Afdelingslæge søges til Intensiv, Aarhus Universitetshospital Vi søger en faglig ambitiøs kollega, der er grundig i sit virke og evner beslutningsdygtighed. Du har humor og er loyal over for arbejdsfællesskabet. Ansættelse vil være fra 1. februar 2023 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Tjeneste til være i Intensiv Nord eller Intensiv Øst efter aftale på baggrund af personlig samtale.

Vi efterspørger følgende kompetencer:

 

  • Speciallæge i anæstesiologi og intensiv medicin
  • Interesse indenfor et bredt spektrum af intensiv terapi, men der vil også blive lagt vægt på andre faglige kvalifikationer
  • Gerne forsknings- og undervisningserfaring, men ikke et absolut krav
  • Interesse i at deltage i udviklings- og forskningsprojekter
  • Gode evner for samarbejde og god kommunikative evner

Vi tilbyder en afvekslende hverdag med vægt på højt fagligt niveau og spændende udfordringer. Der er højt til loftet og gode kolleger, som lægger vægt på at være der for hinanden med plads til forskellighed. Vi er ikke bange for at prøve nye initiativer.

Intensiv AUH er delt i to store afsnit – Intensiv Øst og Intensiv Nord, med henholdsvis 22 og 19 behandlingspladser.

Desuden består Intensiv af Respirationscenter Vest, en Præparation og et Sekretariat.

 

Intensiv Nord varetager intensiv terapi til traumepatienter, patienter fra Hjerne- og rygkirurgi, Akutafdelingen, Lungesygdomme, Hormon- og Knoglesygdomme, Ortopædkirurgi, Neurologi, Nyresygdomme, Urinvejskirurgi, Øre-

Næse- Halskirurgi, Mund-, Kæbe- og Tandkirurgi samt Ældresygdomme. Unge på 13-17 år med indlæggelse på disse stamafdelinger ligger på Intensiv Nord.

Derudover varetages anæstesi til ECT og lægebilsfunktion i dagtid.

Intensiv Øst varetager intensiv terapi til patienter fra Hjertesygdomme, Hjerte-, Lunge- og Karkirurgi, Mave- og Tarmkirurgi, Lever-, Mave- og Tarmsygdomme, Infektionssygdomme, Blodsygdomme, Led –og Bindevævssygdomme, Kræftafdelingen og Børn og Unge. Derudover varetages på hverdage anæstesi i card. lab og der er deltagelse i akutkald.

Der ydes i afdelingen intensiv terapi på højt specialiseret niveau, og vi har landsdelsfunktion for medullære skader. Afdelingen varetager intensiv terapi til afdelinger med højt specialiserede funktioner.

Intensiv deltager i undervisning og uddannelse af medicinstuderende, hoveduddannelseslæger, sygeplejersker og specialsygeplejersker i Intensiv terapi. Undervisningserfaring og forskningserfaring vil indgå i den samlede vurdering.

Der vil i afdelingen være gode muligheder for faglig og personlig udvikling baseret på individuelle interesser og afdelingens behov.

Afdelingen lægger vægt på efteruddannelse af læger og støtter aktivt op om f.eks. EDIC forløb, lederuddannelse eller faglig udvikling med henblik på varetagelse af selvstændige ansvarsområder.

Aktuelt opstartes læger i SSAI forløb og ansøgere med ønske om intensiv videreuddannelse prioriteres.

Der er til stillingen knyttet vagtforpligtelse i tilstedeværelse med 2-delt vagt alle ugens dage.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomsten vedrørende Yngre Læger. Stillingen er omfattet af lokal løndannelse. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og gyldig autorisation som speciallæge i anæstesiologi.

 

Yderligere oplysninger om stillingen vil kunne indhentes hos cheflæge Karina Bækby Houborg e-mail karhou@rm.dk tlf. 2029 2148.

 

Den faglige bedømmelse vil ske på basis af ”Retningslinier for faglig bedømmelse af ansøgere til speciallægestillinger i Region Midtjylland”, der kan findes her

hvor også skema, der skal udfyldes i forbindelse med ansøgningen, kan findes.

Ansøgerne skal i deres ansøgninger forholde sig til og i videst muligt omfang dokumentere deres kvalifikationer inden for de syv kompetenceområder.

Ansøgning sendes elektronisk. Stiles til cheflæge Karina Bækby Houborg, Intensiv, Aarhus Universitetshospital, Palle Juul-Jensens Boulevard 99. 8200 Aarhus N.

Ansøgningsfrist: 11. december 2022.

Samtaler vil blive afholdt i uge 51.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.