Afdelingslæge søges til fleksjob i Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland Nedsat arbejdstid – 15 timer.

Dette job er udløbet

I Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland,
er et fleksjob som afdelingslæge ved afdelingens afsnit i Århus ledig til besættelse pr. 1. februar 2021 eller snarest derefter.

Afdelingen, som er etableret i 2 afsnit i henholdsvis Regionshuset Århus og på Regionshospitalet Herning, betjener kommuner i hele Region Midtjylland med socialmedicinske ydelser.
Borgere, som kommunerne henviser til undersøgelse og vejledning, modtages i enten Århus- eller Herning-afsnittet, men lægerne kører desuden til tjeneste i kommunernes jobcentre og revalideringscentre. Afdelingen er endvidere uddannelsessted for kommende speciallæger i samfundsmedicin.

Den ledige stilling vil være med tilknytning til Århus-afsnittet, og de kliniske opgaver vil derfor langt overvejende være henlagt Århus-afsnittet. Der kan dog efter behov være undersøgelser, som skal varetages i Herning-afsnittet, så det vil en fordel, at ansøger har bil.

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering har kontakt med borgere, der ofte er i en belastet situation, og vi arbejder i en tværfaglig sammenhæng med et bredt, helhedsorienteret syn på sundhed, sygdom og arbejde. I afdelingen er der speciallæger i samfundsmedicin, arbejdsmedicin og almen medicin, psykologer, socialkonsulenter, psykiater, reumatologiske konsulenter, jurist og sekretærer.
I Klinisk Funktion foretages desuden tværfaglige helbredsvurderinger af klienter henvist fra de kommunale rehabiliteringsteam.
Disse tværfaglige udredninger af funktionsevnen i forhold til arbejdsmarkedet har afdelingen allerede gennem flere år opbygget stor erfaring med gennem Specialistteamet.
Afdelingen har også funktion som abortsamrådssekretariat og modtager kvinder, som ansøger om senabort (efter 12. uge) til samtale.
Et nationalt projekt om aktiv patientstøtte til forebyggelse af genindlæggelse for en række sårbare borgere, har en enhed på 10 specialuddannede projektsygeplejersker tilknyttet afdelingen.
Afdelingen indgår i samarbejde med Århus Kommune i et stort projekt om tidlig og koordineret behandlings- og beskæftigelsesrettet indsats for sygedagpengemodtagere med lettere psykiske lidelser.  I løbet af foråret 2021 bliver der iværksat et tilsvarende projekt i samarbejde med 4 midtjyske kommuner rettet mod unge med lettere psykiske lidelser.
Afdelingen har ansvaret for drift en regionsbaseret lægepraksis i Lemvig , bemandet med 4-5 praktiserende læger og andet sundhedspersonale.

Afdelingslægens primære opgaver bliver at foretage udredning af funktionsevnen ved klinisk undersøgelse af kommunalt henviste borgere til Klinisk Funktion. I den forbindelse indgår lægen i et tværfagligt team med psykologer, socialrådgiver, psykiater og reumatolog.

Øvrige arbejdsopgaver for lægen vil primært i består at foretage skriftlige sundhedsfaglige vurderinger på anmodning fra kommunerne, og sekundært at kunne stå til rådighed for lægelige samtaler med senabortsøgende kvinder

Personlige kvalifikationer

 • Tager ansvar i opgaveløsningen.
 • Anerkendende i relationen til andre.
 • Kommunikerer tydeligt og præcist.
 • Udviser respekt over for andre.
 • Tillidsvækkende.
 • Humor
 • Mødestabil
 • Skal kunne trives på en travl arbejdsplads som er i konstant udvikling.
 • Skal kunne strukturere sine opgaver, herunder foretage nødvendig prioritering.
 • Skal kunne arbejde selvstændigt
 • Evne til at bevare overblikket over egne opgaver

Stillingen kræver:

 • Speciallægeanerkendelse
 • Regelmæssigt fremmøde minimum 3 af ugens hverdage i samlet 15 timer pr. uge
 • Erfaring med ESDH-klientsager og Mediconnect proces. Efter behov kan det være nødvendigt med fremmøde i afdelingens Herningafsnit, så egen bil vil være en fordel

Vi tilbyder:
Nedsat arbejdstid
Faglig støtte og vejledning i forbindelse med arbejdets udførelse
Særlig hensyntagen i forhold til den tid som sædvanligvis er allokeret til de enkelte arbejdsopgaver

Arbejdsopgaver:

 • Kliniske udredningsopgaver på speciallæge niveau ofte i samarbejde med afdelingens psykologer. Der vil i forbindelse med aftalen skulle indgås aftale om, hvor mange undersøgelser lægen forventes at skulle gennemføre om året.
 • Skriftlige lægelig vurderinger og andre lægefaglige opgaver der kan udføres   internt i afdelingen, herunder evt. samtaler med abortsøgende kvinder

Kvalifikationer:
Til afdelingslægestillingen søges en speciallæge i samfundsmedicin eller almen medicin.
Vi lægger vægt på længerevarende og bred klinisk erfaring, erfaring med socialmedicinsk arbejde, rehabilitering og arbejdsfastholdelse, kendskab til primærsektoren, kendskab til arbejdsmarkedets struktur funktion og erfaring fra samarbejde med kommunerne.

Vi tilbyder:
En inspirerende arbejdsplads med spændende og afvekslende arbejdsopgaver
Et tværfagligt, spændende og udviklende samarbejde med dygtige og engagerede kolleger
Et godt arbejdsmiljø præget af en god og uformel omgangstone
En uddannelses- og undervisningsorienteret arbejdsplads
God kollegial sparring
Et inspirerende fagligt miljø.
En ugentlig arbejdstid på 15 timer – i vagtfri stilling.

Løn og ansættelse efter overenskomst mellem Yngre Læger og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Der betales kørselsgodtgørelse med udgangspunkt i tjenestestedet efter regionens regler.

Ansættelsen er betinget af tilfredsstillende børneattest og autorisation.

Du kan søge jobbet online ved at trykke på “Send ansøgning”. Vedhæft ansøgning og CV
Ansøgningsfristen er onsdag den 27. januar 2021.

Samtaler forventes afholdt i torsdag d. 28. januar 2021.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos ledende regionssocialoverlæge Ulrik Steen, tlf. 7843 5070, e-mail: ulrik.steen@vest.rm.dk

Stillings- og funktionsbeskrivelse

Læs mere om et job med drive, dygtige kolleger og muligheder på vest.rm.dk/job


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.