Afdelingslæge Kong Christian X's Gigthospital, Gråsten

Ansøgningsfrist: 25/03/2019

En ny oprettet afdelingslægestilling er ledig til besættelse ved Kong Christian X’s Gigthospital per 1. maj 2019.

 

Som afdelingslæge får du rig lejlighed til at arbejde med alle facetter af reumatologien. Stillingen omfatter mulige funktioner i ambulatorium, dagenhed og stationær enhed herunder arbejde med rehabilitering. 

 

Stillingen giver mulighed for at styrke dine kompetencer og tilføje dig yderligere erfaringer som speciallæge. 

 

Hvad er Gigthospitalet

Kong Christian X’s Gigthospital er Danmarks eneste hospital med udelukkende reumatologisk funktion. Hospitalet er et privathospital, ejet og drevet af Gigtforeningen, som udelukkende arbejder på kontrakt med det offentlige danske sygehusvæsen. Dette bevirker, at vi i det daglige arbejde helt kan fokusere på reumatologiske problemstillinger. Hospitalet fungerer i øvrigt som et offentligt sygehus med de dertil hørende uddannelses- forsknings- og kvalitetsmæssige forpligtigelser. 

 

Hospitalet varetager den reumatologiske funktion for Sygehus Sønderjylland og modtager patienter med såvel inflammatorisk som ikke-inflammatoriske lidelser.

Hospitalet er omfattet af frit sygehusvalg og modtager således patienter fra hele landet til såvel stationær som ambulant behandling. Sygehuset drives af Gigtforeningen og i løbet af foråret 2019 forventes Gigthospitalet at flytte adresse til Engelshøjgade 9A, 6400 Sønderborg. 

 

Hospitalet har 28 sengepladser og er normeret med 7 overlæger og 7 reservelæger, herunder 1 hoveduddannelsesstilling og 2 introduktionsstillinger og 2 afdelingslæger. Der er tilknyttet en forskningsafdeling med en forskningschef/forskningsprofessor og derud over 2 kliniske professorer i rehabilitering, 2 kliniske lektorer og 3 Ph.d. -studerende samt øvrigt fast personale.  

 

Reservelægerne indgår i 7 skiftet vagt fra bolig med 30 minutters tilkald. Der er reumatologiske speciallæger i døgnbemandet beredskabsvagt på alle dage. Som afdelingslæge indgår du i reservelægernes 7 skiftede vagt fra bolig. 

 

Dine kvalifikationer og kompetencer 

Du er speciallæge i reumatologi med faglige og personlige kvalifikationer, som kan bidrage til det tværfaglige samarbejde. Desuden lægger vi vægt på at:  

 • Du sammen med hospitalets øvrige speciallæger vil varetage den reumatologiske funktion med fokus på udvikling, forskning og klinisk arbejde i såvel ambulatorium, stationære afsnit samt dagafsnit. 
 • Du arbejder i overensstemmelse med hospitalets mål, værdier, visioner og arbejdsopgaver. 
 • Du har lyst og evne til at indgå i tværfagligt samarbejde i det reumatologiske team. 
 • Du har lyst til at arbejde med patienten som partner, hvor patientens problemstilling vurderes ud fra et helhedsperspektiv.  
 • Du leverer kvalitet i dit arbejde og dokumenterer dette og er villig til også at påtage dig udvalgte organisatoriske og administrative opgaver både internt og tværfagligt.   
 • Du sammen med de øvrige speciallæger vil deltage i undervisningen, vejledningen og supervisionsfunktionen af de yngre læger.  
 • Du oppebærer kompetencer inden for de 7 lægeroller. 
 • Du har erfaring med reumatologisk ultralyd. 

Vi tilbyder 

 • En attraktiv stilling med store muligheder for at få indflydelse på hospitalets fremtidige udvikling  
 • En supplerende efteruddannelse. 
 • Medindflydelse og uddelegeret ansvar for udvalgte organisatoriske og administrative opgaver afhængig af kvalifikationer og interesse. 
 • Et god arbejdsplads med fleksible kolleger og samarbejdspartnere, hvor du også indgår med dit bidrag. 

 

Løn og ansættelsesvilkår 

Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af yngre læger vedr. afdelingslægestillinger. 

 

Du bedes i ansøgningen forholde dig til egne kompetencer inden for de syv lægeroller:  

Medicinsk ekspertise, kommunikation, samarbejde, ledelse/administration, sundhedsfremme, akademiker, professionel og i videst muligt omfang dokumentere kvalifikationerne inden for disse kompetencer.  

 

Ansøgning bilagt CV og kopi af autorisationer skal være os i hænde senest den 25. marts 2019.

 

Flere oplysninger

Læs mere om Gigthospitalet på www.gigthospitalet.dk.

 

Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte ledende overlæge Vibeke Stevenius Ringsdal på 7365 4026, mobil 2420 5624 eller mail VRingsdal@gigtforeningen.dk eller hospitalschef Thue Boye Hvorslev på 7365 4001, mobil 2441 0944 eller mail thvorslev@gigtforeningen.dk.  

 

Ansættelsessamtale finde sted torsdag den 28. marts 2019.