Afdelingslæge inden for børneteamet til Hjerne- og Rygkirurgi, Aarhus Universitetshospital Ved Hjerne- og Rygkirurgi, AUH er en stilling som afdelingslæge med vagtfunktion ledig til besættelse pr. 1. september 2023 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Hjerne- og Rygkirurgi, Aarhus Universitetshospital, varetager regions- og højtspecialiserede funktioner som defineret i SST Specialeplan fra 2017.

Hjerne- og Rygkirurgi er subspecialiseret i teamdannelser jvf specialeplanen i neurokirurgi inden for områderne cerebrovaskulære sygdomme, funktionel neurokirurgi, tumorkirurgi, børnekirurgi, spinalkirurgi, neurointensiv behandling og kranietraumatologi.

Yderligere oplysninger om Hjerne- og Rygkirurgisk afdeling kan fås via

Hjerne- og Rygkirurgi – Aarhus Universitetshospital (auh.dk)

Om stillingen
Afdelingslægen skal være speciallæge i neurokirurgi og have en bred faglig neurokirurgisk uddannelse således at denne selvstændigt kan varetage patientbehandlingen i afdelingen, herunder almene spinalkirurgiske indgreb samt behandling af hydrocephalus.

Vagtforhold
Ansøger skal indgå i børneteamet med vagtforpligtelse. Vagten er en dagfunktion efterfulgt af vagten, også i weekenden. I vagtlaget indgår 14 afdelingslæger og overlæger i blandet vagtlag. I tilstedeværelsesvagt indgår reservelæger og 1. reservelæger.

Kvalifikationer og kompetencer
Det forventes at ansøgeren kan indgå i afdelingens nuværende arbejdsgange, herunder fungere i det tværfaglige samarbejde med særlige ansvarsområder, samt i det eksterne samarbejde med andre sygehusafdelinger, videnskabelige institutter, sociale myndigheder og andre relevante samarbejdspartnere for neurokirurgisk afdeling.

Det forventes at ansøgeren er indstillet på, at deltage i afdelingens videnskabelige arbejde.

Der vil blive lagt vægt på en ansøger

  • der vil arbejde ud fra AUH`s strategier og værdigrundlag, og målrettet vil samarbejde med relevante partnere med opfyldelse af fastsatte mål.
  • der har erfaring med organisering og koordinering af en travl Neurokirurgisk afdeling
  • der kan indgå i et tværfagligt samarbejde – herunder med samarbejdende afdelinger
  • der kan arbejde i et miljø, hvor dialog, samarbejde og uddelegering af ansvar til øvrige medarbejdere opleves som naturligt
  • der er åben og loyal.

Ansøger bør i ansøgningen forholde sig til speciallægens 7 roller, jf. Sundhedsstyrelsens beskrivelse af de 7 lægeroller, og bør i videst muligt omfang dokumentere sine kvalifikationer inden for disse områder (Medicinsk ekspert, kommunikator, samarbejder, leder/administrator, sundhedsfremmer, akademiker, professionel). Den faglige bedømmelse vil ske på baggrund af ansøgers oplysninger om egne kompetencer inden for hvert af de 7 kompetenceområder. Skema til faglig bedømmelse kan hentes her.

Funktionsbeskrivelse:
Afdelingslægen vil blive tilknyttet børneteamet med opgaver indenfor hydrocephalus og kraniofacial kirurgi. I stillingen vil der være indbygget en faglig og opgavemæssig udvikling ansøger kan være med til at definere eks. inden for en faglig ekspertuddannelse, forskning eller anden relevant projekt eks. inden for innovation og digitalisering, fælles beslutningstagning, tværsektoriel opgaveløsning eller psykisk arbejdsmiljø.

Formålet med planlægning af udviklingsmulighederne er at undersøge forskellige muligheder for job- og karriereudvikling og dertil knyttede vilkår for afdelingslæger.

Ovenstående stillingsbeskrivelse er gældende på ansættelsestidspunktet. Løbende ændringer af funktioner bliver foretaget ved gensidig aftale mellem afdelingslægen og afdelingsledelsen.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende autorisation og en tilfredsstillende børneattest.

Yderligere oplysninger om stillingen samt funktionsbeskrivelse kan indhentes hos cheflæge Gorm von Oettingen tlf. 2972 4089.

CV, dokumentation for uddannelse, skema til faglig bedømmelse og andre relevante bilag bedes sendt med ansøgningen via linket “Send ansøgning”.

Ansøgningsfrist: 18. juni 2023

Samtaler forventes afholdt i uge 25

Søg stillingen via ”Søg job”-knappen