Afdelingslæge, gynækologi og obstetrik, Regionshospitalet Herning, Hospitalsenheden Vest To afdelingslægestillinger er ledige til besættelse pr. 1/10 2020 eller efter aftale.

Ansøgningsfrist: 16/08/2020 Hospitalsenheden Vest

Er du til faglige udfordringer, gode kollegaer og et stærkt tværfagligt sammenhold?
Kan du lide at udfordre vanetænkning og gå nye veje?
Vil du med ud på vores nye hospital i Gødstrup?
Du er velkommen på vores hold!

Faglig og organisatorisk profil
Gynækologisk/obstetrisk afdeling ledes af den ledende overlæge og chefjordemoderen.

Gynækologi:
Afdelingen har alle gynækologiske forløb på Regionshospitalet Herning. Der er ca. 15.000 ambulante besøg/år. Afdelingen varetager den kirurgiske behandling af benigne, gynækologiske sygdomme, urogynækologi samt basal fertilitetsudredning og behandling.

Obstetrik:
Der er årligt ca. 3.200 fødsler i Herning og Holstebro. Alle risikofødsler fra graviditetsuge 28+0 er samlet i Herning. Fødslerne samles i 2021 på det nye hospital i Gødstrup.
Der er ca. 20.000 ambulante obstetriske besøg/år.
Afdelingen har et tæt samarbejde med Børneafdelingens neonatalafsnit.

Obstetrisk afdeling er karakteriseret ved et usædvanligt godt arbejdsmiljø, hvor tværfaglighed og respekt for vores samarbejdspartnere er i højsædet. Vi arbejder systematisk med kvalitetsforbedring i henhold til retningslinjerne fra Dansk Selskab For Patientsikkerhed.

Lægenormering
17 speciallæger og 12 yngre læger heraf fire i hoveduddannelse.
Speciallægerne er i tilstedeværelsesvagt i hhv. Herning og Holstebro. I Herning passes bagvagten af speciallæger og forvagten af læger i speciallægeuddannelse (I og H stillinger). I Holstebro passes vagten af en overlæge i tilstedeværelsesvagt.

Arbejdsopgaver og ansvarsområde
Afdelingslægen indgår i et af afdelingens faglige teams,

Afdelingslægen skal sikre en fortsat faglig udvikling. En udvikling der baserer sig på høj grad af evidens og tværfaglighed. Der er gode muligheder for at blive tilknyttet forskningsprojekter i afdelingen.

Personprofil
Vi forventer, at du
· Er speciallæge i gynækologi og obstetrik
· Har interesse for Yngre lægers uddannelse
· Har dokumenteret erfaring indenfor gynækologi og obstetrik
· Erfaring med klinisk forskning/kvalitetssikring
· Er fagligt inspirerende og initiativrig
· Besidder gode samarbejdsevner
· Er serviceminded overfor både patienter og afdelingens samarbejdspartnere

Lægelige kvalifikationer
De faglige kvalifikationer skal i øvrigt matche den opgavebeskrivelse, der fremgår af funktions- og opgavebeskrivelsen.
Søges stillingen som afdelingslæge bør ansøgere i ansøgningen forholde sig til speciallægens 7 roller, jf. Region Midtjyllands “Retningslinjer for faglig bedømmelse af ansøgere til speciallægestillinger”, og bør i videst muligt omfang dokumentere sine kvalifikationer indenfor disse områder.
Den faglige bedømmelse vil ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for hvert af de 7 kompetenceområder.

Praktiske oplysninger
Du kan få yderligere information om stillingen og Hospitalsenheden Vest på www.vest.rm.dk eller ved at kontakte ledende overlæge Maria Halberg på tlf.nr. 7843 4610.

Ansættelse fra 1. oktober 2020 eller efter nærmere aftale. Ansættelse er betinget af en tilfredsstillende børneattest.

Du kan søge jobbet online ved at klikke på ”Søg job”. Vedhæft din ansøgning og dit CV.

Ansøgningsfrist: 16. august 2020

Stillings- og funktionsbeskrivelse

Hospitalsenheden Vest er fem hospitaler med adresse i Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm.
Vi er inde i en markant udvikling, hvor vi arbejder målrettet frem mod at flytte fysisk sammen i et nyt og moderne Vestjysk hospital i Gødstrup, nordvest for Herning.
Vi har fælles hospitalsledelse og fælles afdelingsledelser på tværs af husene. Sammen er vi godt 4.000 engagerede og højtkvalificerede medarbejdere, der arbejder for at sikre trygge, effektive og sammenhængende patientforløb af høj faglig kvalitet.
Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø og tror på, at en åben, tillidsfuld dialog med respekt for hinandens faglighed giver de bedste resultater.
Organisatorisk består Hospitalsenheden Vest af 13 kliniske afdelinger, 9 kliniske serviceafdelinger og 3 serviceafdelinger. Vi er nærhospitaler for hen ved 300.000 borgere, råder over 550 sengepladser og har et samlet driftsbudget på ca. 2,0 mia. kr.
Læs mere på www.vest.rm.dk

Læs mere om et job med drive, dygtige kollegaer og muligheder på vest.rm.dk/job

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.