden for en måned efter ansøgningsfristens udløb.

Arbejdssted: Ortopædisk Afdeling, Regionshospitalet Gødstrup

Kontaktperson:
Professor, cheflæge Torben Bæk Hansen – telefon: 22132307 eller e-mail: torben.baek.hansen@goedstrup.rm.dk

 

Din nye arbejdsplads                  
Du bliver en del af et hospital, hvor der både er vilje og vej. På det nye Regionshospital Gødstrup, stræber vi i fællesskab efter at sætte nye standarder for patientbehandlingen, fagligheden og det gode arbejdsmiljø. Afsøger og skaber mulighederne for at gøre det nu i dag frem for at vente til i morgen. Et stort løfte, men vi er kendt for at holde ord. 

Du er med i et fagligt miljø og en kultur, hvor alle bidrager. Hvor vi tænker i synergi og mulige løsninger frem for begrænsninger. Velkommen til Mulighedernes Hospital.

Læs mere på https://www.regionshospitalet-goedstrup.dk/

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.