Afdelingslæge/overlæge inden for CNS-sygdomme eller anæstesiologi til Lægemiddelstyrelsens Enhed for Medicinsk Evaluering & Biostatistik

Dette job er udløbet

Brænder du for at gøre en forskel for både danske og europæiske patienter? Så kan vi tilbyde dig en stilling i et stærkt fagligt miljø. Lægemiddelstyrelsens Enhed for Medicinsk Evaluering & Biostatistik ønsker at byde en ny fagligt stærk kollega velkommen.

Om Lægemiddelstyrelsen

Lægemiddelstyrelsen er Danmarks nationale myndighed for godkendelse og overvågning af lægemidler, medicinsk udstyr og kliniske forsøg. Vores mission er effektive, sikre og tilgængelige lægemidler og medicinsk udstyr til gavn for patienter og samfund.

Det er vores vision at være en drivkraft i det europæiske samarbejde, sikre en stærk international position samt bidrage til at gøre Danmark til en førende life science nation. Lægemiddelstyrelsen er præget af stærk faglighed og engagement. Vi har travlt, men vi har det også sjovt.

Om enheden

Du vil blive ansat i Enhed for Medicinsk Evaluering & Biostatistik (MED). Det er den enhed, hvor de fleste læger i Lægemiddelstyrelsen er ansat, og vi er p.t. 40 engagerede og højt kvalificerede medarbejdere. Dine nærmeste kolleger i det daglige arbejde bliver læger, farmaceuter, toksikologer, statistikere og farmakometrikere, og vi arbejder tværfagligt – ofte i mindre arbejdsgrupper. Vi har derudover 21 deltidsansatte speciallæger fra vidt forskellige specialer, som bidrager med vigtig specialviden.

I enheden er der tre sektioner: en sektion for cancersygdomme, en sektion for veterinærmedicinsk evaluering og en sektion for intern medicin, hvor denne stilling er placeret. Enheden samler Lægemiddelstyrelsens veterinære, lægelige, biostatistiske og farmakometriske ressourcer inden for områderne godkendelse og lægemiddelsikkerhed nationalt og internationalt. Enheden er i hastig vækst.

Hvert år kommer der nye lægemidler, som får markedsføringstilladelser efter en grundig godkendelsesproces, ofte varetaget af det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA). I Lægemiddelstyrelsen deltager vi bl.a. ved at gennemgå data fra kliniske forsøg. Vi rådgiver også firmaer f.eks. med henblik på, hvordan man bedst kan bruge allerede opnåede undersøgelsesresultater eller udforme fremtidige udviklingsprogrammer.

Dit arbejde

Du vil afhængig af dine faglige kvalifikationer få ansvar for varetagelse af bl.a. følgende opgaver:
 • Vurdering af kliniske undersøgelsesresultater i forbindelse med godkendelsesansøgninger,
 • Deltagelse i europæiske lægemiddelfaglige komiteer eller ekspertudvalg,
 • Rådgivning af lægemiddelindustrien vedr. udvikling af nye lægemidler,
 • Kvalitetssikring og faglig supervision af kolleger indenfor dine ekspertiseområder,
 • Faglig sparring med enhedens øvrige læger, farmakokinetikere og statistikere,
 • Risikovurdering i forbindelse med mangelsituationer,
 • Behandling af ansøgning om udleveringstilladelse af ikke-markedsførte lægemidler,
 • Besvarelse af lægemiddelrelaterede spørgsmål fra f.eks. borgere, sundhedspersoner og internt i Sundheds- og Ældreministeriet.
Din uddannelse og erfaring
Du er speciallæge i neurologi, psykiatri eller anæstesiologi. Derudover har du gerne:
 • Erfaring med klinisk videnskabelig vurdering af lægemiddelforsøg og godkendelsesansøgninger,
 • Viden om design, udførelse og tolkning af kliniske lægemiddelforsøg
 • Erfaring med tværfagligt internationalt arbejde, hvor engelsk er det daglige arbejdssprog, som skal beherskes på højt niveau, både mundtligt og skriftligt.
Dine personlige kvalifikationer

Vi lægger vægt på, at du kan kombinere og balancere det detaljeorienterede med det pragmatiske. Derudover lægger vi vægt på, at du har gode samarbejdsevner, kan arbejde målrettet, bevare overblikket og overholde tidsfrister.

Vi tilbyder

Et fagligt spændende, selvstændigt og internationalt orienteret arbejde med samarbejdspartnere i hele Europa gennem Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA, og med mulighed for deltagelse i både nationale og internationale komiteer, arbejdsgrupper og møder.
Du bliver en del af et dynamisk fagligt miljø, der kendetegnes af dygtige og ihærdige kolleger, og du får mulighed for efter- og videreuddannelse inden for relevante områder, inklusive kongresdeltagelse.
Vi har en fleksibel arbejdstilrettelæggelse, og du kan selv i høj grad planlægge din hverdag. Du vil få udfordrende og afvekslende opgaver, og du får mulighed for at anvende og udvikle dine kompetencer inden for et bredt felt af arbejdsopgaver.

Vores arbejdsklima er uformelt og fyldt af engagement, humor og gensidig respekt.

Om ansættelsen

Du vil blive ansat som afdelingslæge eller overlæge alt efter kvalifikationer. Ansættelse som afdelingslæge eller overlæge forudsætter som udgangspunkt speciallægeanerkendelse.

Ansættelse som afdelingslæge sker efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Yngre Læger (YL). Ansættelse som overlæge sker i henhold til Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten.

Der er tale om en fuldtidsstilling med tiltrædelse snarest muligt.

Kontakt os gerne

Du kan få flere oplysninger om stillingen ved at kontakte sektionsleder Eskild Colding-Jørgensen på tlf. 2526 5200.

Du kan læse mere om Lægemiddelstyrelsen på www.lmst.dk.

Er du interesseret?

Klik på ”Søg job” og send din ansøgning med CV og eksamensbevis.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 17-19.

Lægemiddelstyrelsen har røgfri arbejdstid.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap, etnisk baggrund.