Afdelingslæge til eksternateamet på Øjensygdomme, Aarhus Universitetshospital En stilling som afdelingslæge med fokus på eksternakirurgi er ledig til besættelse den 1. juni 2023, eller snarest derefter.

Dette job er udløbet

Vi tilbyder et spændende og udfordrende job i et fagligt miljø på højeste niveau, hvor du har mulighed for at udvikle dig og bidrage. Du vil indgå i en stor og inspirerende speciallægegruppe, hvor du skal varetage eksternakirurgien. Du vil varetage et supplerende subspeciale, afhængigt af evner, talent, lyst og behov. Vi ser synergi i at kombinere med varetagelse af orbitafunktionen og evt. tåreveje, men andre subspecialer kan også komme på tale. Skriv gerne ønsker og motivation herfor i ansøgningen. Der vil blive tilbudt og støttet oplæring hvor nødvendigt.

Stillingen ønskes besat af en speciallæge i oftalmologi, som har dokumenteret faglig baggrund og kirurgisk erfaring til at tage ansvar for subspecialet, og som målrettet fortsat vil udvikle sine kompetencer og bidrage til at udvikle faget og den faglige profil i øjensygdomme. Du skal kunne og ville tage et fagligt og organisatorisk ansvar, i tæt samarbejde med afdelingsledelsen. Det er en tværfaglig teamledelsesopgave. Der er i forvejen et tæt og godt samarbejde mellem teamene og med tilstødende specialer, herunder plastikkirurgien. Et samarbejde, der også er vigtigt og skal prioriteres fremadrettet. Supervision og uddannelse af yngre kirurger er en naturlig del af opgaven, samt uddannelse af og sparring med afdelingens uddannelseslæger.

Ansøgere med dokumenteret videnskabelig erfaring vil blive foretrukket, og ansøgningen bedes vedlagt tanker for, hvordan ansøger kan bidrage til den videre udvikling af de kliniske områder, som stillingen indeholder.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst. Stillingen er en fuldtidsstilling. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og autorisation.

Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Skema udfyldes som en del af den elektroniske ansøgningsproces.

Stillings- og funktionsbeskrivelse kan hentes her.

Ansættelsessamtaler afholdes den 4. maj 2023.

Yderligere informationer om stillingen kan hentes hos:

Cheflæge Rune Salling Holmbjørn på 5133 9856 eller mail runhol@rm.dk.

Spørgsmål til ansøgningen og proceduren kan rettes til professorsekretær Eva Raagaard Nielsen på 7845 4644.

 

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.