Afdelingslæge til Operation og Intensiv, Regionshospitalet Viborg En stilling som afdelingslæge ved Hospitalsenhed Midt, Operation og Intensiv (OPI), er ledig til besættelse pr. 1. Marts 2020 eller efter aftale. Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge.

Dette job er udløbet

Om stillingen/afdelingen
Operation og Intensiv afdeling omfatter både et operations- og anæstesiafsnit, intensivafsnit og opvågningsafsnit samt sterilcentral. Stillingen dækker arbejde både indenfor håndtering af akutte og elektive anæstesiologiske procedure knyttet til en bred vifte af specialer med ortopædkirurgi, mamma- og organkirurgi, gynækologi og obstetrik samt karkirurgi. Desuden ydes anæstesi til hjertemedicinsk, lungemedicinsk samt psykiatrisk afsnit.

Ligeledes omfatter stillingen såvel dagarbejde og vagt på det intensive afsnit, som både behandler komplekse medicinske og kirurgiske intensiv patienter.
Der vil være mulighed for deltagelse i afdelingens præhospitale arbejde, og muligt vil der medio 2020 skulle tages enkelte vagter på akutlægebilen i Ringkøbing, som er ledelsesmæssig forandret i afdelingen.

Vi søger således en medarbejder med bred intensiv og anæstesiologisk interesse, der ligeledes ønsker et kommende spændende arbejde med præhospitale tjeneste.

Afdelingen er organiseret med henblik på at styrke afdelingens aktiviteter og forbedre patientforløb på tværs af specialer og fagligheder.

Vi forventer du:

  • Er speciallæge i anæstesi
  • Gerne deltager i undervisning og uddannelse.
  • Gerne deltager i kvalitetsprojekter og/eller forskningsprojekter
  • Søger samarbejde og udvikling samt har et godt kendskab til teamarbejde.
  • Er arbejdsom samt har smil og humor.

Vagtforhold og tjenestested
Normaltjeneste/vagt på tjenestestedet, 8-skiftet. Der er to tilstedeværelsesvagtlag med yngre læger og et vagtlag for overlæger med delvis rådighedsvagt. Ansøger forventes at deltage i tilstedeværelsesvagtlaget.

Vi tilbyder:
Et alsidigt arbejde med gode muligheder inden for både intensiv og anæstesi samt et godt arbejdsklima. En afdeling i udvikling. Mulighed for tættere tilknytning til et interesseområde inden for faget.

Har du et specielt interesse område, som du ønsker at videreuddanne dig i, vil vi meget gerne være behjæpelig fra afdelingen hertil. Det kan være en kursus række som SSAI uddannelse eller lignende.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalerne Viborg, Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skive og har ca. 4.400 ansatte samt et budget på 2,5 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.
Ved Regionshospital Viborg er en større tilbygning af et næsten færdigt. I forbindelse hermed etableres en ny operationsgang med 10 operationsstuer, en ny skopi klinik og senere et nyt intensiv afsnit med 12 pladser.
Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.
Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.
Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Operation og Anæstesi.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen herunder stillings- og funktionsbeskrivelse kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Mads Partridge Vandborg på tlf.: 78 44 52 24.

Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisationsID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde elektronisk senest den 20. januar 2020. Der forventes samtaler d. 27 januar.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.