Afdelingslæge til området med blod, væv og organer i Tilsyn og Rådgivning Øst

Dette job er udløbet

Vi søger en fagperson til et af vore markante områder med tilsyn og rådgivning inden for blod, væv og organer. Er du speciallæge med kompetencer og fagkendskab indenfor ét eller flere af disse delområder, så er det måske stillingen for dig.

Om Tilsyn og Rådgivning Øst
Du bliver en del af en tværfaglig enhed, der varetager tilsyn med den sundhedsfaglige virksomhed i sundhedsvæsenet – både med autoriserede sundhedspersoner og med behandlingssteder som fx sygehuse, almen praksis, plejecentre m.fl.  Vi er også den nationale myndighed på flere specialområder, f.eks. kosmetisk behandling, alternativ behandling mm. Derudover yder vi sundhedsfaglig rådgivning til andre myndigheder i relation til bl.a. anmeldelsespligtige smitsomme sygdomme, beredskabsopgaver, miljøsager, retslægelige ligsyn og trafikmedicin.

Tilsyn og Rådgivning Øst er en sundhedsfaglig enhed, som er bredt fagligt funderet. Vi er ca. 100 medarbejdere, herunder læger (speciallæger og uddannelseslæger), sygeplejersker, tandlæger, folkesundhedsvidenskabskandidater, andre akademikere, eksterne konsulenter, sagkyndige rådgivere og administrativt personale.

Vi yder sundhedsfaglig rådgivning til andre myndigheder og sundhedspersoner i relation til bl.a. retslægelige ligsyn, trafikmedicin, smitsomme sygdomme, beredskabsopgaver og miljømedicin. Vi fører endvidere tilsyn med behandlingssteder og sundhedspersoner i Region Hovedstaden og Region Sjælland, og nationalt på visse områder. Enheden har et tæt samarbejde med styrelsens sundhedsjuridiske afdeling.

Dit arbejde
Som fagperson inden for blod, væv og organer kommer du til at arbejde med blodbanker, vævscentre, transplantationscentre og donorbanker. Du får ansvaret som tovholder på et bredt og vigtigt fagområde, hvor du vil få til opgave at:

 • udføre tilsyn og yde rådgivning inden for et bredt felt fastlagt overordnet via EU-direktiver og national lovgivning
 • indgå i assistance til faglige enheder og centre, samt rådgive andre myndigheder, styrelser og ministerier omkring blodforsyning, transplantationer og brug af væv, sæd- og ægdonationer og specielt assisteret reproduktion
 • indgå i sagsbehandling omkring bekymringshenvendelser vedr. patientsikkerhedsmæssige problemer eller omkring fortolkning af det sundhedsfaglige i den tilhørende lovgivning
 • varetage sagsbehandling omkring indberetninger i relation til bod, væv og organer
 • varetage sagsbehandling i forløb, hvor der er brug for yderligere oplysninger og afklaring
 • deltage i udgående tilsynsaktiviteter
 • indgå i vurderingen af juridiske problemstillinger i forbindelse med tilsyn.

Herudover vil der være løbende ad-hoc opgaver.

Din uddannelse og erfaring
Vi forventer, at du er uddannet speciallæge i fx transplantationsmedicin, gynækologi inklusive fertilitetsbehandling, samfundsmedicin, klinisk immunologi eller endokrinologi eller øvrige relevante specialer. Du har en praktisk og gerne mangeårig erfaring med de processer, vi fører tilsyn med, samt du har et godt kendskab til sundhedsvæsnet og det faglige i områderne blod, væv og organer.

Det er en fordel, hvis du ønsker at arbejde tværfagligt med varierende arbejdsopgaver. Det vil ligeledes være en fordel, hvis du har erfaring med varetagelse af myndighedsopgaver og forskning.

For at trives i denne stilling, er det vigtigt at du:

 • har lyst og evner til at arbejde med et bredt fagområde
 • har lyst til at arbejde med mange andre faggrupper i det daglige, ofte i tværfaglige teams
 • har kliniske kompetencer og klinisk forståelse og gerne vil sætte dem i spil med helt andre opgaver end i patientvaretagelse
 • har gode evner til skriftlig og mundtlig kommunikation
 • er omhyggelig og struktureret, og er selvstændigt i stand til at tilrettelægge egne arbejdsopgaver.

Vi tilbyder
Uanset din baggrund vil mange af vores opgaver formentlig være nye for dig. Vi sørger derfor for god oplæring, herunder bred introduktion og en struktureret tilsynsuddannelse, hvor du er tilknyttet en tutor. En travl og spændende arbejdsdag med varierende arbejdsopgaver i et højpolitisk felt og med en blanding af udgående inspektioner, sagsbehandling og administrative opgaver og med mange berøringsflader til lovgivningen på sundhedsområdet. Du kommer til at bruge dit kendskab til fagområdet, suppleret med viden fra andre faggrupper. Du vil blive en del af et aktivt fagligt miljø, hvor du sammen med dygtige og engagerede kolleger får mulighed for at anvende og udvikle dine kompetencer inden for et bredt felt af arbejdsopgaver. Du bliver en del af et internationalt netværk på det lovområde, du får ansvaret for.

Du kommer ud og møder de faglige miljøer på inspektionerne, men derudover er der mulighed for at tilrettelægge hjemmearbejde efter aftale med nærmeste leder. Vi har fleksibel arbejdstilrettelæggelse. Stillingen er vagtfri.

Om ansættelsen
Du bliver ansat som afdelingslæge i henhold til gældende overenskomst mellem Skatteministeriet og Yngre Læger.

Ansættelse som afdelingslæge forudsætter, at du har opnået speciallægeanerkendelse.

Vi har fleksibel arbejdstilrettelæggelse, og der er mulighed for at tilrettelægge hjemmearbejdsdage efter aftale med nærmeste leder. Stillingen er vagtfri.

Stillingen ønskes besat 1. oktober 2022 eller snarest muligt derefter.

Kontakt os gerne 
Få mere at vide om stillingen ved at ringe til enhedschef, overlæge Bente Møller, tlf. 7222 7815 eller sektionsleder, overlæge Eva Benfeldt, tlf. 2347 7468.

Er du interesseret?
Klik på “Søg job” og send os din ansøgning med CV og eksamensbevis. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i 32 og 33.

Generelt om styrelsen
I Styrelsen for Patientsikkerhed arbejder vi for, at det er trygt at være patient. Vores ambition er at skabe værdi i udviklingen af et sikkert og lærende sundhedsvæsen. Styrelsen for Patientsikkerhed fører det overordnede tilsyn med sundhedsforholdene og den sundhedsfaglige virksomhed på sundhedsområdet. Styrelsen bistår desuden sundhedsministeren med den centrale forvaltning af forhold vedrørende patienters sikkerhed og forhold vedrørende læring i sundhedsvæsenet.Vi fører tilsyn med behandlingssteder og sundhedspersoner, og vi autoriserer sundhedspersoner. Vi administrerer desuden rapporteringssystemet om utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet, ligesom vi administrerer EU-reglerne om sygesikring ved behandling i udlandet.

På det grundlag bidrager vi til, at sundhedsvæsenet lærer af fejl og forebygger gentagelser.

Vi er mere end 500 medarbejdere og har tilknyttet sagkyndige konsulenter. Styrelsen dækker hele landet og har enheder i København, Taulov, Randers og på Færøerne.

Styrelsen for Patientsikkerhed har røgfri arbejdstid.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap, etnisk baggrund.