Afdelingslæge til Kvindesygdomme og Fødsler, Regionshospitalet Randers Afdelingslæge med delt funktionen i gynækologi og obstetrik ved Kvindesygdomme og Fødsler Regionshospitalet Randers

Dette job er udløbet

En stilling som afdelingslæge ved Kvindesygdomme og Fødsler, Regionshospitalet Randers, ønskes besat pr. 1. april 2022 eller efter aftale.
Afdelingslægen får delt funktion i gynækologi og obstetrik.

Vi ønsker en afdelingslæge, der med engagement vil bidrage til afdelingens fremtidige udvikling, både fagligt og organisatorisk.
Afdelingslægen får dels funktion i det obstetriske team, hvor man i samspil med de øvrige speciallæger varetager akut og elektiv obstetrik for ca. 2.400 gravide og fødende årligt.
Vi har et meget velfungerende fødeafsnit, hvor der er døgndækket funktion med klinisk jordemodersupervisor. Derudover får afdelingslægen også funktion i det benign gynækologiske team med udredning og behandling af gynækologiske lidelser, herunder kyndig kirurgisk oplæring i et velfungerende TLH og minihysteroskopi team.
Urogynækologien varetages af et separat urogyn team.

Vi lægger stor vægt på en god tone og et godt samarbejde – både tværfagligt og inter-kollegialt. I lægegruppen afholdes ugentlige speciallægemøder, hvor vi opdaterer hinanden fagligt og kollegialt, ligesom der er ugentlige tværfaglige konferencer på fødeafsnittet, hvor f.eks. alle igangsættelsesforløb og vanskelige kliniske cases diskuteres og gennemgås.

Forskning og uddannelse

Afdelingen har et meget aktivt forskningsmiljø og indgår i flere nationale og internationale kliniske studier. Der er derfor også rigtig gode muligheder for at deltage i forskningsprojekter, ligesom at vi gerne ser, at afdelingslægen bidrager aktivt med nye projekter.

Vi vægter uddannelse højt, og forventer at du betragter supervision af yngre kolleger som en naturlig del af det daglige arbejde. Derudover har afdelingen løbende kliniske ophold af medicinstuderende fra Aarhus Universitet, hvor der jf. studieordningen er tilknyttet en række uddannelsesansvarlige prægraduate lektorer, UPL’er, som bl.a. tilrettelægger disse ophold. Afdelingen er midt i en omstrukturingsproces vedr. denne funktion, hvor UPL funktionen fordeles på 3 speciallæger, hvorfor afdelingslægen indtænkes i denne funktionen som led i det skemalagte arbejde.

Efteruddannelse og subspecialisering

Som speciallæge på afdelingen opfordres man til løbende at søge efteruddannelse via kurser og kongresser, ligesom man naturligvis har de overenskomstsikrede efteruddannelsesdage til dette formål. Derudover vil der være mulighed for at strukturere et subspecialiseringsforløb i henhold til DSOGs beskrivelser, såfremt det ønskes. Se eventuelt mere om dette på DSOG’s hjemmeside.

Om afdelingen og hospitalet

Kvindesygdomme og Fødsler, Regionshospitalet Randers betjener den nordøstlige del af Region Midt med et befolkningsgrundlag på ca. 220.000.
Afdelingen har et fælles gynækologisk-svangre/barsel afsnit med 10 senge samt et familieafsnit med 9 senge. Vi har 2.400 fødsler årligt, 3.000 indlæggelser, 1.500 operationer, hvoraf en væsentlig del foretages i dagkirurgisk regi, vi har 34.000 ambulante besøg heraf nogle i et ambulatorium i Grenå Sundhedshus.

Afdelingen har et tæt samarbejde med Aarhus Universitetshospital, idet vi varetager ca. 175 elektive sectioer samt har overtaget funktionen inden for provokeret abort, sterilisation og dysplasi for patienter fra AUH’s optageområde.

Afdelingens normering består af en ledende overlæge, 11 speciallæger, 3 læger i H-stilling, 2 læger i I-stilling samt 5 AP læger.

Speciallægen skal indgå i bagvagtsfunktionen, der er en 10-skiftet tilstedeværelsesvagt. Der vil være mulighed for en bag-bagvagtsfunktion under den første del af ansættelsen, således at nyuddannede speciallæger er trygge ved bagvagtsopgaven.

Afdelingen indgår sammen med Børn og Unge i en klyngeafdeling.
Afdelingens budgetansvar har den ledende overlæge, chefjordemoderen og oversygeplejersken i fællesskab med den ledende overlæge fra Børn og Unge, men lægefagligt refererer speciallægen til den ledende overlæge inden for eget speciale.
Ansøgere er meget velkomne til at besøge afdelingen eller få yderligere information fra ledende overlæge Søren Lunde på telefon 28723835 eller mail s.lunde@rm.dk
Der vil blive indhentet børneattest som forudsætning for ansættelse.

Skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer bedes udfyldt https://www.rm.dk/om-os/organisation/koncern-hr/lon–og-personaleforhold/rekruttering-og-ansattelse/ansattelse-af-speciallager/ ligesom CV med oplysninger om uddannelse, undervisningserfaring og evt. videnskabelig produktion.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger / Yngre Læger.
Ansøgningen sendes til Regionshospitalet Randers via nedenstående link ”Søg job”. og skal være modtaget senest fredag d. 25. februar 2022 kl. 12.00. Samtaler forventes afholdt i begyndelsen af marts 2022.
Det er muligt at læse mere om Regionshospitalet Randers på www.regionshospitalet-randers.dk
Link til hospitalets ledelsesgrundlag:
http://www.regionshospitalet-randers.dk/siteassets/om-hospitalet/strategi-og-noegletal/ledelsesgrundlag-_rh-randers_online.pdf

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.