Afdelingslæge med almen gynækologisk interesse søges Har du lyst til at være afdelingslæge på en afdeling med mulighed for indflydelse, hvor du indgår i et tæt tværfagligt team?

Dette job er udløbet

Ønsker du arbejde primært med almen gynækologi?

Vi har ikke langt fra idé til implementering og vi sætter patienten og det gode arbejdsmiljø i højsædet!

Vi tilbyder per 1. april 2023 eller efter aftale, en stilling som afdelingslæge på Afdeling for Kvindesygdomme og Fødsler ved Regionshospitalet Horsens.

Vi søger en speciallæge med interesse for og lyst til at indgå i afdelingens almen gynækologisk team – hvor en af opgaverne vil være i vores dysplasi-team, men der vil også være mulighed for at få funktion i et af de øvrige benigne team.

Vi forventer, at du:

 • Er speciallæge i gynækologi og obstetrik
 • Evner nærværende kommunikation i forhold til patienter, medarbejdere, studerende og samarbejdspartnere
 • Aktivt skaber og bidrager til tværfagligt samarbejde
 • Bidrager aktivt til et godt uddannelses- og arbejdsmiljø
 • Tænker innovativt i forhold til opgaveløsning

 

Vi tilbyder dig:

En arbejdsplads med god kollegial støtte og sparring, med tæt tværfagligt samarbejde, god stemning og med kvalitet som nøgleord. Du kan forvente, et job med:

 • Mulighed for stor indflydelse på at afdelingen gør en stor forskel
 • Mulighed for faglig og personlig udvikling
 • Glade og positive kollegaer
 • En organisation i bevægelse, med fokus på bæredygtigt faglig udvikling

Afdelingen i tal:

 • Vi er knap 200 medarbejdere; sekretærer, læger, social og sundhedsassistenter, sygeplejersker og jordemødre.
 • Afdelingens gynækologiske del er fordelt på to matrikler, Regionshospitalet Horsens og Skanderborg Sundhedscenter med hovedvægten lagt på Regionshospitalet Horsens. Vi har sengeafdeling med 4 gynækologiske senge. Det gynækologiske afsnit er beliggende i hospitalets nye bygninger, hvor vi indgår i et fællesskab med de øvrige skærende specialer. Derudover, har vi 6 nyindrettede ambulatorie stuer.
 • Afdelingens obstetriske del består af fødegang med 6 fødestuer, 2 svangre senge og yderligere 2 modtagelsesstuer, mor/barn afsnit med 16 familierum, obstetrisk ultralydsambulatorium med 4 daglige linjer, jordemoderkonsultationer med ca. 4 daglige linjer, jordemoderambulatorium samt efterfødselsklinik.
 • Afdelingens fertilitetsklinik har godt 30 medarbejdere, fordelt med lægesekretærer, bioanalytikere, sygeplejersker og læger, som beskæftiger sig med: Fertilitetsudredning og behandling, IUI, IVF og ICSI Behandling med nedfrosne og optøede æg, ud hente sædceller og sæddeponering.
 • Afdelingen har ca. 40.000 årlige ambulante besøg og en forventet kirurgisk aktivitet på ca. 2300 gynækologiske indgreb. Vi har aktuelt ca. 2450 fødsler og tæt dagligt samarbejde med Børneafdelingen på Aarhus Universitetshospital, idet vi ikke har et neonatal afsnit.
 • Vi har 6 læger i AP-stillinger, 2 I-stillinger og 3 H-forløb i samarbejde med AUH og arbejder aktivt på at skabe et dynamisk uddannelsesmiljø gennem målrettet arbejdstilrettelæggelse, supervision og forskning.
 • Vi er 12 speciallæger fordelt på gyn. og obs. og går som udgangspunkt i 12-skiftet vagt.
 • Vi satser målrettet på tværfagligt samarbejde gennem daglige fødegangskonferencer, patientopfølgning, systematisk teamtræning, samt forskning i teamsamarbejde.
 • Regionshospitalet Horsens har en strategi, der sætter fokus på partnerskab med patienten, sammenhæng i alt, kvalitet i alt og i alle disse elementer er faglighed et bærende element.
 • Afdelingen strategi har særligt fokus på ”Faglig udvikling i balance” – og et bevidst fokus på at vægte medarbejders trivsel i et bæredygtigt sundhedsvæsen. Dette indebærer en høj grad af medarbejder involvering, og fokus på at dygtiggøre os ift. samarbejde i teams og på tværs af faglige og organisatoriske grænser.

Ansættelsesvilkår

Ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem Yngre læger og Danske Regioner. Stillingen er omfattet af Ny Løn og lønnen forhandles med organisationen. En forudsætning for ansættelse ved hospitalet er i øvrigt, at der gives samtykke til indhentelse af børneattest, og at denne er tilfredsstillende, samt tilfredsstillende autorisation.

Yderligere information 

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til cheflæge Marie Storkholm på telefon 61 26 38 49

Ansøgningen

Ansøgning fremsendes elektronisk via nedenstående link.

Ansøgningsfristen er den 27/1 23

Ansættelsessamtaler forventes afholdt 2/2 23

Vi glæder os til at høre fra dig!

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.