Afdelingslæge i anæstesiologi søges til Bedøvelse og Operation Øst, Aarhus Universitetshospital Stillingen er tilknyttet afsnittet Bedøvelse og Operation Øst, (Børn, Unge og Gravide) og ønskes besat snarest muligt.

Dette job er udløbet

Om Bedøvelse og Operation Øst

Bedøvelse og Operation Øst er en af fire Bedøvelses- og operationsafdelinger på Aarhus Universitetshospital.

Bedøvelse og Operation Øst omfatter Dagkirurgien samt (Børn, Unge og Gravide) med dertilhørende Forberedelses- og opvågningsafsnit.

Afdelingen har 230 ansatte, heraf 27 speciallæger (17 speciallæger ansat på Bedøvelse og Operation Øst og 10 speciallæger i Dagkirurgien).

Afdelingen ledes af en cheflæge og en chefsygeplejerske.
Afsnittet Bedøvelse og Operation Øst har funktionsledelse bestående af to oversygeplejersker og en funktionsledende overlæge

Om stillingen

Stillingen omfatter anæstesiologiske ydelser til børn i alderen 0-18 år inden for de specialer, der findes på AUH. Der ydes anæstesi til operative indgreb, diagnostiske procedurer og undersøgelser. En del indgreb foregår på egen operationsgang. Derudover bedøver vores udgående teams børn på lokale operationsgange på AUH.

Stillingen omfatter også anæstesiologisk service til akutte/elektive obstetriske indgreb, samt ydelser til fødende.

Operationsgangen, Bedøvelse og Operation Øst har fire operationsstuer dedikeret til børnekirurgi, samt to operationsstuer til akut og elektiv obstetrik.

Vi søger en speciallægekollega, der har mod på og lyst til at håndtere flere forskellige anæstesiologiske procedurer og de ofte fagligt komplekse udfordringer, der knytter sig til ovennævnte patientgrupper. En kollega der vil indgå i det daglige arbejde, udfordre og forbedre patientforløbene. Kort sagt søger vi en fagligt nysgerrig kollega, der vil være med til at forme vores afdeling.

Vi efterspørger følgende kompetencer

  • du er speciallæge i anæstesi.
  • du er fagligt kompetent og har kendskab til teamsamarbejde.
  • du har gode evner for samarbejde og kommunikation, er handlekraftig og gerne humoristisk anlagt.
  • du har viljen til at deltage i kvalitetsudvikling og/eller forskningsprojekter.
  • du har børneanæstesiologiske kompetencer og/eller obstetriske kompetencer, gerne SSAI uddannelse.

Læs mere i funktionsbeskrivelsen.

Vi kan tilbyde en mangfoldig og spændende afdeling og et godt samarbejdsklima, hvor vi værner om høj faglig standard og fortsat udvikling af patientforløbene, både hvad angår anæstesi, smertebehandling og kirurgisk metode.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomsten. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller, som udfyldes og fremsendes i forbindelse med ansøgning og CV, samt eventuelt andre relevante bilag.

Stillingen er med dagtid fra 7.30-15.30, enkelte dage til henholdsvis kl. 18.00 og kl. 20.30. Vagt fra kl. 17.30-08.00; vagten omfatter både tilstedeværelsesvagter og rådighedsvagt fra hjemmet.

Rådighedsvagtlaget er nyoprettet og forventes implementeret i løbet af foråret 2023.
Man indgår først i vagten efter en periode med oplæring i de forskellige funktioner.

For nærmere oplysninger om stillingen kontakt cheflæge Lene Raun Nielsen lenrauni@rm.dk /mobil: 2496 5032 eller ledende overlæge Mette Veien mettveie@rm.dk /mobil: 3091 1019.

Ansøgning og CV samt andre relevante bilag indeholdende oplysninger om uddannelse, undervisningserfaring, videnskabelig indsats mv. stiles til ledende Lene Raun Nielsen.

Ansøgningsfrist er den 3. februar 2023

Samtaler efter aftale

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.