Afdelingslæge eller overlæge, Neurologisk afdeling Afdelingslæge eller overlæge til Neurologisk Afdeling, Regionshospitalet Gødstrup

Dette job er udløbet

En stilling som afdelingslæge eller overlæge på Neurologisk Afdeling, Regionshospitalet Gødstrup, er ledig til ansættelse pr. 01.08.2023 eller efter aftale.

 

Om Neurologi og Fysio-ergoterapi

På Regionshospitalet Gødstrup er Neurologisk Afdeling og Fysio- og Ergoterapien samlet i én afdeling. Specialafdeling inden for neurologi består af 22 senge fordelt på et strokeafsnit med trombolysebehandling og integreret TCI-dagklinik samt et sengeafsnit med almen neurologi. Endvidere har vi et stort ambulatorium med tilhørende neurologiske klinikker, såvel som daghospital og subakut ambulatorium. Ambulatoriet er opbygget med teams på 2-3 speciallæger tilknyttet de neurologiske hovedområder.

 

Vi er en afdeling bestående af læger med forskelligt erfaringsgrundlag, og uddanner læger i introduktionsstillinger og hoveduddannelse.

 

Neurologisk afdeling er en produktiv afdeling, hvor vi er kendt for et godt arbejdsmiljø, og hvor vi trives bedst med en uformel tone og et godt humør. Arbejdsdagen er præget af mange forskelligartede opgaver i et teambaseret og godt tværfagligt miljø.

 

Ud over fast job kan vi bl.a. tilbyde:

  • Et godt samarbejde mellem alle personalegrupper
  • Et aktivt uddannelsesmiljø med supervision og sparring
  • En afdeling, der er fokus på det gode patientforløb og høj faglig kvalitet
  • Mulighed for at undervise og være vejleder
  • Fleksible arbejdstider
  • Vagtplan i god tid
  • Op til 10 kursusdage om året- både i DK og udlandet

 

Lægelige kvalifikationer

Du skal være kvalificeret speciallæge i neurologi og have en bred neurologisk uddannelse, gerne med interesse og erfaring i et eller flere neurologiske delområder.

 

Ansøgning bør indeholde beskrivelse af kompetencer inden for de 7 lægeroller, som vil danne basis for den lægefaglige bedømmelse.

 

De faglige kvalifikationer skal i øvrigt matche den opgavebeskrivelse, der fremgår af stillings- og funktionsbeskrivelsen.

 

Ansættelsesvilkår

 Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst for afdelingslæger/overlæger.

Ansættelse er betinget af en tilfredsstillende autorisation og børneattest.

 

Yderligere oplysninger:

Du kan får yderligere information om stillingen ved henvendelse til overlæge Søren Kjær, tlf.nr. 2623 9224, eller chefsygeplejerske Birgitte Egholm Jacobsen, tlf.nr. 2514 1005

 

Stillings- og funktionsbeskrivelse overlæge

Stillings- og funktionsbeskrivelse afdelingslæge 

 

Ansøgningsfrist:  den 09.06.2023

 

Ansættelsessamtale: den 14.06.2023

 

Tiltrædelse: 01.08.2023 eller efter aftale

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.