Afdelingslæge til ambitiøs hjerteafdeling – på vej mod Det Nye Akuthospital i Gødstrup Til en spændende stilling som afdelingslæge ved Hjertesygdomme HEV søges en engageret kardiolog, som vil være med til at præge og udvikle et stærkt fagligt miljø. Vi søger en kollega for hvem teamwork, læring og forskning følges ad og omsættes til gode patientforløb.

Dette job er udløbet

Aktuelt har vi et særligt fokus på hvordan vi forbereder og udvikler afdelingen med henblik på at vi om godt 1 år rykker ind i et helt nyt Akuthospital i Gødstrup.

Med din hjælp skal det blive tydeligere, hvordan speciallæger, yngre læger og sygeplejersker sammen skaber læring og flytter sig lidt hver eneste dag, så vores kerneopgaver og faglighed som ny hjerteafdeling træder synligt frem. Vi ønsker også at vores patientforløb udvikler sig med de muligheder der gives med ny teknologi, viden og rammer for en optimal organisering af arbejdet.

Med dig på holdet er vi klar til at løfte blikket allerede nu og i morgen, for at styrke og udbrede den stærke forskningsaktivitet og læringskultur, som gror på hospitalet og i Hjertesygdomme HEV.

Så er du til faglige udfordringer, og kan du få øje på perspektivet i at blive en del af en specialiseret hjerteafdeling, og deler du visionen om at vi alle deltager i både specialiserede og almene opgaver, så har du alle muligheder hos os.

Mulighed for at pendle Efter åbningen af Herningmotorvejen er der nu under 1 times kørsel til både Århus og Vejle!

Om kardiologien
Den kardiologiske funktion i Hospitalsenheden Vest blev den 1. januar 2017 udskilt til en selvstændig afdeling. Aktuelt er vi på afdelingen 9 overlæger og tre afdelingslæger. Der er fem hoveduddannelsesforløb i kardiologi tilknyttet afdelingen.

Hjertesygdomme er både i Herning og Holstebro.
I Herning er der sengeafsnit/deldøgnsafsnit med plads til 27+9 patienter, hvor modtagelsen af de akutte kardiologiske patienter i Hospitalsenheden Vest er samlet. Derudover er der en stor ambulant funktion med bla. hjertesvigtsklinik og hjerterehabilitering.

Afdelingen har også en stor Hjerteforskningsklinik med forskning indenfor de store kardiologiske sygdomsgrupper. Der kører lægemiddelafprøvningsforsøg og afdelingen deltager i en række landsdækkende forskningsprojekter. Der er god mulighed for aktiv deltagelse i og initiering af nye forskningsprojekter med støtte fra forskningsklinikken.

Der er invasiv kardiologisk funktion i Herning, hvor Hjertelaboratoriet er bestykket med to rum til pacemaker implantation. Desuden er der et billeddiagnostisk center til både Hjerte-CT, nuclearkardiologiske undersøgelser samt  Hjerte-MR, og et tæt samarbejde med radiologisk og nuklearmedicinsk afdeling.

I Holstebro er der en hjerteklinik med aktivitet alle hverdage.
Når sygehuset i Gødstrup åbner bliver hjerteklinikken i Holstebro flyttet til Sundhedshuset i Holstebro, med fortsat aktivitet alle hverdage.

Vagt
Indenfor det kardiologiske område er der i Herning etableret to vagtlag, hvor sammensætningen af vagten og vagt-typen afhænger af kompetenceprofilen.
En døgndækkende forvagt som består af introduktionslæger og læger i hoveduddannelsesstilling.
En bagvagt i tilstedeværelse alle dage kl 8-21.
Kl. 21-08: Alt efter kompetencer hos forvagten er bagvagten enten i tilstedeværelse eller som boligvagt. Hvis det er en tilstedeværelsesvagt dækkes den fortrinsvis af læger i 5. års HU-kardiologi. Boligvagten dækkes af speciallæger i kardiologi, afdelingslæger/overlæger.

Afdelingslægen indgår i den kardiologiske bagvagt, fortrinsvis som boligvagt, men skal også forvente en vis deltagelse i den kardiologiske bagvagt i tilstedeværelse.

Lægelige kvalifikationer
Der ønskes en ansøger med speciallægeuddannelse i intern medicin: kardiologi. Hjertesygdommes størrelse og antallet af speciallæger i afdelingen muliggør en subspecialisering. Interesserede ansøgere opfordres til at kontakte afdelingen for at høre nærmere om mulighederne.
Det forventes, at ansøger har dokumenterede kompetencer indenfor det kardiologiske forsknings- og udviklingsarbejde, indenfor det uddannelsesmæssige område, og kan dokumentere bred og aktuel faglig efteruddannelse.
Ansøger bør i ansøgningen forholde sig til speciallægens 7 roller, jf. Region Midtjyllands ”Retningslinjer for faglig bedømmelse af ansøgere til speciallægestillinger”, og bør i videst mulig omfang dokumentere sine kvalifikationer indenfor disse områder. Den faglige bedømmelse vil ske på baggrund af ansøgers oplysninger om egne kompetencer inden for hver af de 7 kompetenceområder.

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst indenfor området, indgået mellem Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger/Speciallæger.
Stillingerne er omfattet af bestemmelserne om lokal løndannelse.
Ansættelse vil være betinget af tilfredsstillende børneattest.

Flere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Troels Niemann på tlf.nr. 30709012.

Ansøgningen må være os i hænde senest søndag den 24. maj 2020.

Stillings- og funktionsbeskrivelse


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.