Afdelingslæge/overlæge eller chefkonsulent til europæisk samarbejde om overvågning af sikkerheden ved lægemidler og vacciner

Dette job er udløbet

Har du en stærk medicinsk baggrund og brænder du for patientsikkerhed? Så er det måske dig vi har brug for som en central spiller i det faglige arbejde med bivirkninger ved lægemidler og vacciner og til at styrke dansk indflydelse i EU på lægemiddelområdet. 

Lægemiddelovervågning
Lægemiddelstyrelsens Enhed for Lægemiddelovervågning er ansvarlig for overvågning af bivirkningsprofilen ved lægemidler og vacciner i Danmark. Vi arbejder og samarbejder både nationalt, og i et stærkt europæisk netværk.

Vi er 80 engagerede og højt kvalificerede medarbejdere, hvoraf de fleste er sundhedsfaglige, lægemiddelfaglige og naturfaglige akademikere. Vi arbejder tværfagligt både inden for enhedens teams og sektioner og på tværs af styrelsens andre enheder og fagcentre.

Gennem det Europæiske Lægemiddelagentur EMA (European Medicines Agency) samarbejder vi desuden tæt med vores kolleger fra de andre europæiske lægemiddelmyndigheder.

Stillingen er placeret i sektionen Lægemiddelovervågning EU, hvor vi er 35 medarbejdere med forskellig faglig baggrund, med hovedfokus på at understøtte og varetage styrelsens opgaveløsning i det fælles europæiske samarbejde.

Din hverdag hos os
Dine primære opgaver vil være, i tæt samarbejde med sektionens akademiske medarbejdere, at vurdere og kvalitetssikre forskellige typer af regulatoriske dokumenter med data om lægemiddelsikkerhed fra bivirkningsindberetninger, farmakoepidemiologiske studier og andre typer forsøg for godkendte lægemidler og være med til at træffe beslutninger om sagernes videre færd i nationalt og europæisk regi.

Der vil være god mulighed for at indgå i interne og eksterne samarbejder inden for lægemiddelovervågning.

Arbejdet indebærer aktiv deltagelse i europæiske pharmacovigilance opgaver og arbejde i den europæiske bivirkningskomité (PRAC), der er placeret i Amsterdam. Opgaverne foregår typisk efter fastlagte deadlines og procedurer, og der vil i perioder være pres på for at få leveret til tiden til især det europæiske system.

Du skal derfor være indstillet på at kunne være fleksibel i forhold til fordeling af arbejdstiden og påregne en del rejseaktivitet.

Din uddannelse, erfaring og personlige kvalifikationer
Du har en baggrund med stærke medicinsk faglige kompetencer. Du er speciallæge med en bred medicinsk erfaring, men du kan også have anden relevant akademisk baggrund inden for det medicinsk faglige område.

Videnskabelig og faglig ekspertise inden for lægemiddelområdet og gerne bivirkningsområdet er en fordel. Desuden er det en fordel hvis du har kendskab til regulatoriske processer i lægemiddelgodkendelse og -overvågning.

Vi forventer, at du:

  • kan arbejde målrettet, bevare overblikket og overholde tidsfrister
  • behersker engelsk på et højt niveau både mundtligt og skriftligt
  • kan kommunikere fagligt stærkt i et internationalt miljø
  • har gode samarbejdsevner og kan balancere faglig indsigt og pragmatisme

Vi tilbyder
Stillingen er en unik mulighed for at være en central del af det danske og europæiske myndighedsarbejde med lægemiddelovervågning.

Du vil få udfordrende og afvekslende opgaver, hvor du får mulighed for at anvende og udvikle dine kompetencer inden for et bredt felt af arbejdsopgaver.

Vores arbejdsklima er uformelt og fyldt af engagement, høj faglighed og gensidig respekt.

Om ansættelsen
Ansættelse som overlæge sker i henhold til rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen er indplaceret i gruppe 1 (lr. 37).

Ansættelse som afdelingslæge sker i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Yngre Læger.

Ansættelse som enten overlæge eller afdelingslæge forudsætter speciallægeanerkendelse.

Ansættelse som chefkonsulent sker efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation

I Lægemiddelstyrelsen træffer vi afgørelser i myndighedssager, og derfor er det vigtigt for os, at der ikke kan stilles spørgsmålstegn ved vores habilitet. Derfor er det en forudsætning for ansættelse i Lægemiddelstyrelsen, at du ikke ejer aktier, anparter, andele eller lignende i en lægemiddel- og/eller medicovirksomhed. Ejer du i dag såkaldte medarbejderaktier i en lægemiddel- og/eller medicovirksomhed, har du dog en vis periode til at afhænde disse aktier.

Kontakt os gerne
Få mere at vide om stillingen ved at ringe til enhedschef Line Michan på tlf. 4488 9535 eller overlæge Anette Kirstine Stark på tlf. 9351 8752.

Er du interesseret?
Klik på “Søg job” og send os din ansøgning med CV og eksamensbevis. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i 45-46. Du kan læse mere om os på www.lægemiddelstyrelsen.dk

Om Lægemiddelstyrelsen
Lægemiddelstyrelsen er en del af Sundhedsministeriet og myndighed for godkendelse og overvågning af lægemidler, medicinsk udstyr og kliniske forsøg samt administration af apoteksstrukturen. Vores mission er effektive, sikre og tilgængelige lægemidler og medicinsk udstyr til gavn for patienter og samfund. Vi er ca. 500 medarbejdere og i samarbejde løser vi en vigtig opgave på grundlag af dansk og europæisk lovgivning og med øje for opdragsgivere, borgere, virksomheder og samarbejdspartnere. Vi indgår i den forbindelse i en række europæiske og internationale samarbejder og stræber efter at indtage en ledende rolle på europæisk plan.

Vores vision er at være en styrelse i europæisk topklasse med meningsfuldt arbejde, høj faglighed og udviklingsmuligheder i balance med gode fysiske rammer og fokus på sundhed og medarbejdertrivsel.

Lægemiddelstyrelsen har røgfri arbejdstid.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap, etnisk baggrund.