Afdelingslæge til Blodsygdomme, Aarhus Universitetshospital Har du lyst til at arbejde som afdelingslæge i en dynamisk hæmatologisk afdeling, der er synlig både nationalt og internationalt?

Ansøgningsfrist: 26/09/2022 Aarhus Universitetshospital

Vi søger en speciallæge i intern medicin:hæmatologi til en afdelingslægestilling på Blodsygdomme, Aarhus Universitetshospital, Palle Juul-Jensens Boulevard. Stillingen er til besættelse pr. 1. december 2022 eller snarest derefter.

Om afdelingen
Blodsygdomme har et stort optageområde med hovedfunktion, har regionsfunktion for Region Midt samt højtspecialiseret funktion for Region Midt, Nord og Syd.

Afdelingen har 3 klinikker – Klinik 1 med et myeloidt, lymfoidt og myelomatose team, samt Bløderklinik, Klinik 2 som rummer afdelingens diagnostiske enhed, og sidst en Transplantationsklinik.

Afdelingen har et transplantations sengeafsnit med 12 senge, samt yderligere et sengeafsnit med 33 senge og en Hjemmeklinik.

Blodsygdomme har eget laboratorium med henholdsvis en flowcytometrisk, molekylærgenetisk og cancercytogenetisk enhed. Der til kommer egen klinisk forskningsenhed med initiering af ca. 10-15 nye kliniske studier årligt.

Afdelingens forskning spænder fra basal forskning til klinisk og epidemiologisk forskning.

Blodsygdomme varetager uddannelse af alle sundhedsprofessionelle faggrupper, inklusiv præ- og postgraduat uddannelsesforpligtelse af læger.

Se yderligere oplysning om Blodsygdomme i afdelingens årsrapport fra 2019 her

Om stillingen
Vi søger en bredt uddannet speciallæge i hæmatologi med interesse for et eller flere af afdelingens specialeområder. Afdelingslægen bliver overvejende tilknyttet afdelingens team for transplantationer, se stillings- og funktionsbeskrivelse her.

Ønskede kvalifikationer som afdelingslæge

 • Speciallæge i intern medicin:hæmatologi
 • Faglig og praktisk erfaring med diagnostik, behandling og opfølgning af hæmatologiske patienter, gerne erfaring med knoglemarvstransplantation, højdosiskemoterapi med stamcellestøtte og infektionsproblematikker hos hæmatologiske patienter
 • Parat til at tilegne sig faglig og praktisk viden om de højtspecialiserede område knoglemarvstransplantation og højdosis-kemoterapi med stamcellestøtte
 • Evnen til at sætte patienten i centrum og lave patientforløb af høj faglig kvalitet
 • Gerne dokumenteret forskningsmæssig interesse inden for hæmatologi
 • Kendskab til/erfaring med det nationale og internationale arbejde i relevante kliniske samarbejdsfora samt Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprograms (RKKP) databaser og retningslinjer.

 

Vi kan tilbyde dig

 • Ansættelse i en afdelingslægestilling
 • Mulighed for at få særlige dedikerede faglige ansvarsområder inden for afdelingens lægefaglige områder i samarbejde med teamets øvrige speciallæger
 • Engagerede speciallægekolleger
 • Mulighed for i samarbejde med afdelingens kliniske forskningsenhed og/eller afdelingens laboratorium at udføre klinisk og/eller basal forskning

 

Vi forventer af dig

 • At du er aktiv og engageret i både faget og patienterne, samt i det tværfaglige samarbejde
 • At du medvirker til fortsat god faglig og organisatorisk udvikling i afdelingen
 • At du bidrager positivt til et fortsat godt arbejds- og uddannelsesmiljø
 • At du har personlige egenskaber som loyalitet, ansvarlighed, åbenhed og beslutningsdygtighed.

 

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende autorisation.

Det er en forudsætning for ansættelse i stillingen, at der kan dokumenteres kompetencer inden for de syv lægeroller. De syv lægeroller skal udfyldes i forbindelse med ansøgningsprocessen.

Afdelingslægen indgår i afdelingens bagvagtslaget, der pt. er 12-skiftet. Afdelingens bagvagtslag indgår i arbejdet i Aarhus Universitetshospitals Akutafdeling alle ugens dage fra kl. 15-17.

 

Yderligere oplysninger
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler den 5. oktober 2022.

Yderligere oplysninger om afdelingen og stillingen kan fås ved kontakt til:
cheflæge Niels Frost Andersen på  nielande@rm.dk  eller tlf.: 61709390,
chefsygeplejerske Marie Møller på marimoel@rm.dk eller tlf.: 40147965,
lærestolsprofessor Francesco d’Amore på frandamo@rm.dk eller tlf.: 23708527

Søg job via “Søg job” – knappen

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.