Afdelingslæge til Øjenafdelingen, Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet Holstebro En stilling som afdelingslæge ved Øjenafdelingen, Hospitalsenheden Vest, Holstebro er ledig til besættelse den 1. september 2021 eller efter aftale. Ultimo 2021 flytter Øjenafdelingen til Regionshospitalet Gødstrup sammen med alle andre afdelinger i HEV. Vi forventer, at du flytter med og vil være engageret i flytteprocessen på vej dertil.

Dette job er udløbet
Stillingen vil være med primært fokus på kataraktkirurgi samt andet subspeciale efter ønske.

Øjenafdelingen:
I Region Midtjylland varetages oftalmologien på to samarbejdende hospitalsafdelinger på henholdsvis Hospitalsenheden Vest og Aarhus Universitetshospital.
Øjenafdelingen i Hospitalsenheden Vest har et optageområde på 500.000 borgere i den vestlige del af Region Midtjylland. Vi er et engageret hold af læger, sygeplejersker, optometrister, ortoptist og lægesekretærer, der tager imod øjenpatienter til diagnostik og behandling i den vestlige del af Region Midtjylland. Vi fungerer som specialafdeling med alle hovedfunktioner og har regionsfunktioner inden for kirurgisk behandling af glaukom, tårevejslidelser, vitreoretinale sygdomme samt behandling med VEGF-hæmmer af våd AMD, RVO og DME.

Vi udfører 2.700 operationer pr. år, og der er 20.000 konsultationer årligt.

Afdelingen har tre øjenafsnit i tæt tilknytning til hinanden. Der er tre operationsstuer, hvoraf ét er på Dagkirurgisk Afsnit samt anvendelse af en operationsstue på Øre-Næse-Halsafdelingen. Afdelingen har én sengeplads på Øre-Næse-Halsafdelingen.

Afdelingens sygeplejersker og optometrister er uddannet til en række specialfunktioner.

Lægenormering:
Den lægelige normering i afdelingen er en ledende overlæge, 3 overlæger, 5 afdelingslæger, 2 1. reservelæger i hoveduddannelsesforløb (fase 3) samt 2 introduktionslæger.
Aktuelt er den ledende overlægestilling ubesat, da vi har haft et generationsskifte pr. 1. maj 2020. Afdelingsledelsen består af den ledende oversygeplejerske.

Afdelingens uddannelsesforpligtelser:
Afdelingen varetager uddannelse af 1. reservelæger i hoveduddannelsesforløb (fase 3), introduktionslæger, sygeplejestuderende og lægesekretærelever.

Lægefaglige kvalifikationer:
De faglige kvalifikationer skal matche den funktionsbeskrivelse, der fremgår af funktions- og opgavebeskrivelsen. Afdelingslægen indgår i speciallægebetjent døgnvagt fra bolig.

Der vil være gode muligheder for deltagelse i inden- og udenlandske kurser og fokuserede ophold.

Ansøgningen bedes udformet i henhold til de 7 lægeroller.

Ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til den til enhver tid gældende aftale mellem Danske Regioner og Yngre Læger.

Stillingerne er omfattet af bestemmelserne om lokal løndannelse.
Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende autorisation og børneattest.

Stillings- og funktionsbeskrivelse.

Flere oplysninger:
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende oversygeplejerske Dorte Banner Pedersen: dorte.banner@rm.dk – mobil: 29 63 89 60 og overlæge Veronica Holm Thomassen: verthoma@rm.dk.

Ansøgningsfrist:
Du kan søge jobbet ved at klikke på ”søg job”. Vedhæft din ansøgning og dit CV.

Ansøgningen skal være os i hænde senest mandag den 21. juni 2021.
Der vil blive afholdt samtaler onsdag den 23. juni 2021 fra kl. 14.00.

Læs mere om et job med drive, dygtige kolleger og muligheder på vest.rm.dk/jo

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.