Afdelingslæge eller overlæge til De Særlige Pladser 2.0

Dette job er udløbet

Er du drevet af høj faglighed og brænder du for at forme og udvikle et behandlingstilbud til patienter med både en psykiatrisk diagnose og et misbrug? Så bør du overveje den enestående mulighed, der ligger foran dig hos Psykiatrisk Center Glostrup.

Vi søger en visionær læge, som vil være med til at forme vores nye afsnit.

Rammerne for De Særlige Pladser 2.0
De Særlige Pladser flytter fra Frederikssund til Psykiatrisk Center Glostrup og bliver en del af en hospitalssengematrikel med høj psykiatrisk ekspertise, hvor de integreres fuldt ud i hospitalets rammer. Der vil være i alt 23 pladser fordelt på 2 afsnit. Det ene forventes at åbne i juni måned og vil have plads til 11 patienter, mens det andet afsnit først skal gennemgå istandsættelse og forventes at åbne hurtigst muligt.

Flytningen af De Særlige Pladser åbner for nye muligheder, når antallet af pladser reduceres ved overgangen til regionale pladser og pladserne omdannes til regionens egne pladser. Derfor forventes visitationskriterierne justeret i overensstemmelse med denne ændring. Afsnittene bliver rettet mod behandling af patienter med både en psykiatrisk diagnose og et misbrug, som kan motiveres til længerevarende indlæggelse og til at arbejde med deres udfordringer.

Din hverdag, opgaver og ansvarsområder
I samarbejde med oversygeplejerskerne udgør du ledelsen, hvor jeres fælles opgaver er at koordinere patientforløbene, fremme afsnittets udvikling og sikre, at den faglige kvalitet er i top. Det er også vigtigt at sikre, at patienterne oplever en høj kvalitet i behandlingen, og at personalet arbejder i et sundt og sikkert arbejdsmiljø.

Din rolle er afgørende for at sikre høj kvalitet i behandlingen af samfundets mest udsatte patienter. I begyndelsen vil en betydelig del af din tid blive brugt på at udvikle behandlingsindholdet og rammerne for behandlingen.

Dit arbejde finder sted i et ambitiøst center, der prioriterer høj faglighed og velstrukturerede patientforløb, hvor afsnittet følger de kliniske retningslinjer fra det overordnede hospitalsniveau.

Du vil stå over for spændende udfordringer, hvor du bliver en integreret del af et stærkt fagligt netværk. Som en del af den veletablerede lægegruppe vil du have rigelige muligheder for sparring, videreuddannelse og tæt samarbejde med vores anerkendte forskningsmiljøer.

Kvalifikationer
Stillingen ønskes besat med en speciallæge i psykiatri eller læge med anden særlig erfaring og interesse for misbrugsbehandling samt lyst til at indgå i arbejdet med udviklingen af dette nye behandlingstilbud.

Desuden forventer vi:

Du er visionær. Du forstår at tænke strategisk og langsigtet i forhold til udviklingen af behandlingstilbuddet, og du driver forandringsindsatser med nysgerrighed og vedholdenhed. Du er lydhør overfor dine samarbejdspartnere samt medarbejdere, og du skaber et engagement i arbejdet med udviklingen af afsnittet.

Du inspirerer til udvikling og samarbejde. Du har lyst til at udvikle nye måder at arbejde på for at skabe sammenhængende patientforløb. Du er i stand til at medinddrage og motivere medarbejderne. Desuden prioriterer du kompetenceudvikling, tværfaglighed og faglig udvikling højt.

Ansættelsesvilkår
Stillingen kan besættes som hhv. afdelingslæge eller overlæge afhængig af kvalifikationer. Som overlæge i Region Hovedstadens Psykiatri er du vagtforpligtet. Som speciallæge indgår du med andre speciallæge på center i SIF tjeneste 1-2 gange per måned.

Ansættes du som afdelingslæge, sker det i henhold til overenskomst for underordnede læger, herunder overenskomstens bestemmelser om arbejdstid.

Ansættes du som overlæge, sker det i henhold til overenskomst for overlæger, herunder overenskomstens bestemmelser om arbejdstid.

Bedømmelse af ansøgere vil ske på baggrund af dine oplysninger om egne kompetencer inden for hver af de 7 kompetencer for speciallæger, hvorfor ansøgningen bedes udarbejdet i henhold til disse.

Tiltrædelse pr. 1. juni 2024 eller efter aftale.

Interesseret?
Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte cheflæge Vicki Kinimond på 20 16 93 39.

Send din ansøgning og cv via linket på siden senest onsdag den 10. april 2024.

Samtaler med ansøgere vil foregå i uge 16.

Læs mere om Psykiatrisk Center Glostrup på vores hjemmeside: www.psykiatri-glostrup.dk.

Læs og hør mere om dine karrieremuligheder og Region Hovedstadens Psykiatri som arbejdsplads på “Job i Psykiatrien”.