Afdelingslæge i intern medicin: gastroenterologi og hepatologi til Medicinsk Afdeling, Hospitalsenhed Midt En stilling som afdelingslæge i intern medicin ved Hospitalsenhed Midt, Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Viborg er ledig til besættelse den 1. december 2023 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Om stillingen:

Afdelingslægen skal sammen med afdelingens øvrige gastroenterologiske speciallæger varetage driften af de gastroenterologiske funktioner i henhold til funktionsbeskrivelsen, samt de funktioner som generelt følger af ansættelse som speciallæge ved Medicinsk Afdeling.

Kvalifikationer og kompetencer: 

Stillingen ønskes besat med en speciallæge med bred interesse i intern medicin: gastroenterologi og hepatologi.
Afdelingen prioriterer undervisning og uddannelse højt. Det er derfor en fordel, hvis ansøger har erfaring med vejledning af yngre læger i videreuddannelse og dokumenteret pædagogisk erfaring.

Herudover ønsker vi en kollega med:

  • gode personlige egenskaber, herunder et godt humør
  • et betydeligt fagligt engagement
  • stor arbejdskapacitet
  • fleksibilitet og gode samarbejdsevner samt evne og lyst til tværfagligt teamarbejde
  • et ønske om fortsat uddannelse og udvikling til gavn for patienter

Vagtforhold:

Ansøger forventes at deltage i tjeneste på akutafdelingen, aktuelt om aftenen kl. 15.00-20.00 på hverdage og kl. 08.00-16.00 i weekenden hvor der desuden også er funktion i de medicinske sengeafdelinger, delt mellem afdelingens speciallæger. Deltager desuden evt. i intern medicinsk speciallægevagt på tjenestestedet med deltagelse af speciallæger fra Medicinsk Afdeling og Hjertesygdomme.

Om Medicinsk Afdeling
Medicinsk Afdeling er en intern medicinsk afdeling, der dels modtager uselekterede internt medicinske patienter, dels varetager en række grenspecialiserede funktioner, herunder gastroenterologi, geriatri, lungemedicin, nefrologi, endokrinologi, infektionsmedicin og dermatologi.

Medicinsk Afdeling er placeret både i Viborg og i Skive. Der er 50 sengepladser i Viborg. Medicinsk Afdeling er præget af stor aktivitet og fagligt engagement. Afdelingen er udpeget til at oppebære akutfunktion og varetager uddannelse af yngre læger på alle niveauer.

Der er stor ambulant aktivitet knyttet til afdelingen som overvejende ligger i Viborg, men indenfor lungemedicin er placeret i Skive og indenfor endokrinologi med mindre aktivitet i Skive.

Der var i 2022 4.847 indlæggelser og 39.573 ambulante besøg.

Medicinsk Afsnit 1 råder over et antal senge på et stort medicinsk sengeafsnit, samt en tilknyttet klinik og endoskopiklinik fælles med Kirurgi. Den gastroenterologiske funktion betjener et befolkningsunderlag på cirka 140.000 indbyggere med gastroenterologisk service på hovedfunktions- og regionsfunktionsniveau. Dette foregår i samarbejde med de højtspecialiserede gastroenterologiske afdelinger i Gødstrup, Aalborg og Aarhus.

Om Hospitalsenhed Midt

Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Regionshospitalet Lemvig og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.400 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt.

De fem regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.Hospitalsenhed midt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.
Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.
Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Medicinsk Afdeling.
Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til cheflæge Henning Danielsen, tlf. 7844 7010.
Din ansøgning Ansøgningen med dokumentation for uddannelse, specialeuddannelse, tidligere beskæftigelse m.v. samt udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland, skal være os i hænde senest den 1. marts 2023.
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted den 30. marts 2023.

Søg stillingen via ”Søg job”-knappen