Afdelingslæge inden for hæmatologi eller onkologi til Lægemiddelstyrelsen

Dette job er udløbet

Er du hæmatolog eller onkolog og interesseret i lægemidler? Overvejer du et lægejob uden for klinikken, eller kommer du fra lægemiddelindustrien og vil prøve noget nyt?

Alle nye lægemidler som introduceres i klinikken har fået en markedsføringstilladelse efter en grundig godkendelsesproces, hvor data fra de kliniske forsøg bliver gennemgået nøje.

Vil du være med til at godkende lægemidler til gavn for patienter og samfund, så kom ud til os i Lægemiddelstyrelsen, hvor en spændende stilling venter på dig.

Om os
Lægemiddelstyrelsen er Danmarks nationale myndighed for godkendelse og overvågning af lægemidler, medicinsk udstyr og kliniske forsøg. Vi er ca. 600 medarbejdere i Lægemiddelstyrelsen på Islands Brygge, men gennem det Europæiske Lægemiddelagentur EMA (European Medicines Agency) samarbejder vi dagligt med vores kolleger fra de andre europæiske lægemiddelmyndigheder. Vi deltager i forskellige faglige arbejdsgrupper med andre eksperter, og Danmark har medlemmer i alle de europæiske lægemiddelkomiteer.

Stillingen er i cancersektionen, hvor vi er otte læger med hæmatologisk eller onkologisk baggrund. Vi vurderer og godkender nye lægemidler og indikationer og vedligeholder deres markedsføringstilladelser. Danmark er allerede rapporteur for mange cancerlægemidler inden for hæmatologi og onkologi, der kommer dels mange nye indikationsudvidelser, dels mange helt nye innovative lægemidler, som skal vurderes med henblik på godkendelse i EMA. Dine nærmeste kolleger bliver læger, farmaceuter, toksikologer og statistikere. Vi arbejder tværfagligt, ofte i mindre arbejds­grupper. Vi har i alt to sektioner med læger, samt deltidsansatte fra vidt forskellige specialer, som bidrager med vigtig specialviden.

Din hverdag hos os
Din primære arbejdsopgave er at vurdere kliniske data for cancerlægemidler. Har lægemidlet en klinisk relevant effekt på den tiltænkte patientpopulation? Er der et rimeligt forhold mellem effekt og sikkerhed? Er der en særlig risiko i visse patientpopulationer f.eks., ældre, nyre- eller leversyge? Derudover vil du også lave risikovurdering i forbindelse med mangelsituationer, vurdere udleveringstilladelser af ikke markedsførte lægemidler og besvare lægemiddelrelaterede spørgsmål fra borgere, presse og politikere.

Din uddannelse, erfaring og personlige kvalifikationer
Du er speciallæge i hæmatologi eller onkologi. Du kan også have relevant, solid erfaring fra lægemiddelindustrien og uden en formel speciallægeuddannelse.

  • Din videnskabelige og faglige ekspertise er afgørende, klinisk erfaring er også nødvendigt.
  • Du skal have interesse og flair for at vurdere klinisk forskning.
  • Du skal være motiveret for at arbejde tværfagligt i et internationalt miljø, hvor engelsk er det daglige arbejdssprog, som du må beherske på højt niveau, både mundtligt og skriftligt.

I forhold til dine personlige kvalifikationer kan du kombinere og balancere det detaljeorienterede med det pragmatiske. Dertil har du gode samarbejdsevner, samt formår at arbejde målrettet, bevare overblikket og overholde tidsfrister.

Vi tilbyder
En internationalt orienteret arbejdsplads med tætte samarbejdspartnere i hele Europa gennem Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA.

På sigt vil du kunne deltage i arbejdsgrupper i EMA. Din baggrund og dine interesseområder er medbestemmende for, hvilke lægemidler du primært vil beskæftige dig med. De overordnede terapiområder er hæmatologi og onkologi.

Du får erfaring med at vurdere studiedesign og kliniske data og et indgående kendskab til, hvilke krav myndighederne stiller til godkendelse af lægemidler.

Du bliver en del af et dynamisk fagligt miljø, der kendetegnes af dygtige og ihærdige kolleger, og du får mulighed for efter- og videreuddannelse inden for relevante områder, også faglig efteruddannelse med kongresdeltagelse.

Vi har en fleksibel arbejdstilrettelæggelse, og du kan selv i høj grad planlægge din hverdag. Du vil få udfordrende og afvekslende opgaver, og du får mulighed for at anvende og udvikle dine kompetencer inden for et bredt felt af arbejdsopgaver.

Vores arbejdsklima er uformelt og fyldt af engagement, humor og gensidig respekt.

Om ansættelsen
Du bliver ansat som afdelingslæge efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Yngre Læger.

I Lægemiddelstyrelsen træffer vi afgørelser i myndighedssager, og derfor er det vigtigt for os, at der ikke kan stilles spørgsmålstegn ved vores habilitet. Derfor er det en forudsætning for ansættelse i Lægemiddelstyrelsen, at du ikke ejer aktier, anparter, andele eller lignende i en lægemiddel- og/eller medico-virksomhed. Har du aktier i en lægemiddel- og/eller medico-virksomhed, skal de afhændes.

Kontakt os gerne
Du kan få flere oplysninger om stillingen ved at kontakte sektionsleder overlæge Doris Hovgaard på tlf. 9359 0156. Du kan læse mere om Lægemiddelstyrelsen på www.laegemiddelstyrelsen.dk.

Er du interesseret?
Klik på ”søg stillingen” og send din ansøgning med CV og eksamensbevis. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 9.

Om Lægemiddelstyrelsen
Lægemiddelstyrelsen er en del af Sundhedsministeriet og myndighed for godkendelse og overvågning af lægemidler, medicinsk udstyr og kliniske forsøg samt administration af apoteksstrukturen. Vores mission er effektive, sikre og tilgængelige lægemidler og medicinsk udstyr til gavn for patienter og samfund. Vi er ca. 500 medarbejdere og i samarbejde løser vi en vigtig opgave på grundlag af dansk og europæisk lovgivning og med øje for opdragsgivere, borgere, virksomheder og samarbejdspartnere. Vi indgår i den forbindelse i en række europæiske og internationale samarbejder og stræber efter at indtage en ledende rolle på europæisk plan.

Vores vision er at være en styrelse i europæisk topklasse med meningsfuldt arbejde, høj faglighed og udviklingsmuligheder i balance med gode fysiske rammer og fokus på sundhed og medarbejdertrivsel.

Lægemiddelstyrelsen har røgfri arbejdstid.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap, etnisk baggrund.