Afdelingslæge til Akutafdelingen Afdelingslæge med stærke samarbejdsevner

Dette job er udløbet

Akutafdelingen, Horsens Regionshospital, søger en afdelingslæge, med tiltrædelse 1/2 2020 eller efter aftale.

Du er speciallæge med interesse for det akutte område. Dit basisspeciale kan være almen medicin, kirurgiske specialer, medicinske specialer eller anæstesiologi. Hvis du har erfaring med skadestuearbejde er det et plus, men det er ikke noget krav, da dine opgaver bliver på alle de akutte patienter.

Afdelingen havde i 2018 ca. 33.000 kontakter, en øgning på 10% i løbet af et år. Det giver travle hverdage hvor du både skal lære ledelse af de enkelte patientforløb og akutte kald, men også kommer til at lære taktisk ledelse af det samlede patientflow. Du vil som dine øvrige speciallægekollegaer blive oplært til at varetage hospitalets beredskab i tilfælde at katastrofer.

Afdelingen er i stadig udvikling med ambition om fagligt at honorere målbeskrivelsen for akutmedicin. Du vil således skulle se akutte patienter der traditionelt visiteres akut til specialerne intern medicin, ortopædkirurgi og abdominalkirurgi.  Dertil kommer alle de ikke visiterede patienter der dukker op fra gaden med alle tænkelige tilstande. Du skal forvente en del kursusvirksomhed for på sigt at kunne leve op til målbeskrivelsen for akutmedicin.

Da vi ønsker at skabe en hverdag hvor vi opererer i mindre, tværfaglige teams, er dine samarbejdsevner noget vi kommer til at værdsætte.

Dine speciallægekollegaer er alle sammen ansat inden for de sidste par år, og er et godt kollegium, der spiller godt sammen med afdelingens lægesekretærer, sygeplejersker og patientassistenter.

Afdelingen tilstræber at skabe muligheder for alle ansatte i form af samarbejder med eksterne samarbejdspartnere. Eksempler er Forsvaret, humanitære organisationer, hospitaler i rigsfællesskabet, præhospitalet m.fl. Vi er åbne for forslag og dit engagement i andet end din hverdag hos os.

Som ledelse er det os magtpåliggende at de ansatte i afdelingen har det godt – hvis medarbejderne har det godt, er de bedre sundhedsprofessionelle. Din og dine kollegaers trivsel er efter vores opfattelse det vigtigste element for patientsikkerheden.

Vi tilbyder dig en lyttende og tilgængelig ledelse, og gode dedikerede kollegaer. Vi ønsker ærlig og ordentlig gensidig feedback; ros når det kræves og kærlig ris når det er det der skal til. Frem for alt forventer vi at du er et plus for trivslen i afdelingen.

Vi forventer, at du:

 • Er speciallæge fra et relevant speciale
 • Evner nærværende kommunikation i forhold til patienter, medarbejdere og samarbejdspartnere
 • Er ordentlig, konstruktiv og venlig i din kontakt med kollegaer
 • Aktivt skaber og bidrager til tværfagligt samarbejde
 • Vil bidrage aktivt til et godt arbejdsmiljø i et travlt Akuthospital
 • Tænker innovativt i forhold til opgaveløsning
 • Har et ønske om at dyrke både forløbsledelse og taktisk ledelse

 
Du kan forvente at få et job med:

 • Stor indflydelse på afdelingens udvikling
 • Faglig og personlig udvikling
 • Glade og positive kollegaer
 • En ledelse der er nærværende

 
Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger. Stillingen er omfattet af lokal løndannelse.

Yderligere information
Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til ledende overlæge, Ulf Hørlyk 24751158.

Ansøgningen
Ansøgning kan struktureres omkring speciallægens 7 roller. Send din ansøgning vedlagt relevante bilag elektronisk via nedestående link.

Ansættelsen er betinget af tilfredsstillende autorisation og børneattest.

Ansøgningsfristen er den  30/11 2020. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 50

Vi glæder os til at høre fra dig!

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.