Afdelingslæge til Intensiv, Aarhus Universitetshospital Vi søger en engageret og fagligt ambitiøs afdelingslæge med gode samarbejdsevner til Intensiv Nord pr. 1. august 2022 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Vi søger en kollega, der er grundig i sit virke, robust samt evner beslutningsdygtighed. Desuden ønsker vi en kollega, der i hverdagen har humor og er loyal over for arbejdsfællesskabet. Vi tilbyder en afvekslende hverdag med gode kolleger, som lægger vægt på at være der for hinanden. Ledelsen arbejder for fortsat faglig udvikling af alle speciallæger.

Du skal være interesseret i at involvere dig i fagets og afdelingens fortsatte udvikling og medvirke til at sætte dit præg på afdelingen. Vi ser gerne, at vores kommende kollega har interesse og/eller erfaring indenfor neurointensiv terapi, herunder organdonation, og/eller multidisciplinær intensiv terapi, men der vil også blive lagt vægt på andre faglige kvalifikationer.

Intensiv er delt i to store afsnit – Intensiv Øst og Intensiv Nord, med henholdsvis 23 og 19 behandlingspladser.
Desuden består Intensiv af Respirationscenter Vest, en Præparation og et Sekretariat.

Intensiv Nord yder primært intensiv terapi til patienter fra Akutafdelingen, Lungesygdomme, Hormon- og Knoglesygdomme, Ortopædkirurgi, Hjerne- og Rygkirurgi, Neurologi, Nyresygdomme, Urinvejskirurgi, Øre- Næse- Halskirurgi, Mund-, Kæbe- og Tandkirurgi samt Ældresygdomme. Der varetages lægebilsfunktion og anæstesi til ECT. Unge på 13-17 år med indlæggelse på disse stamafdelinger ligger på Intensiv Nord.

Intensiv Øst yder primært intensiv terapi til patienter fra Hjertesygdomme, Hjerte-, Lunge- og Karkirurgi, Mave- og Tarmkirurgi, Lever-, Mave- og Tarmsygdomme, Infektionssygdomme, Blodsygdomme, Led –og Bindevævssygdomme, Kræftafdelingen og Børn og Unge. Derudover varetages anæstesi i card. lab og akutkald. Alle børn med intensivt terapi behov ligger på Intensiv Øst undtaget de ovenfor nævnte unge.

Der ydes i begge afsnit intensiv terapi til højt specialiserede afdelinger.

Intensiv deltager i undervisning og uddannelse af medicinstuderende, hoveduddannelseslæger, sygeplejersker og specialsygeplejersker i Intensiv terapi. Undervisningserfaring vil derfor blive vægtet højt, men ikke et krav. Ligeledes vil dokumenteret forskningserfaring blive set som en stor fordel, men ikke et krav.

Der er til stillingerne knyttet vagtforpligtelse i tilstedeværelse med 2-delt vagt alle ugens dage.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomsten vedrørende Yngre Læger. Stillingerne er omfattet af lokal løndannelse. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og gyldig autorisation som speciallæge i anæstesiologi.

Yderligere oplysninger om stillingerne vil kunne indhentes hos funktionsledende overlæge
Stig Dyrskog, e-mail stig.dyrskog@rm.dk tlf. 29265655, funktionsledende overlæge Mads Holmen Andersen, e-mail madsande@rm.dk tlf. 20586806 eller cheflæge Karina Bækby Houborg e-mail karhou@rm.dk tlf. 2029 2148.

Den faglige bedømmelse vil ske på basis af ”Retningslinjer for faglig bedømmelse af ansøgere til speciallægestillinger i Region Midtjylland”, der kan findes på: Her
hvor også skema, der skal udfyldes i forbindelse med ansøgningen, kan findes.

Ansøgerne skal i deres ansøgninger forholde sig til og i videst muligt omfang dokumentere deres kvalifikationer inden for de syv kompetenceområder.

Ansøgning sendes elektronisk. Stiles til cheflæge Karina Bækby Houborg, Intensiv, Aarhus Universitetshospital, Palle Juul-Jensens Boulevard 99. 8200 Aarhus N.

Ansøgningsfrist: 9 juni 2022.

Samtaler vil blive afholdt i uge 25.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.