Afdelingslæge til Fertilitetsklinikken Afdelingslæge på Fertilitetsklinikken i Horsens med mulighed for delestilling imellem gynækologi og fertilitet.

Dette job er udløbet

Vi har en Fertilitetsklinik, hvor vi værner om den faglige kvalitet og et godt arbejdsmiljø med højt til loftet
Kan du bidrage til den fortsatte gode udvikling via motivation og engagement, i et tæt samarbejde med personalet og den øvrige Kvindeafdeling?
 
Vi tilbyder per 1. marts 2020, eller efter aftale, en stilling som afdelingslæge i Fertilitetsklinikken, på Afdelingen for Kvindesygdomme og fødsler, Regionshospitalet Horsens.
Vi søger en læge, som er speciallæge i gynækologi og obstetrik – gerne med erfaring fra fertilitetsspecialet eller som kunne have interesse i dette subspeciale.
Der skal påregnes vagtarbejde samt weekend- og helligdags arbejde.
Det vil være muligt at etablere en delestilling imellem gynækologi og fertilitet.

Fertilitetsklinikken i Horsens er forskningsaktiv og en af Danmarks største offentlige klinikker, hvor vi har omkring 1000 IVF/ICSI behandlinger, 650 FET cykli og 500 inseminationer. I Fertilitetsklinikken er vi et tværfagligt team bestående af  sekretærer,  læger,  bioanalytikerer og sygeplejersker.

Fertilitetsklinikken beskæftiger sig med infertilitets udredning og behandling samt sæddeponering.

Afdelingens gynækologiske aktivitet er fordelt på to matrikler, Horsens og Skanderborg Sundhedscenter med hovedvægten lagt i Horsens. Vi har i et sengefællesskab med kirurgisk afdeling en sengeafdeling med 4 senge og ambulatorium med 5 ambulatorielinjer.
Desuden består afdelingen af et fødeafsnit med 2 modtagelser, 1 hvilestue, 6 fødestuer, efterfødselsklinik og barselsafsnit med 16 stuer, og et obstetrisk ultralydsambulatorium med 4 daglige linjer inkl. et pp.med ambulatorie.  Afdelingen har ca. 30.000 årlige ambulante besøg og en forventet kirurgisk aktivitet på ca. 4800 indgreb, hvoraf halvdelen forgår i dagkirurgisk regi. Vi har aktuelt ca. 2250 fødsler og tæt, dagligt samarbejde med Børneafdelingen på Skejby Sygehus.

Vi forventer, at du:

  • Er speciallæge i gynækologi og obstetrik – gerne med erfaring indenfor fertilitetsbehandling eller med lysten til at lære dette subspeciale
  • Arbejder aktivt med og evner nærværende kommunikation i forhold til patienter, medarbejdere og samarbejdspartnere
  • Aktivt skaber og bidrager til tværfagligt samarbejde
  • Tænker innovativt i forhold til opgaveløsning

Kan du se dig selv i det – så tilbyder vi dig:

  • En spændende stilling som afdelingslæge på et hospital og i en afdeling, hvor en stærk tværgående samarbejdskultur, en flad organisationsstruktur og pligt til forundring er vigtige komponenter i en spændende hverdag og  hvor der er en ambitiøs retning mod en kultur, hvor trivsel, udvikling og faglighed går hånd i hånd.
  • Et hospital der i høj grad bygger på en god omgangstone, at vi er gode til at se muligheder og bruger mindre energi på begrænsninger, og at vi har en stærk holdånd, fordi medarbejdere og ledere gerne vil hinanden. Afdelingen beskæftiger i alt ca. 200 dygtige medarbejdere, som bidrager til en positiv og uhøjtidelig stemning.
  • Afdelingen er midt i en spændende proces med udvikling af en “Bevidst udviklende organisation” – hvor elementer som personlig/faglig udvikling, trivsel, udvikling, feedback og teamkompetencer indgår som de bærende elementer for alle medarbejdere.

 
Ansættelsesvilkår
Ansættelse sker efter gældende overenskomst.
Stillingen er omfattet af Ny Løn og lønnen forhandles med organisationen. En forudsætning for ansættelse ved hospitalet er i øvrigt, at der gives samtykke til indhentelse af børneattest, og at denne er tilfredsstillende, samt tilfredsstillende børneattest

Yderligere information
Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Ledende Overlæge Marie Højriis Storkholm tlf. 61263849 eller klinikleder ved Fertilitetsklinikken, Marianne Daniel Rohde tlf. 28722558.

Ansøgningen
Ansøgning fremsendes elektronisk via nedenstående link.  
Ansøgningsfristen er mandag den 20. januar 2020.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt primo uge 5.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.