Afdelingslæge til Center for Rusmiddelbehandling Københavns Kommune

Ansøgningsfrist: 20/05/2021 Center for Rusmiddelbehandling, Københavns Kommune

Til vores lægeteam i den nordlige del af byen søger vi en kollega per 1. juni 2021 eller hurtigst muligt.

Der er tale om en vagtfri stilling med nedsat tid. Arbejdstid vil være 30-32 timer pr. uge fordelt på fire hverdage. Derudover kan nævnes, at du har fri lørdag, søndag og helligdage.

Du vil som afdelingslæge på Rusmiddelbehandling Ørnevej have din daglige gang i det Københavnske Nordvestkvarter, hvor vi dækker behandlingscenteret Ørnevej, Specialenheden Tomsgårdsvej og heroinbehandlingen på Specialenheden Valmuen. Vi servicerer i alt ca. 450 borgere i substitutionsbehandling på de tre enheder.

Teamet tager hånd om den lægelige rusmiddelbehandling af opioidafhængige patienter, dette helt fra udredning og iværksættelse af behandling, til stabiliserende substitutionsbehandling. Du vil som afdelingslæge indgå i et tværfagligt helhedsorienteret behandlingstilbud med kolleger indenfor både de sundhedsfaglige, socialfaglige og pædagogiske faggrupper. Vi vægter samarbejdet højt, både internt og eksternt og sætter en ære i at støtte vores borgere i opnåelse af deres mål.

Ud over at varetage den medicinske substitutionsbehandling for opioidafhængighed, behandler vi andre misbrugs- og afhængighedstilstande og varetager hepatitis- og hiv-profylakse og -screening, samt udredning og behandling af psykiatriske og somatiske følgesygdomme, i samarbejde med egen læge, hospitaler og distriktspsykiatri.

Den lægelige behandling følger ”Sundhedsstyrelsens vejledning til læger, der behandler opioidafhængige patienter med substitutionsmedicin”.

Vi forestiller os, at du

  • er speciallæge i almen medicin, samfundsmedicin, psykiatri el. beslægtede specialer.
  • har interesse for misbrugsbehandling og arbejdet med udsatte borgere.
  • har interesse for at arbejde i et tværfagligt miljø med bl.a. sygeplejersker, socialrådgivere og pædagoger, foruden i tæt samarbejde med lægekolleger i enheden.

Du behøver ikke at have arbejdet indenfor rusmiddelområdet før.

Vi tilbyder

  • Gode kolleger og et godt arbejdsfællesskab.
  • Fokus på faglig udvikling og gode muligheder for at præge udviklingen i organisationen.
  • Deltagelse i behandlingscenterets store lægegruppe på 20 læger.

Løn- og ansættelsesvilkår følger aftale mellem Københavns Kommune og Yngre Læger.

Nærmere oplysninger om stillingen fås hos enhedsleder Michael Hjorth Andersen på 3066 4106 og konstitueret overlæge Katrine Marstrand på 2165 5583.

Sammen med din motiverede ansøgning beder vi dig vedhæfte CV.

Søg via nedenstående link senest torsdag den 20. maj 2021