Afdelingslæge, Ortopædkirurgisk Afd., Holstebro Afdelingslæge, Ortopædkirurgisk afdeling Hospitalsenheden Vest, Holstebro

Dette job er udløbet

Ortopædkirurgisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet Holstebro søger speciallæge i ortopædkirurgi.

Afdelingens speciallæger er inddelt i lægefaglige teams:

  • Hofte/knæ alloplastik
  • Håndkirurgi (Regionsfunktion)
  • Idrætstraumatologi
  • Skulder/albue
  • Fod og sår
  • Traumatologi

Vi søger en afdelingslæge med funktion i traumatologi eller hofte/knæ alloplastik afhængig af kvalifikationer og interesse. Afdelingslægen indgår i traumevagten på Regionshospitalet Herning med tilstedeværelsesvagt, alternativt i bagvagtfunktionen på Regionshospitalet Holstebro.

Afdelingen har eget forskningsafsnit med en betydelig klinisk forskningsaktivitet og aktuelt 7 igangværende phd-forløb. Afdelingen deltager desuden i undervisning af medicinstuderende fra Aarhus Universitet, og har 2 lektorer plus 1 professor.
Stillingen er ledig til besættelse 1. september 2019 eller efter aftale.

Hospitalsenheden Vest
Der er fælles hospitalsledelse for Hospitalsenheden Vest, som for nærværende omfatter hospitaler på matriklerne i Herning, Holstebro, Ringkøbing, Lemvig og Tarm.

Afdelingerne i ortopædkirurgisk afdeling varetager tilsammen den ortopædiske funktion for ca. 300.000 indbyggere.
Ortopædkirurgisk afdeling, Hospitalsenheden Vest omfatter aktiviteter på Regionshospitalet Holstebro, Herning og Ringkøbing. Afdelingen i Holstebro har udefunktion til Regionshospitalerne Herning og Ringkøbing.

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst for afdelingslæger indgået mellem Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger.
Stillingerne er omfattet af bestemmelserne om lokal løndannelse.

Stillings- og funktionsbeskrivelse

Flere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Torben Bæk Hansen tlf. 7843 7838 eller torben.baek.hansen@vest.rm.dk.

Ansættelse er betinget af tilfredsstillende børneattest.

Du kan søge jobbet online ved at klikke på ”Søg job”. Vedhæft din ansøgning og dit CV.

Ansøgningsfrist: Søndag den 2. juni 2019.

Læs mere om et job med drive, dygtige kolleger og muligheder på vest.rm.dk/job

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale