Afdelingslæge, Anæstesiologisk Afdeling Kom og vær med til en spændende flytteproces og vær med til at flytte ind i det nye hospital i Gødstrup.

Dette job er udløbet

En afdelingslægestilling i Anæstesiologisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest er ledige til besættelse 1. januar 2022 eller efter aftale.

Vi påbegynder flytningen til Gødstrup 31. januar 2022 og flytningen er gennemført 20. marts 2022.

Hospitalsenheden Vest
Der er fælles hospitalsledelse for Hospitalsenheden Vest, som for nærværende omfatter hospitaler på matriklerne i Herning, Holstebro, Ringkøbing og Lemvig.

Anæstesiologisk Afdeling
Der udføres anæstesi på to matrikler:

 • Anæstesiafsnit inkl. dagkirurgi i Holstebro, der primært betjener urologi, ortopædkirurgi, øjen- og øre-næse-halskirurgi.
 • Anæstesiafsnit inkl. dagkirurgi i Herning, der primært betjener abdominalkirurgi, ortopædkirurgi, gynækologi og obstetrik.

Regionshospitalet Gødstrup bliver regionens største regionshospital og Anæstesiologisk Afdeling yder anæstesi til alle specialer fraset thorax-, kar- og neurokirurgi.

Samlet leverer afdelingen knap 20.000 anæstesiydelser årligt. Heraf udgør børneanæstesi 1.400.

Der er fødsler på begge matrikler: 2.400 i Herning og 600 i Holstebro. Der ydes anæstesiologisk assistance til sectio samt neonatalbehandling inkl. Curosurf behandling.

Afdelingen har to intensive terapi afsnit i henholdsvis Holstebro (5 senge, 450 patienter årligt) og Herning (8 senge, 800 patienter årligt). Begge afsnit har intensiv dialysefunktion.

Brugen af ultralyd er under fortsat udvikling i afdelingen. Der er blokstuer på begge matrikler og gode muligheder for oplæring/undervisning. En gruppe anæstesisygeplejersker er uddannet i ultralydsvejledt anlæggelse af perifer venekateter og alle speciallæger gennemgår et kursus i ultralydsvejledt anlæggelse af nerveblokader.

Afdelingen deltager årligt i ca. 500 akutte kald til akutmodtagelsen i Herning. Den anæstesiologiske aktivitet i Herning er som helhed præget af hospitalets status som akuthospital.

Afdelingens læger deltager i dækning af vagter på akutlægebilen placeret i Herning og har mulighed for vagter på lægebilen i Holstebro. Det er planen at Herning lægebilen gradvist helt integreres i afdelingen.

Afdelingen har et levende uddannelsesmiljø og deltager i den kliniske undervisning af medicinske studenter fra Århus Universitet samt uddannelsen af speciallæger på både introduktions- og hoveduddannelsesniveau.

Lægestaben består aktuelt af 30 speciallæger, 3-5 læger på hoveduddannelses niveau samt 3-5 læger på introduktionsniveau.

Kom og bliv en del af en lægegruppe med en godt kollegialt sammenhold og et trygt arbejdsklima. I vagten er I 3 gode kolleger til at klare alle udfordringer.

Stillingen
Det er afdelingslægens opgave sammen med afdelingens øvrige speciallæger, at:

 • Sikre hensigtsmæssig drift med fokus på høj kvalitet, effektivitet og patienttilfredshed
 • Udvikle og sikre gode og hensigtsmæssige patientforløb.
 • Bidrage til det gode arbejdsmiljø i afdelingen.
 • Støtte et godt og effektivt samarbejde med hospitalets øvrige specialer.

Vi kan tilbyde:

 • Ansættelse i en afdeling der er godt inde i en fusionsproces på vej mod indflytning i Regionshospitalet Gødstrup.
 • Et stærkt fagligt miljø såvel mono- som tværfagligt.
 • Udfordrende og udviklende speciallægejob med høj grad af involvering og mulighed for efteruddannelse.
 • Et erfarent og engageret sygeplejepersonale.
 • Et aktivt undervisningsmiljø.
 • En arbejdsplads med fokus på det gode arbejdsmiljø bl.a. via initiativer fra den lokale MED-organisation.
 • En arbejdsplads med fokus på det gode samarbejde og høj grad af patientsikkerhed.

I Gødstrup vil speciallægerne være tilknyttet enten Intensiv, Anæstesi eller begge dele.

Der er etableret en gruppe af speciallæger, som varetager anæstesi til de mindste børn. Deltagelse heri er muligt for den rette ansøger.

Ansøger bør i ansøgningen forholde sig til speciallægens 7 roller, jf. Region Midtjyllands ”Retningslinjer for faglig bedømmelse af ansøgere til speciallægestillinger”, og bør i videst muligt omfang dokumentere sine kvalifikationer inden for disse områder.

IT-kompetencer på brugerniveau forventes.

Stillings- og funktionsbeskrivelse

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til den til enhver tid gældende overenskomster for afdelingslæger indgået mellem Danske Regioner og Yngre Læger.

Stillingen er omfattet af bestemmelserne om lokal løndannelse.

Ansættelse er betinget af tilfredsstillende børneattest.

Flere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Tommy Midtgaard Jensen tlf. 78432849/mail: tommjn@rm.dk

Ansøgningsfrist
Du kan søge jobbet online ved at klikke på ”Søg job”. Vedhæft din ansøgning og dit CV.

Ansøgningen skal være os i hænde 5. december 2021.

Samtaler forventes afholdt sidst i uge 49.

Læs mere om et job med drive, dygtige kolleger og muligheder på vest.rm.dk/job