Afdelingslæge søges til Børne- og Ungehospice Strandbakkehuset, Rønde og ved Børn og Unge, Aarhus Universitetshospital En nyoprettet 50% stilling som pædiatrisk speciallæge med ansættelse ved Børn og Unge, Aarhus Universitetshospital (AUH) og funktion ved Børne- og ungehospice Strandbakkehuset, Rønde er ledig til besættelse med tiltrædelse pr. 1. juli 2021 eller efter aftale. Stillingen er på 18,5 timer pr. uge.

Dette job er udløbet

Region Midtjylland og Den Selvejende Institution Børne og ungehospice Strandbakkehuset har i samarbejde etableret et nyt børne- og ungehospice på samme matrikel som Hospice Djursland, og er således det første nybyggede børne- og unge hospice i Danmark. Med etableringen af Strandbakkehuset vil alle børn og unge og deres familier, kunne blive tilbudt hospiceophold med lindring, aflastning og omsorg af høj specialiseret sundhedsfaglig kvalitet. Målgruppen er børn og unge i alderen 0-18 år med livsbegrænsende eller livstruende sygdom med komplekse symptomer, der kræver en specialiseret palliativ indsats enten i løbet af sygdomsforløbet eller i den afsluttende del af livet. På Strandbakkehuset er der ansat en fagligt dygtig og dedikeret tværfaglig medarbejdergruppe til i samarbejde med den ansatte læge og familien, at planlægge og etablere den lindrede indsats for hele familien.

Børn og Unge på AUH er en universitetsafdeling og samtidig en af landets største børn- og ungeafdelinger med 71 senge, 6.500 indlæggelser og 27.000 ambulante besøg årligt. Afdelingen lægger stor vægt på tværfagligt, såvel som tværsektorielt samarbejde inden for klinik, uddannelse og forskning. Der arbejdes tværfagligt omkring de enkelte patientforløb med inddragelse af patient og pårørende.

Du bliver ansat ved Børn og Unge, AUH med faglig tilknytning til det lindrende team for børn og unge, og med den daglige funktion ved Børne- og ungehospice Strandbakkehuset. Du vil for at sikre robusthed indgå i et samarbejde med de øvrige pædiatriske læger i det børnepalliative team.

Stillingen ønskes besat med en erfaren speciallæge, som bidrager til et godt arbejdsmiljø og gode samarbejdsrelationer. Åbenhed og samarbejdsevne forventes også at kunne nå uden for afdelingens rammer til andre afdelinger og til primærsektoren. Erfaring inden for palliativ behandling og hospicebetjening vil være en fordel, men ikke en betingelse, og det forventes at speciallægen vil indgå i et uddannelsesforløb inden for området.

RegionMidt har bevilliget en halv speciallægestilling til opgaven. Stillingen er vagtfri, og der er af regionen afsat midler til palliativ uddannelse.

Se funktionsbeskrivelse for stillingen her.

Læs mere om Børnehospice Strandbakkehuset og Børn og Unge, AUH.

Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Skema udfyldes som en del af ansøgningsprocessen.

Nærmere oplysning om stillingen fås ved henvendelse til ledende overlæge Jens Erik Veirum på 2324 5753 eller Hospiceleder Dorit Simonsen på 7841 3403.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

 

Søg stillingen via “Søg job”-knappen