Afdelingslæge i anæstesiologi søges til Bedøvelse og Operation Øst, Dagkirurgi, Aarhus Universitetshospital Stillingen er ledig til besættelse pr. 1. april 2023 eller snarest herefter. Stillingen er primært placeret i Dagkirurgien med arbejdsopgaver inden for øre-,næse-, halskirurgi, håndkirurgi, mave- og tarmkirurgi og urologi.

Dette job er udløbet

Om Bedøvelse og Operation Øst

Bedøvelse og operation Øst er en af fire Bedøvelses- og Operationsafdelinger på AUH.
Bedøvelse og Operation Øst omfatter Dagkirurgien, samt Operation Øst 3 (Børn, Unge og Gravide) med dertilhørende Forberedelse og Opvågning.

Afdelingen har 230 ansatte, heraf 25 speciallæger (15 i Operation Øst 3 og 10 i Dagkirurgien).
Dagkirurgien har eget sekretariat med 10 sekretærer.
Afdelingen er ledet af en cheflæge og en chefsygeplejerske, som udgør afdelingsledelsen for den samlede afdeling. Hvert afsnit har derudover funktionsledelse, som varetages af en oversygeplejerske og en overlæge.

Om Dagkirurgien
Funktionen for denne stilling vil være knyttet til Dagkirurgien med arbejdsopgaver inden for øre-, næse-, halskirurgi, håndkirurgi, mave-, tarmkirurgi og urologi.

Dagkirurgien består af 4 afsnit, der hver har 4 operationsstuer med egen opvågningsfunktion.
Vi servicerer 9 kirurgiske specialer fordelt på en del subspecialer. De store specialer er ortopædkirurgi, urologi, gynækologi, mave-, tarmkirurgi og øre-, næse-, halskirurgi.
Derudover opererer vi patienter inden for specialerne neurokirurgi, tand-, mund-, kæbekirurgi.

Kendetegnet for Dagkirurgien er bl.a.

  • Vores IV-team med speciale i anlæggelse af PICC-lines, port adgange etc.
  • Vores store kompetence inden for perifer nerveblokade og arbejde med udvikling og forskning inden for dette felt.
  • Vores kerneydelse, som er effektive og fagligt kompetente patientforløb med høj patienttilfredshed.

Vi søger en speciallægekollega, der har mod på og lyst til at håndtere de mange forskellige anæstesiologiske procedurer, vi har, og de ofte fagligt komplekse udfordringer, der knytter sig til ovennævnte patientgrupper. En kollega der vil indgå i det dagkirurgiske arbejde, udfordre og forbedre patientforløbene.

Vi efterspørger følgende kompetencer

  • Du er speciallæge i anæstesi.
  • Du er fagligt kompetent og har kendskab til teamsamarbejde.
  • Du har gode evner for samarbejde og kommunikation, er arbejdsom med tydelig handlekraft og gerne humoristisk anlagt.
  • Du har viljen til at deltage i kvalitetsudvikling og/eller forskningsprojekter.
  • Du er villig til at påtage dig faglige opgaver uden for eget operationsafsnit (andre dagkirurgiske afsnit, IV-team)
  • Du har gerne gode kompetencer inden for blokanlæggelse.

Vi kan tilbyde en spændende afdeling og et godt samarbejdsklima med vægt på høj faglig standard og fokus på fortsat udvikling af patientforløbene, både hvad angår anæstesi, smertebehandling og kirurgisk metode.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomsten. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.
Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller, som udfyldes elektronisk i forbindelse med ansøgningen.

Stillingen er vagtfri med dagtid fra 7.30-15.30, enkelte dage til kl. 17.00.

Ansøgning og CV samt andre relevante bilag med oplysninger om uddannelse, undervisningserfaring, videnskabelig indsats mv. stiles til cheflæge Lene Raun Nielsen.

Du kan læse mere om stillingen i denne funktionsbeskrivelse.

Kontakt cheflæge Lene Raun Nielsen lenrauni@rm.dk eller tlf. 2496 5032, hvis du har spørgsmål til stillingen.

Ansøgningsfrist: 10. februar 2023. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 8-9 2023.

Søg stillingen via ”Søg job”-knappen