Afdelingslæge til Øjenafdelingen, Regionshospitalet Gødstrup En stilling som afdelingslæge ved Øjenafdelingen, Regionshospitalet Gødstrup er ledig til besættelse den 1. april 2022 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Stillingen ønskes besættes af en speciallæge med interesse, kompetencer og kvalifikationer indenfor Skelekirurgi og Medicinsk Retina.

Øjenafdelingen:
I Region Midtjylland varetages oftalmologien på to samarbejdende hospitalsafdelinger på henholdsvis Hospitalsenheden Vest og Aarhus Universitetshospital. Øjenafdelingen flytter til Gødstrup 31.01.2022 hvor vi i de nye rammer får en Øjenklinik samt 3 operationsstuer i samme område som andre skærende specialer.
Øjenafdelingen i Hospitalsenheden Vest har et optageområde på 500.000 borgere i den vestlige del af Region Midtjylland. Vi er et engageret hold af læger, sygeplejersker, optometrister, ortoptist og lægesekretærer, der tager imod øjenpatienter til diagnostik og behandling i den vestlige del af Region Midtjylland. Vi fungerer som specialafdeling med alle hovedfunktioner og har regionsfunktioner inden for kirurgisk behandling af glaukom, tårevejslidelser, vitreoretinale sygdomme samt behandling med VEGF-hæmmer af våd AMD, RVO og DME.

Vi har tidligere udført 2.700 operationer pr. år, og der er 20.000 konsultationer årligt.

Afdelingens sygeplejersker og optometrister er uddannet til en række specialfunktioner.

Lægenormering:
Den lægelige normering i afdelingen er en ledende overlæge, 3 overlæger, 5 afdelingslæger, 2 1. reservelæger i hoveduddannelsesforløb (fase 3) samt 2 introduktionslæger. Aktuelt er den ledende overlægestilling ubesat, da vi har haft et generationsskifte pr. 1. maj 2020. Afdelingsledelsen består af den ledende oversygeplejerske.

Afdelingens uddannelsesforpligtelser:
Afdelingen varetager uddannelse af 1. reservelæger i hoveduddannelsesforløb (fase 3), introduktionslæger, sygeplejestuderende og lægesekretærelever.

Lægefaglige kvalifikationer:
De faglige kvalifikationer skal matche den funktionsbeskrivelse, der fremgår af funktions- og opgavebeskrivelsen. Afdelingslægen indgår i speciallægebetjent døgnvagt fra bolig.
Stillings- og funktionsbeskrivelse

Der vil være gode muligheder for deltagelse i inden- og udenlandske kurser og fokuserede ophold.

Ansøgningen bedes udformet i henhold til de 7 lægeroller.

Ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til den til enhver tid gældende aftale mellem Danske Regioner og Yngre Læger.

Stillingerne er omfattet af bestemmelserne om lokal løndannelse.
Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og autorisation.

Flere oplysninger:
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende oversygeplejerske Dorte Banner Pedersen: dorte.banner@rm.dk – mobil: 29 63 89 60 og overlæge Veronica Holm Thomassen: verthoma@rm.dk.

Ansøgningsfrist:
Du kan søge jobbet ved at klikke på ”søg job”. Vedhæft din ansøgning og dit CV.

Ansøgningen skal være os i hænde senest søndag d.28.11.2022
Der vil blive afholdt samtaler onsdag den 01.12.2022 kl 14-16

Læs mere om et job med drive, dygtige kolleger og muligheder på vest.rm.dk/job


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.