Afdelingslæge søges ved Øjenafdelingen, Aarhus Universitetshospital Vi tilbyder et spændende og udfordrende job i et godt fagligt miljø, hvor du skal være med til at styrke Øjenafdelingens faglige profil - herunder afdelingens højt specialiserede funktioner i overensstemmelse med specialeplanen.

Dette job er udløbet

Vi har en stilling som afdelingslæge med arbejdsfunktion indenfor medicinske retinasygdomme ledig til besættelse pr. 1 maj 2020 eller snarest derefter. Der er tale om en fuldtidsstilling.

Stillingen ønskes besat med en speciallæge i oftalmologi med interesse for medicinske retinasygdomme, som kan se sig selv i dette karriereforløb, og som vil tage medansvar for at udvikle området. Ansøgere med dokumenteret videnskabelig erfaring med medicinske retinasygdomme på ph.d.-niveau vil blive foretrukket. Det vil være en særlig kvalifikation, at ansøgeren kan præsentere et gennemarbejdet oplæg til et postdocforløb inden for medicinske retinasygdomme.

Funktionen indbefatter oplæring og involvering af andre subspecialer som f.eks. retinal neurofysiologi. I funktionen samarbejdes der bredt på AUH herunder med neurologer, neurofysiologer, intern medicinere og pædiatere, samt med eksterne samarbejdspartnere.

Du skal være med til at sikre dynamik, dialog og høj kvalitet i det daglige arbejde såvel internt på afdelingen som på tværs af hospitalet med relevante samarbejdspartnere.

Der lægges vægt på dokumenteret videnskabelig erfaring og erfaring med organisatorisk arbejde. Der lægges endvidere vægt på gode evner for dialog, samarbejde samt beslutningsdygtighed. Det forventes, at der bidrages til et godt arbejdsmiljø.

Øjenafdelingen er en universitetsafdeling og varetager højt specialiserede funktioner i henhold til specialeplanen.Vi har en høj forskningsaktivitet, der ledes af afdelingens lærestolsprofessor. Afdelingen lægger stor vægt på tværfagligt og tværsektorielt samarbejde inden for klinik, uddannelse og forskning.

Der arbejdes i tværfaglige teams om de enkelte patientforløb med inddragelse af patient og pårørende. Afdelingens forskning foregår i et udbredt samarbejde med andre afdelinger/institutioner og med andre nationale og internationale forskningsnetværk.

Funktions- og opgavebeskrivelse for stillingen kan hentes her.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra ”de 7 lægefaglige kompetencer”.
Skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer kan hentes her og skal udfyldes.

Spørgsmål til ansøgningen og proceduren kan rettes til sekretær Eva Raagaard Nielsen på 7845 4644.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos afdelingsledelsen v. oversygeplejerske Lone Hauritz på 2371 4733 eller lærestolsprofessor Toke Bek på 3031 5636.

Ansættelsessamtaler afholdes den 30. marts 2020.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.