Afdelingslæge til Klinik for Bækkenbundslidelser ved Urinvejskirurgi En stilling på 37 timer pr. uge som afdelingslæge ved Urinvejskirurgi, Aarhus Universitetshospital er ledig til besættelse 1. april 2020 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Urinvejskirurgi varetager højt specialiserede funktioner inden for avanceret urologi, børneurologi, dialyse- og transplantationskirurgi i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning. Afdelingen dækker endvidere alle områder af basisurologien.

Urinvejskirurgi foretager udredning og behandling af patienter med nyre-, øvre urotel-, blære-, penis-, prostata- og testikelkræft samt benign urologi på hovedfunktions-, regions- og højtspecialiseret niveau.

Der ønskes en ansøger, som er speciallæge i urologi med kompetence- og interesseområder inden for udredning og behandling af voksne patienter med maligne og benigne urologiske lidelser. Du vil blive tilknyttet urologiteamet og vil overvejende have funktioner i Klinik For Bækkenbundslidelser (KBL) og Senfølgeklinikken.

Du vil blive en del af et tværfagligt team bestående af urologer, gynækologer og mavetarmkirurger, som udover funktioner på hoved-, regions- og højtspecialiseret niveau, varetager komplekse udredninger og behandlinger i tæt og multidiciplinært samarbejde. KBL og Senfølgeklinikken er i rivende udvikling og har fortsat ubegrænset udviklingspotentiale, som du kan bidrage til. KBL foretager avanceret urodynamik, udreder og behandler patienter med smertefuld blæresyndrom, OAB, neurourologiske og urogynækologiske lidelser. Oplæring i den nystartede SNS funktion vil indgå i din funktionsbeskrivelse.

Senfølgeklinikken håndterer patienter med senfølger efter kræft i bækkenet. Dette område rummer tillige et stort udviklings- og forskningspotentiale.

Din operative aktivitet vil primært være i Dagkirurgi, hvor en stor del af vores kirurgiske aktivitet ligger placeret.

Lyst til forskning og udvikling vil være et stort plus.

Du skal være villig til at indgå i et travlt tværfagligt og dynamisk team, hvor udredning, behandling og forskning går op i en højere enhed.

Stillingen er forbundet med bagvagt med rådighedstjeneste fra bolig, men der kan blive tale om at blive undtaget for vagt i en periode med henblik på dedikeret uddannelsesforløb.

Det er en forudsætning for ansættelsen, at der kan dokumenteres kompetencer inden for alle de 7 lægeroller. De 7 lægeroller og skema til bedømmelse kan findes her.

Ansættelsen sker med hovedtjeneste indtil videre ved Århus Universitetshospital, Skejby, Urinvejskirurgi og med ambulatorieudetjeneste i Horsens eller Randers.

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Anette Ryslev på 4017 8902 og på anetrysl@rm.dk.

Der planlægges med ansættelsessamtaler den 24. marts 2020.

Ansøgningen samt relevante bilag stiles til Urinvejskirurgi, Aarhus Universitetshospital, Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N og sendes elektronisk via nedenstående link.

Da Region Midt løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering,, der søger stillingen have fortrinsret til samtale.