Afdelingslæge søges til merituddannelse i akutmedicin på akutafdelingen i Randers I akutafdelingen i Randers tror vi på, at høj faglig kvalitet starter med veluddannede medarbejdere. Vi tror på, at arbejdsglæden kommer, når man får lov til at yde sit bedste. Vi har ambitioner om at uddanne dygtige speciallæger i akutmedicin med alle de nødvendige kompetencer til at arbejde med alle slags akutte patienter på højt fagligt niveau jvf specialets målbeskrivelse.

Dette job er udløbet

Vi søger nu en afdelingslæge med stærke faglige ambitioner, der vil være med til dette. Vi forventer, at du har ønske om at indgå i en merituddannelse i akutmedicin, inden den nuværende meritordning udløber i 2024.

Du kan i forvejen være speciallæge i f.eks almen medicin, kirurgi, urologi, neurologi, ortopædi, anæstesi eller et intern medicinsk speciale. Du kan være helt nyuddannet eller med et par års erfaring som speciallæge. Det vigtigste er, at du har lyst til at arbejde med akutte patienter og har lyst til at lære det, der skal til.  Så har du nemlig med stor sandsynlighed netop det, vi leder efter.

Akutlægernes arbejdsområde
Akutafdelingens læger står aktuelt for modtagelse, akut udredning, behandling og viderevisitation af alle akutte patienter med symptomer inden for det kirurgiske, medicinske, kardiologiske og psykiatriske område. Patienter med forventet indlæggelsestid under 12 timer forbliver i akutafdelingen under akutlægernes ansvar, mens patienter med forventet længere indlæggelsestid overgår til andet speciale. Akutafdelingens læger færdigbehandler selv ca. 50 % af de akut indlagte patienter.

Akutafdelingens speciallæger fungerer som teamledere i hospitalets akutte medicinske kald. I takt med udvidelse af speciallægestaben er der forventning om, at akutlægerne involveres i endnu større del af akutopgaven såsom skadestuearbejdet, traumemodtagelse og beredskabsledelse.

For at sikre grundig introduktion til afdelingen og arbejdet, forventes du ikke at indgå i nattevagten i de første tre måneder af ansættelsen.

Merituddannelsen
Alle afdelingens speciallæger forventes at have eller opnå relevant efteruddannelse i akutmedicin. Du vil derfor også blive tilbudt et individuelt tilrettelagt videreuddannelsesforløb, så du også kan opnå alle målbeskrivelsens kompetencer og blive speciallæge i akutmedicin. Vi tilbyder personlig mentor, deltagelse i alle relevante kurser og alle de nødvendige fokuserede ophold. Du vil under hele uddannelsen oppebære løn og øvrige vilkår som afdelingslæge. Læs mere om merituddannelsen til akutmedicin på Dansk Selskab for Akutmedicins hjemmeside. Bemærk at muligheden for at ansøge om merit under nuværende overgangsordning udløber 31/12 2024.

Uddannelse af yngre læger
Akutafdelingen i Randers er en stor uddannelsesafdeling med ca. 20-25 uddannelseslæger inden for klinisk basisuddannelse, hoveduddannelse i almen medicin, introduktions- og hoveduddannelse i akutmedicin. Afdelingen har i 2021 haft inspektorbesøg med meget positiv bedømmelse af afdelingens uddannelsesindsats Inspektorrapport akutafdelingen Randers.

Alle speciallæger har funktion som hovedvejleder og forventes at bidrage aktivt til afdelingens uddannelsesmiljø, herunder den daglige supervision af uddannelseslægerne.  Det er afgørende, at du har lyst og interesse i at lære fra dig og tage ansvar for de yngre kollegaers udvikling. Har du erfaring for eller lyst til at arbejde med simulations-og færdighedstræning vil det kun være et ekstra plus!

Forskning
Afdelingen samarbejder med bla Center for Akutforskning om flere projekter. Har du selv forskningserfaring eller lyst og interesse til at iværksætte forskningsprojekter, vil der være gode muligheder og fuld opbakning fra afdelingsledelsen.

Vagtforhold
Akutlægevagten er døgndækkende alle ugens dage. Nattevagten er 10-skiftet og går fra 17.30-08.30. Dagstjeneste er enten 8-15.30 eller 8.00-18.00.

Om Akutafdelingen
Akutafdelingen modtager årligt 18.000 patienter til indlæggelse og ca. 20.000 patienter i skadestuen.  Aktuelt er der godt 180 ansatte i afdelingen: læger, sygeplejersker og sekretærer.  På lægesiden er afdelingen normeret med en ledende overlæge og 11 speciallæger.  Vi er aktuelt tre speciallæger med gennemført merituddannelse til akutmedicin og de øvrige speciallæger er alle i gang med denne.

Det er dig, vi leder efter, hvis du

 • er speciallæge i relevant klinisk speciale.
 • har lyst til arbejdet som akutlæge
 • har høje faglige ambitioner på egne, afdelingens og specialets vegne
 • ikke er bange for at arbejde i et felt, hvor du ikke er ekspert endnu
 • ikke er bange for at bede om hjælp, når noget er nyt
 • holder af at uddanne yngre kollegaer og se dem blive dygtigere
 • trives ved forandringer og en organisation, hvor nye ideer hele tiden prøves af
 • vil engagere dig i din arbejdsplads, dine kollegaer og yngre lægers uddannelse
 • er uhøjtidelig og god til at håndtere stressede situationer i en god tone
 • er opmærksom på din funktion som rollemodel og samarbejdspartner
 • altid har patientens interesser for øje

Vi tilbyder

 • tre måneders vagtfri introduktion til afdelingen
 • en spændende klinisk hverdag, hvor to dage aldrig er ens
 • alt relevant efteruddannelse og supplerende kurser
 • individuelt tilrettelagt uddannelsesplan med henblik på, at du bliver speciallæge i akutmedicin
 • stærk tværfaglig samarbejdskultur
 • plads til nye initiativer og afprøvning af gode ideer
 • tæt opbakning fra afdelingsledelsen

Ansættelsesvilkår:
Interesserede ansøgere, uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen. Ansøgningen udformes, så det er muligt at vurdere erfaring og uddannelse i henhold til de 7 roller.
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Der skal gøres opmærksom på, at der vil blive indhentet børneattest som forudsætning for ansættelse.

Overenskomstmæssig bolig stilles til rådighed i det omfang, der er ledige lejligheder på ansættelsestidspunktet.

Yderligere oplysninger om afdelingen og stillingen samt funktionsbeskrivelse kan fås ved henvendelse til:

Ledende overlæge Christian Skjærbæk  Tlf. 78 42 03 01 / 21 28 69 96 eller e-mail  chrskj@rm.dk

Søg stillingen via “Søg job”-knappen

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.