Afdelingslæge eller læge til Kliniske Forsøg i Lægemiddelstyrelsen

Dette job er udløbet

Har du lyst til at gøre en reel forskel for lægemiddeludvikling, klinisk forskning og patienter, samt udvide din lægefaglige horisont ved at vurdere komplekse problemstillinger? Så er du måske vores nye kollega i sektion for Kliniske Forsøg.

Om Kliniske Forsøg
Kliniske forsøg er i rivende udvikling med ny europæisk lovgivning og nationalt fokus på at sikre og fremme Danmarks gode position indenfor klinisk forskning.

Lægemiddelstyrelsen er Danmarks nationale myndighed for godkendelse og overvågning af lægemidler, medicinsk udstyr og kliniske forsøg. I Lægemiddelstyrelsens strategi er der høje ambitioner om mere samspil med omgivelserne og stærkere international positionering med en vision om at stå forrest i nationalt og internationalt samarbejde.

I Lægemiddelstyrelsens sektion for Kliniske Forsøg arbejder vi med at godkende kliniske forsøg og vurderer den dokumentation, der knytter sig til. Vi rådgiver forskere og lægemiddelindustri, overvåger igangværende forsøg og formodede bivirkninger, samt underviser og vejleder i regulatoriske forhold. Vi er et engageret team med bredt funderede fagkompetencer, som samtidigt har et stort fælles fokus på trivsel og arbejdsglæde.

Vi søger en afdelingslæge eller en læge med høj faglighed, som i tæt samarbejde med sine kolleger skal varetage de lægefaglige opgaver. Du kommer primært til at sparre med læger, farmaceuter, biomedicinere, toksikologer, humanbiologer mm., men også vores eksterne deltidsansatte læger samt læger i andre afdelinger i styrelsen.

Din hverdag hos os
Efter en grundig oplæring vil dine primære arbejdsopgaver bestå i:

  • Lægefaglig vurdering af ansøgninger om tilladelse til forsøg, samt ændringer hertil
  • Vurdering af sikkerhedsaspekter inkl. bivirkninger i årlige sikkerhedsrapporter
  • Deltagelse i udviklingen af området, herunder med implementering af ny lovgivning og mere EU-samarbejde
  • Deltagelse i videnskabelig rådgivning (scientific advice) for virksomheder og forskere
  • Bidrage til et tæt samarbejde med sektionens eksterne deltidsansatte læger
  • Bidrage til daglige lægefaglige spørgsmål i sektionens arbejde

Din uddannelse, erfaring og personlige kvalifikationer
Du har en uddannelse som læge og har en vis erfaring fra klinikken. Du har gerne erfaring eller stor interesse for kliniske forsøg og god klinisk praksis (GCP).

Derudover ser vi gerne, at du har:

  • lyst til arbejde selvstændigt med lægefaglig vurdering af forsøgsprotokoller
  • mod på at arbejde fokuseret med korte tidsfrister i koordination med afdelingens øvrige medarbejdere
  • ønske om at være tæt på udviklingen af nye lægemidler, set fra et myndighedsperspektiv og at præge det kliniske lægemiddelområde både nationalt og i EU
  • lyst til at bidrage til høj trivsel i afdelingen

Vi gør desuden opmærksom på, at stillingen kræver gode skriftlige og mundtlige formuleringskundskaber på både dansk og engelsk

Vi tilbyder
Et meningsfuldt arbejde med afvekslende og udfordrende opgaver og selvstændigt ansvar i et team, hvor vi er afhængige af hinanden. Du bliver en del af et aktivt fagligt miljø, hvor du sammen med dygtige og engagerede kollegaer får mulighed for at anvende og udvikle dine kompetencer inden for et bredt felt af arbejdsopgaver. Vores arbejdsklima er uformelt og præget af stort fagligt engagement, humor og gensidig respekt. Vi tilbyder desuden fleksibel arbejdstid og gode muligheder for efter- og videreuddannelse.

Om ansættelsen
Du bliver ansat efter gældende overenskomst mellem Skatteministeriet og Yngre Læger og stillingen vil blive oprettet som værende læge eller afdelingslæge baseret på dine erfaringer og kvalifikationer.

Der er tale om en fuldtidsstilling.

I Lægemiddelstyrelsen træffer vi afgørelser i myndighedssager, og derfor er det vigtigt for os, at der ikke kan stilles spørgsmålstegn ved vores habilitet. Derfor er det en forudsætning for ansættelse i Lægemiddelstyrelsen, at du ikke ejer aktier, anparter, andele eller lignende i en lægemiddel- og/eller medico-virksomhed. Har du aktier i en lægemiddel- og/eller medico-virksomhed, skal de afhændes.

Kontakt os gerne
Du kan få mere at vide om jobbet ved at kontakte sektionsleder, Frederik Grell Nørgaard, på tlf. 9351 8671 eller afdelingslæge Sandra Wallerek på tlf. 2526 5252. Vær opmærksom på, at grundet ferieperiode, vil der først kunne tages kontakt fra 1. august 2022.

Er du interesseret?
Klik på “Søg job” og send os din ansøgning med CV og eksamensbevis.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 36-37.

Om Lægemiddelstyrelsen
Lægemiddelstyrelsen er en del af Sundhedsministeriet og myndighed for godkendelse og overvågning af lægemidler, medicinsk udstyr og kliniske forsøg samt administration af apoteksstrukturen. Vores vision er at stå forrest i nationalt og internationalt samarbejde.Vores mission er at skabe værdi for borgere, dyr og samfund med effektive, sikre og tilgængelige lægemidler og sikkert medicinsk udstyr. Vi er ca. 650 medarbejdere og i samarbejde løser vi en vigtig opgave på grundlag af dansk og europæiske lovgivning og med øje for opdragsgivere, borgere, virksomheder og samarbejdspartnere. Vi indgår i den forbindelse i en række europæiske og internationale samarbejder og stræber efter at indtage en ledende rolle på europæisk plan.

Lægemiddelstyrelsen har røgfri arbejdstid.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap, etnisk baggrund.