Afdelingslæge søges til psykiatrisk modtageafsnit ved Regionspsykiatrien Midt (Viborg) Regionspsykiatrien Midt søger en afdelingslæge til sengeafsnit for Intensiv Behandling og Observation (M1) med tiltrædelse den 1. marts 2019 eller snarest herefter.

Dette job er udløbet

Du kommer til at indgå i den samlede lægegruppe for Regionspsykiatrien Midt, der er karakteriseret ved et godt tværfagligt og inkluderende miljø, kort afstand til ledelsen og en parathed til at gå ind i nye udfordringer.

Der vil være gode muligheder for efteruddannelse, afhængig af dine individuelle ønsker, eksempelvis lederuddannelse, vejlederuddannelse i psykoterapi og uddannelse i kognitiv terapi. Desuden er der mulighed for at sætte gang i forskningsprojekter.

Om stillingen
Afdelingslægen vil få følgende hovedansvars- og kompetenceområder:

 • tilrettelægge undersøgelse, diagnosticering og behandling af patienter inden for afdelingens målgruppe
 • visitere til og fra sengeafsnittet samt rådgive og vejlede de øvrige regionale psykiatriske institutioner og eksterne samarbejdspartnere
 • vejlede og undervise inden for eget fagområde
 • rådgivning og vejledning af de øvrige regionale psykiatriske institutioner og eksterne samarbejdspartnere
 • have fokus på rekruttering og uddannelse af yngre læger

Vi lægger vægt på, at du 

 • er speciallæge i psykiatri

og at du har:

 • bred psykiatrisk uddannelse
 • psykoterapeutisk erfaring
 • undervisningsmæssig erfaring
 • interesse for/erfaring med forskning
 • gode samarbejdsevner

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Region Midtjylland og Yngre Læger. Stillingen er omfattet af Ny løn.

Hovedtjenestested er i Viborg, mens mødeaktivitet/samtaler/andet kan forekomme i Silkeborg og Skive.
Videokonference anvendes i stor udstrækning, når det er muligt.

Generelt er stillingen vagtbærende i det omfang, vi har behov for. P.t. med en vagtforpligtelse som bagvagt i aktuelt 18-skiftet vagtrul.
Der vil dog være mulighed for at blive fritaget for vagtforpligtelsen.

Ansøgning bilagt dokumentation for uddannelse, autorisation samt tidligere beskæftigelse, herunder CV, der skal være opdelt i henhold til de 7 lægeroller, indsendes senest onsdag den 19. december 2018.

Ansættelsessamtaler afholdes mandag den 7. januar 2019.

Vil du vide mere?
Funktionsbeskrivelse samt yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Kirsten Gøtzsche-Larsen, Regionspsykiatrien Midt, tlf.: 7847 4000 eller på mail: Kirsten.Goetzsche-Larsen@ps.rm.dk

Link til funktionsbeskrivelse:
http://e-dok.rm.dk/edok/Admin/GUI.nsf/Desktop.html?open&openlink=http://e-dok.rm.dk/edok/enduser/portal.nsf/Main.html?open&unid=XD0652E290C853195C12575CF004497C4&level=701633&dbpath=/edok/editor/701633.nsf/&windowwidth=1100&windowheight=600&windowtitle=S%F8g

Om Regionspsykiatrien Midt
Regionspsykiatrien Midt har ansvaret for både den stationære og ambulante psykiatriske behandling af voksne (18+) patienter i Viborg, Skive og Silkeborg kommuner.

Afdelingen har et samlet budget på ca. 290 mio. kr. og ca. 550 ansatte.

Pr. 1. maj 2018 er afdelingen normeret til 115 sengepladser fordelt på:

Sengeafsnit for affektive lidelser A1 (12 pladser), inkl. et Team for ECT
Sengeafsnit for affektive lidelser A2 (11 pladser)
Sengeafsnit for psykotiske lidelser P0 (14 pladser+ 4 lavintensive senge)
Sengeafsnit for psykotiske lidelser P2 (14 pladser)
Sengeafsnit for intensiv behandling og observation M1 (14 pladser)
Sengeafsnit for særlige pladser S1 (14 pladser)
Sengeafsnit for retspsykiatri R2 (12 pladser)
Sengeafsnit for retspsykiatri R1 (20 pladser fordelt på 2 etager, heraf én etage med rehab-pt).

Desuden har afdelingen en række ambulante klinikfunktioner fordelt i både Viborg, Silkeborg og Skive.

– Klinik for intensiv ambulant behandling
  Team for OCD og angstlidelser 
– Klinik for affektive lidelser: 
    Team For affektive lidelser
    Team for ældrepsykiatri     
– Klinik for psykotiske lidelser:
    Team for vurdering og udredning
Team for psykotiske lidelser 
Team for ADHD
    Team for nyopdaget skizofreni 
Team for patienter med misbrug og patienter med dom
– Klinik for retspsykiatri

De ambulante funktioner i Silkeborg er organiseret i et samarbejde med Silkeborg Kommune i Psykiatriens Hus, som omfatter: Psykoseteam, affektivt team, døgndækkende hjemmebehandlerteam, akutte døgnpladser, ADHD- og rusmiddelteam, team for personlighedsforstyrrelser, OCD og angstteam og udredningsteam. 

Endelig er PCV (Psykiatrien Centrale Visitation) i Silkeborg ledelsesmæssigt en del af Regionspsykiatrien Midt.

Afdelingen har klassificerede U-stillinger, som I-stillinger og H-stillinger i speciallægeuddannelsen. Endvidere som AP-læger, basislæger, neurologer, akutlæger og medicinstuderende. Desuden varetages undervisning af specialpsykologer.

Afdelingen har elektronisk patientjournal med både journal- og medicinmodul. Kliniske instrukser, retningslinjer og vejledninger er tilgængelige i en internet-baseret dokumentsamling (e-Dok).

Få et indtryk af afdelingens Viborg-del gennem 10 små reportager i TV-MIDTVESTs udsendelsesrække Søndersøparken 1, sendt i efteråret 2014: http://www.tvmidtvest.dk/ (indtast i søgefeltet på denne side Søndersøparken 1)

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale