Afdelingslæge søges til Psykiatrisk Klinik for Småbørn, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Region Midt En stilling som afdelingslæge på Psykiatrisk Klinik for Småbørn er ledig til besættelse 1. januar 2020 eller snarest derefter.

Dette job er udløbet

Vi søger en speciallæge med bred og omfattende erfaring med såvel udredning som behandling.

Om Psykiatrisk Klinik for småbørn
Afsnittet varetager udredning og behandling af børn i alderen 0-7 år med vanskeligheder i form af bl.a. autisme spektrum forstyrrelser, opmærksomhedsforstyrrelse, andre neuropsykiatriske tilstande, adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser, angst, relationsforstyrrelser, gravide med psykisk lidelser og 0-2 årige børn af forældre med svær psykiatrisk sygdom.
Desuden har vi i Skejby et dagafsnit med i alt 8 pladser, som modtager børn fra alle ambulante enheder i afsnittet. Vi har også et team i Herning, hvor afdelingslæger i en turnus varetager funktionen som læge/speciallæge i en aftalt periode, dog ikke med fremmøde i Herning alle ugedage. Den aktuelle stilling vil ikke det første års tid være knyttet til arbejdet i Herning

I de to ambulante teams i Skejby arbejdes både med udredning og behandling, på alle specialiseringsniveauer. Der arbejdes tværfagligt med fokus på at sikre høj faglighed og med fokus på udvikling, ligesom vi vedvarende tilstræber deltagelse i forskning.
Miljøet er fagligt stimulerende med gode muligheder for faglig udvikling, både internt i Klinikken og i relation til de øvrige kolleger i Børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling. Vi understøtter deltagelse i forskning og undervisning.

Vi forventer, at du

 • er godkendt speciallæge, med bred og omfattende erfaring med såvel udredning som behandling og gerne med målgruppen for afsnittet
 • er indstillet på at arbejde på tværs af teams
 • har evne til at påtage dig ledelse, bl.a. i forbindelse med konference
 • kan arbejde selvstændigt, stabilt og i højt arbejdstempo
 • er fleksibel og har gode samarbejdsevner
 • har et godt overblik og kan trives i en afdeling med stort flow, spændende men komplicerede patientforløb og mange omstillinger
 • har lyst og evne til at arbejde med at udvikle afsnittets udrednings- og behandlingstilbud samt tilrettelægge og styre arbejdsgange og arbejdstilrettelæggelse i en tværfaglig medarbejdergruppe
 • bidrager til flow, udvikling, harmonisering og kvalitetssikring i Klinikken
 • indgår i uddannelsen af yngre læger i form af bl.a. vejlederfunktion
 • har erfaring med og interesse i undervisning
 • Indgår i den fælles BUA bagvagt

Du kan forvente

 • en fagligt udfordrende og spændende stilling i et godt kollegialt fællesskab
 • at skulle varetage selvstændigt ansvar for særlige fagområder, som aftales efter lyst, kompetencer og interesse
 • at have et tæt samarbejde i og med det tværfaglige behandlerteam omkring udrednings- og behandlingsopgaver
 • at skulle give og modtage vejledning/supervision
 • at være en del af en lægegruppe i kontinuerlig udvikling

Løn- og ansættelsesvilkår
I henhold til overenskomsten indgået mellem Danske Regioner i Danmark og Foreningen af Speciallæger – med mulighed for forhandling vedr. evt. kvalifikationstillæg.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos overlæge Karin Lassen Schmidt, tlf. 2169 4788 eller afdelingssygeplejerske Anne Dalsbirk, tlf.21694779

Ansøgningsfrist: 24. november 2019

Ansættelsessamtaler afholdes: 13. december 2019 

Udover en kort motiveret ansøgning bedes ansøger udfylde skema til faglig bedømmelse. Besvarelserne skal indtastes som en del af ansøgningsproceduren.

Vedhæft din ansøgning med oplysninger om uddannelse, tidligere beskæftigelse (CV), autorisation og speciallæge autorisation (angiv aut. ID). De vedhæftede filer skal være i pdf eller word-format.

Om Børne og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)
BUA udgøres af i alt 7 kliniske afsnit, der tilsammen varetager den hospitalsbaserede udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykiske forstyrrelser og sygdomme samt voksne med spiseforstyrrelser i Region Midt. De 7 afsnit er fordelt på 3 matrikler beliggende i Herning, Viborg og Skejby. Nogle afsnit dækker flere matrikler. Herudover er der et forskningsafsnit.
I børne- og ungdomspsykiatrien arbejdes tværfagligt i teams med læger, psykologer, sygeplejersker, pædagoger og socialrådgivere. Udredning foregår ved samtaler, interviews, observation og lægelige og psykologiske undersøgelser. Behandling foregår ved vejledning, psykoedukation, psykoterapi og medikamentel behandling. Der er et tæt samarbejde med patienternes private og offentlige netværk.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.