Afdelingslæge i Intern medicin: Lungesygdomme Regionshospitalet Horsens En stilling som afdelingslæge i intern medicin: Lungemedicin, Medicinsk afdeling, Regionshospitalet Horsens til besættelse den 1. oktober 2022 eller efter aftale.

Ansøgningsfrist: 14/08/2022 Regionshospitalet Horsens

Medicinsk Afdeling søger efter speciallæge i intern medicin; Lungemedicin, som har drive og lyst til at være med til at videreudvikle det lungemedicinske speciale.

Ved Medicinsk Afdeling består lungeteamet af 4 speciallæger og 3 HU-læger i lungemedicin.  Vi har et tæt og velfungerende tværfagligt samarbejde med specialiserede sygeplejersker og terapeuter.  Vi driver i fællesskab en særdeles velfungerende lungemedicinsk klinik, en højt specialiseret genoptræning af lungepatienter samt et sengeafsnit i konstant udvikling. I Lungemedicinsk klinik arbejder vi med selvorganiserende team.

I hele Medicinsk Afdeling følger vi Regions Midtjyllands værdier: Dialog – Dygtighed –  Dristighed. Samt der fokuseres på faglig kvalitet og udvikling i en kultur præget af tillid, respekt og humor.

Vi tilbyder

  • En velfungerende speciallægegruppe hvor det faglige fællesskab og samarbejde er prioriteret
  • En flad ledelsesstruktur med gode muligheder for at få afprøvet og implementeret nye tiltag
  • Et godt tværfagligt miljø på Medicinsk Afdeling
  • En afdeling hvor vores samarbejde med både interne og eksterne vægtes højt

Vi leder efter en kollega som

  • Er innovativ og interesseret i faglig udvikling
  • Er motiveret for at indgå i tætte tværfaglige teams
  • Har gode faglige og sociale kompetencer
  • Vil deltage i at uddanne yngre læger og sygeplejersker inden for lungeområdet

Stillingen indeholder vagtforpligtigelse i speciallægevagtlaget som tilstedeværelsesvagt. Derudover deltager afdelingslægen sammen med afdelingens øvrige speciallæger i stuegang i weekend og på helligdage både i medicinsk afdeling og som medicinsk læge i Akutafdelingen.

Medicinsk Afdeling
Medicinsk afdeling er en intern medicinsk afdeling med funktioner på 2 matrikler i Horsens og Skanderborg Sundhedshus. Afdelingen har i alt 68 sengepladser plus 8 årstidsvarieret sengepladser, et dagafsnit i tilknytning til et sengeafsnit samt der foregår stor ambulant virksomhed. Medicinsk Afdeling dækker specialerne endokrinologi, kardiologi, lungemedicin, gastroenterologi/hepatologi, geriatri og reumatologi. Desuden et dialyseafsnit på Regionshospitalet Horsens der drives i samarbejde med Nyremedicinsk Afdeling, AUH.

Regionshospitalet Horsens er akuthospital.  Akutte hjertepatienter modtages direkte i Hjertemedicinsk sengeafsnit. Øvrige akutte patienter modtages hovedsagelig via hospitalets Akutafdeling.

Undervisningsforpligtelse
Medicinsk afdeling er klassificeret til 15,5 hoveduddannelsesforløb i intern medicin – heraf 3 i lungesygdomme, 1 hoveduddannelsesforløb i Akutmedicin, 6,5 hoveduddannelsesforløb i almen medicin, 13 introduktionsstillinger og 4 i KBU. Det påhviler afdelingslægen at deltage i uddannelsen af disse læger.  Herudover undervises medicinstuderende og Medicinsk afdelings eget personale.

Der er mulighed for at deltage i forskningsarbejde.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.  Stillingen er omfattet af lokal løndannelse og aflønningen skal forhandles med relevant organisation.

Ansættelse er betinget af tilfredsstillende autorisation og børneattest.

Ansøgning
Ansøgning struktureres omkring speciallægens 7 roller. Ansøgning, CV og anden dokumentation uploades og fremsendes elektronisk.

Ansøgningsfrist: 14. august 2022
Ansættelsessamtaler forventes afholdt ultimo august måned.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til cheflæge Thomas Hahn, tlf. 4158 1729.

Se nærmere om Regionshospitalet Horsens på  www.regionshospitalet-horsens.dk

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.