Afdelingslæge i thoraxkirurgi søges ved Hjerte-, Lunge- og Karkirurgi, Aarhus Universitetshospital En stilling som afdelingslæge ved Region Midtjylland og med tjeneste indtil videre ved Hjerte-, Lunge- og Karkirurgi, Aarhus Universitetshospital, er ledig og ønskes be­sat pr. 1. marts 2020 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Ansøgeren skal være speciallæge i hjertekirurgi og have en bred thoraxkirurgisk ud­dannelse og må kunne dokumentere erfaring indenfor såvel klassisk thoraxkirurgi som hjerte­kirurgi. Stillingen er primært knyttet til den hjertekirurgiske sektion. Sektionen lægger vægt på tæt tværfagligt samarbejde.

Arbejdet vil overvejende bestå i operationer, operationsassistance, stuegang, ambulatoriefunktion og vagt. Det forventes, at ansøger selvstændigt kan gennemføre åbne hjerteoperationer som CABG- og aortaklapoperationer.

Ansøgeren skal forestå både teoretisk og praktisk undervisning af studenterne.

Den faglige bedømmelse vil ske på baggrund af ansøgers oplysninger og dokumentation om egne kompetencer inden for hver af de 7 lægekompetenceområder. Skema kan hentes her og bedes udfyldt.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

For yderligere informationer se funktions- og opgavebeskrivelse eller kontakt ledende overlæge Lars Ilkjær på 2477 8771.

Ansøgningsfrist den 7. december 2019, og ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 51, 2019.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.